www.lebork.pl - Kaszubska biblioteka na kołach

Transkrypt

www.lebork.pl - Kaszubska biblioteka na kołach
www.lebork.pl
Kaszubska biblioteka na kołach
W ramach akcji Knégòbùs zainicjowanej przez Radio Kaszëbë 21 lutego br. zaplanowano w Lęborku:
9.40 – spotkanie z uczniami SP nr 3
11.50 – spotkanie z licealistami z LO nr 1
14.00-16.30 – postój Knégòbùsa na Placu Pokoju, gdzie będzie można zapoznać się z bogactwem literatury
kaszubskiej oraz nabyć książki
17.00 - Spotkanie autorskie z Arturem Jabłońskim i promocja książki Namerkôny w klubie Biblioteki Miejskiej
w Lęborku.
Projekt Knégòbùs Radia Kaszëbë - dofinansowany z Min. Administracji i Cyfryzacji.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)