Tlenek węgla ciągle niebezpieczny

Transkrypt

Tlenek węgla ciągle niebezpieczny
Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie
Tlenek węgla ciągle niebezpieczny - cztery osoby
poszkodowane
W dniu 04.01.2017 r. około godziny 21:30, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie,
przyjęło zgłoszenie o zasłabnięciu osoby w Pszczynie przy ul.B.Śmiałego. Po dojeździe zastępów ratowniczych i
przeprowadzeniu rozpoznania, działania strażaków polegały na ewakuacji czterech osób znajdujących się w
mieszkaniu na II piętrze budynku wielorodzinnego i udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przybyłe na
miejsce zespoły pogotowia ratunkowego, podjęły decyzję o przewiezieniu poszkodowanych w wieku od 8 do 66 lat do
szpitala w Pszczynie. W dalszej fazie akcji, strażacy przystąpili do określania stężeń niebezpiecznych „czadu” w
mieszkaniu w którym doszło do zdarzenia oraz w pozostałych lokalach znajdujących się w klatce. Urządzenia wskazały
bardzo duże stężenia tlenku węgla, sięgające wartości nawet 1000 ppm. w łazience, gdzie zainstalowany był piecyk
gazowy. Również w pozostałych lokalach w całym pionie stwierdzono tlenek węgla o wartościach zagrażających
zdrowiu ludzi. W związku z powyższym przystąpiono do wietrzenia wszystkich mieszkań, a następnie kontroli wartości
tlenku węgla. W związku z zaistniała sytuacją w całym pionie zakazano użytkowania podgrzewaczy gazowych.
Przypuszczalną przyczyną tego zdarzenia było nieprawidłowe działanie przewodów wentylacyjnych. W działaniach
które zakończono po godzinie 23:00, uczestniczył zastęp z JRG w Pszczynie, pogotowie ratunkowe i policja.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie ostrzega !!!
Czad stanowi śmiertelne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców !!!
Wyposaż się w czujnik tlenku węgla !!!
Nie daj się uśpić: „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność” !!!
http://pszczyna.kppsp.gov.pl/index.php?c=article&id=166
1