Moja historia A,B,C

Transkrypt

Moja historia A,B,C
HS Wrocław Sp. z o.o.
KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
(A) – ROLA OPOWIADAJĄCEGO
Ü Twoim zadaniem jest opowiedzieć partnerowi (B) o swoim największym sukcesie w pracy
i/lub o tym, co najbardziej w niej lubisz a za czym nie przepadasz. Możesz też wybrać temat
związany z najbardziej udanymi wakacjami, znakomitym urlopem, wyjątkową wycieczką
lub ciekawym wydarzeniem, w którym uczestniczyłeś. To może być również historia o Twoim
pierwszym samochodzie – jak wyglądał, jakie miał cechy, co dla Ciebie znaczył, co dzięki niemu
osiągnęłaś/osiągnąłeś… Ty wybierasz temat, na który chcesz mówić.
Ü Swoją historię opowiedz w taki sposób, aby jak najbardziej zainteresować partnera w rozmowie.
Możesz ubarwiać. Masz na to około 4 minut (pojawi się wyraźny sygnał upływu czasu ze strony
trenera - STOP).
Copyright © 2012 Sylwia Wrona
HS Wrocław Sp. z o.o.
KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
(B) – ROLA SŁUCHACZA
Ü Przez 4 minuty partner (A) będzie opowiadać Ci o pewnym zdarzeniu.
Ü Połowę czasu, tj. pierwsze 2 minuty (UWAGA pojawi się umówiony sygnał upływu tego czasu
ze strony trenera) poświęć mu całą swoją uwagę. Daj mu odczuć, że słuchasz go z dużym
zainteresowaniem. Daj wyraz temu, co jest w wypowiedzi interesujące, co Ci się podoba. Jeśli
jest to naturalne (jak w trakcie normalnej, ciekawej rozmowy) zadawaj dodatkowe pytania, proś
o wyjaśnienia.
Ü W trakcie drugiej połowy czasu (po sygnale od trenera) słuchaj partnera nadal, ale oprócz tego
wykonaj następujące czynności:
1. sprawdź czy masz zawiązane sznurówki
2. sprawdź co robią inni uczestnicy szkolenia
3. policz ile jest lamp w sali
4. zajrzyj do torebki lub teczki, przejrzyj materiały na ławce
5. określ (powiedz to partnerowi) kto z uczestników jest ciekawie ubrany
6. zapytaj obserwatora (C) co robi dziś wieczorem
7. daj jakąś dobrą radę mówiącemu
8. zadaj mówiącemu pytanie, które nie jest związane z jego opowieścią
9. …
Copyright © 2012 Sylwia Wrona
HS Wrocław Sp. z o.o.
KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
(C) – ROLA OBSERWATORA
Ü Przez 4 minuty partner (A) będzie opowiadać partnerowi (B) o pewnym zdarzeniu..
Ü W trakcie tej rozmowy zwróć uwagę na:
· osobę słuchacza (B) – jak się zachowuje (np. patrzy na partnera, jest zwrócona, pochylona
do osoby mówiącej, potakuje, kiwa głową, powtarza słowa osoby mówiącej, zadaje dodatkowe pytania,
przerywa, kończy wypowiedź za mówiącego, moralizuje, mówi o sobie, łatwo się rozprasza, itp.)?
· osobę mówiącego (A) – jak reaguje na zachowania słuchacza?
Ü Czas zostanie podzielony na dwie części (po upływie 2 minut pojawi się wyraźny, umówiony
sygnał ze strony trenera) – zrób notatki z obserwacji osobno dla pierwszej i drugiej części.
Część 1 (pierwsze 2 minuty)
Osoba słuchacza (B) – zachowanie
Osoba mówiącego (A) – reakcja
Część 2 (drugie 2 minuty)
Osoba słuchacza (B) – zachowanie
Copyright © 2012 Sylwia Wrona
Osoba mówiącego (A) – reakcja