Dlaczego robot chirurgiczny da Vinci jest potrzebny dla rozowju

Komentarze

Transkrypt

Dlaczego robot chirurgiczny da Vinci jest potrzebny dla rozowju
Historia da Vinci
Dlaczego “da Vinci”?
Leonardo da Vinci, autoportret
około 1512-1515
Model robota Leonarda
z mechanizmami wewnętrznymi
Początki - science fiction…
Robert A. Heinlein – Pisarz science-fiction
1942 oryginalna okładka pisma science-fiction
Wyrastałem w pokoleniu zaciekawionym technologią, dumnym z jej
rozwoju i przekonanym o celowości postępu technicznego . Moje
„Bajki robotów” ziszczają się dzisiaj.
Stanisław Lem (1921-2006)
‘Bajki robotów’, 1964r.
Rzeczywistość – innowacje w pracy na
odległość i telemanipulacji
 Telemanipulacje materiałami nuklearnymi
 Układy typu master-slave
Od 1980 – ogromne postępy w robotyce


Lata 80-e XX w. zaowocowały niebywałym rozwojem
mikroelektroniki i komputerów o dużych mocach obliczeniowych
W rezultacie, technologia robotowej pracy na odległość i
telemanipulacji nabrała tempa i zyskała zupełnie nowy wymiar
Robot podwodny ~ 1985
Ramię robota NASA ~ 1981
Ramię robota do materiałów
radioaktywnych ~ 1981
Robot “Jason Jr.”
Wrak Titanica ~ 1986
Lata 80-e XX w. to początki
laparoskopii
Dr. Philippe Mouret ~ 1987
Pierwszy zabieg laparoskopowy (chole)
we Francji w1987
Nowoczesna sala laparoskopowa – lata 90-e XX w.
Laparoskopia szybko osiągnęła swoje
granice…
Laparoskopia, pomimo
niezaprzeczalnych korzyści dla
pacjentów, odebrała operatorom
zdolność doskonałego widzenia i
ograniczyła zręczność dłoni chirurga
Profesor Philippe Morel, chirurg, HUG Szwajcaria
Note – graph depicts today’s adoption of laparoscopic surgery by specialty. In the late 80s and early 90s, the
adoption would have been far less.
Późne lata 80-e i wczesne 90-e …
Doskonały okres rozwoju robotów?

Intensywnie rozkwita technologia robotowa

Techniki laparoskopowe osiągają swoje granice przy skomplikowanych
zabiegach chirurgicznych

Możliwość użycia technologii robotowej w celu przekroczenia
ograniczeń laparoskopii została dostrzeżona jednocześnie przez wiele
instytucji:
Narodziny da Vinci ® …
Standardowy system chirurgiczny
da Vinci System - 1999
MIT – opracowanie bloczków
o niskim tarciu
SRI – wstępne rysunki schematyczne
Ewolucja systemu da Vinci®
da Vinci® Si™
•
•
•
•
da Vinci® S™
•
• 3D HD (720p)
• Wejścia video – TilePro •
• Polepszony dostęp
• Uproszczona obsługa
• Dedykowane narzędzia
i instrumenty HF
da Vinci System
Tradycyjna
laparoskopia
• Eliminuje ograniczenia laparoskopii
• Wprowadzenie 4 ramiona (2003)
• Proste instrumenty
Opcja z dwiema konsolami
Lepszy obraz 3D HD (1080i)
Polepszona ergonomia
Skalowalna architektura
Zaawansowane narzędzia
Możliwość współpracy
chirurgów różnych
specjalności przy jednym
zabiegu
Roboty chirurgiczne …
Udostępnienie techniki robotowej
do zabiegów chirurgicznych, oprócz
korzyści dla pacjentów, ponownie
przywróciło chirurgom doskonałe
widzenie 3D HD oraz zręczność
dłoni podczas operacji
Profesor Philippe Morel, chirurg, HUG Szwajcaria
Operacja „Lindbergh‟
 7 września, 2007- pierwsza operacja transatlantycka
(cholecystektomia); robot Zeus (poprzednik da Vinci)
Chirurgia otwarta
Laparoskopia
System da Vinci
da Vinci® Si™ – współpraca chirurgiczna



Współpraca przy zabiegach
 Chirurdzy tej samej
specjalności
 Chirurdzy różnych
specjalności
Nauka / szkolenie
 Nowi chirurdzy
 Nowe procedury
Efektywność
 Skrócona krzywa uczenia
 Zwiększony komfort
Chirurgia da Vinci na świecie
Chirurgia da Vinci ®
Urologia
onkologiczna
Ginekologia
onkologiczna
Chirurgia
ogólna
i onkologiczna
Chirurgia
naczyniowa
Transplantologia
Torakochirurgia
Otorynolaryngologia
Wzrost liczby instalacji systemu
da Vinci ® na świecie
Na świecie są 1933 instalacje systemu da Vinci®
Systemy da Vinci® na świecie
da Vinci® Surgical System U.S. Installed
Alaska
Base 1999 – 2010
Hawaii
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Puerto Rico
da Vinci® Instalacje w Europie
Instalacje da Vinci®
w Europie 1999–2010
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010- pomiędzy 9-2010
2010- WSS WROCLAW, 3 grudnia 2010 – pierwszy w Polsce
Liczba operacji daVinci ®
Na świecie w 2010 roku wykonano 278 000 operacji
przy wykorzystaniu robota da Vinci
Liczba prostatektomi da Vinci®
Liczba histerektomii da Vinci®
daVinci – zalety operacji metodą
minimalnie inwazyjną
• zwiększa czystość onkologiczną operacji,
• znacząco ogranicza liczbę powikłań w postaci
impotencji i nietrzymania moczu,
• zmniejsza ilość krwi, którą należy przetoczyć
w czasie operacji,
• skraca czas pobytu w szpitalu
•pobranie, o przynajmniej kilkadziesiąt procent, większej liczby
węzłów chłonnych,
• kilkukrotne zmniejszenie liczby komplikacji,
• zmniejszenie liczby konwersji do operacji klasycznej w stosunku do
operacji laparoskopowych,
• możliwość wykonywania histerektomii w sposób minimalanie
inwazyjny w przypadku macic o dużej wadze,
•operowania pacjentek otyłych.
Prostatektomia da Vinci®
Precyzyjne, Minimalnie Inwazyjne Usuwanie Nowotworu
Kontrola nowotworu
da Vinci
Technika
otwarta
Std. Tech.
Lap.
Czystość
5.9%2
7.7%3
marginesu T2
2.5%A
Szybkie przywrócenie zdolności trzymania moczu
da Vinci
Technika
otwarta
Std. Tech.
Lap.
3 miesiące
89%4
54%5
62%6
6 miesięcy
95%4
80%5
77%6
12 miesięcy
97%4
93%5
83%6
da Vinci
Technika
otwarta
Std. Tech.
Lap.
86%9
71%10
76%11
da Vinci
Technika
otwarta
Std. Tech.
Lap.
Główne
1.7%4
6.7%7
3.7%4
Drobne
3.7%4
12.6%7
14.6%8
•
Opublikowane rezultaty
kliniczne vs. techniki
otwarte i laparoskopowe
Poprawa funcji seksualnych
12 miesięcy
Mniej komplikacji
Citations can be found in bibliography
Chirurgia da Vinci „oczami chirurgów”

zręczność narzędzi przekraczająca
możliwości ludzkich rąk

trójwymiarowa wizualizacja
oddająca rzeczywiste warunki
operacyjne

dokładność i precyzja

doskonała ekspozycja pola
operacyjnego

krótka krzywa nauki
Chirurgia da Vinci „oczami pacjenta”

skrócenie czasu pobytu w szpitalu

zmniejszenie bólu pooperacyjnego

zmniejszenie ryzyka infekcji

małe blizny pooperacyjne

szybsza rekonwalescencja i powrót do
aktywności prywatnej i zawodowej
Chirurg operuje poza organizmem człowieka zdalnie
prowadząc narzędzia. Dzięki systemowi 3D HD uzyskuje
poczucie ‘bycia’ wewnątrz jamy brzusznej.
Ergonomiczne manipulatory przenoszą każdy ruch palców chirurga na
narzędziach pozwalających precyzyjnie wykonać operację.
Przyszłość chirurgii da Vinci
Przyszłość – Kokpit chirurgiczny
Sieć dV Network
Wspomaganie obrazem
Szkolenia
Nowe
roboty
Zaawansowane narzędzia
Zaawansowane instrumentarium
 Instrumenty HF (już dostępne)






Energia monopolarna
Energia bipolarna
Zaawansowane techniki bipolarne
Noże harmoniczne
Zaawansowane graspery
Energia laserowa
 Narzędzia przyszłości




Noże liniowe
Zamykanie naczyń
Wiertła i frezy
Ssanie i płukanie
Wspomaganie obrazowe fluorescencja
ICG
zieleń indocyjaninowa
indocyanine green
Unaczynienie
Mapowanie węzłów chłonnych
Specyficzne antyciała
i markery fluorescencyjne
Mikroskopia In Vivo
• Histologia in vivo
• Funkcjonalne i molekularne obrazowanie i diagnoza
w czasie rzeczywistym
• Informacja o tkance (rak, endometrioza,itp)
Światowa sieć da Vinci ® Connect™
Chirurgia da Vinci ® Single Site™



da Vinci Si System z optyką
8.5mm 3D HD
Wygięte kaniule instrumentowe
Narzędzia 5mm, bez ruchów
nadgarstka, półsztywne
(da Vinci Single Site prototyp)
Rozwiązanie nie jest jeszcze zatwierdzone przez FDA
Zaawansowane robotowe techniki
jednoportowe i NOTES
Jeden port



Naturalne otwory ciała/
dostęp przezpępkowy
Możliwości podobne do
da Vinci
Bardzo duży zakres ruchu
(dostęp wielokwadrantowy)
Systemy
giętkie
Opinie ekspertów
„Zgadzając się z raportem z przed kilku lat, że 7% zabiegów na jelitach w
Stanach wykonuje się laparoskopowo, warto również zauważyć, że ta
liczba rośnie każdego roku(...)Lawina zacznie się toczyć bardzo szybko i
przewiduję, że w ciągu 5-10 lat liczba kolektomii laparoskopowych
będzie się kształtowała na poziomie ok. 75% (w mojej praktyce ok. 85%).”
dr Sławomir Marecik, Advocate Lutheran General Hospital, Park Ridge,
Illinois, USA
Opinie ekspertów
„Badania wskazują wysokie współczynniki konwersji w przypadku
laparoskopowej operacji jelita grubego, przeprowadzonej u pacjentów
o wyższej masie ciała (BMI).
(...)robot jest doskonały do operacji średnich i niskich resekcji
guzów odbytnicy, u otyłych mężczyzn oraz przy zastosowaniu
wcześniejszego naświetlania miednicy. Korzyści z robotowej chirurgii
odbytnicy to precyzyjne TME (całkowite wycięcie mezorektum) z
niższym stopniem utraty krwi , niższe współczynniki konwersji , lepszy
margines cięcia mezorektum i potencjalnie lepsza przeżywalność
(OS).”
Prof. Leela Prasad, Ordynator Oddziału Chirurgii Jelita i Odbytnicy
oraz Zastępca Ordynatora Oddziału Chirurgii na Uniwersytecie
Illinois School of Medicine w Chicago
Opinie ekspertów
„Łatwość w przeprowadzeniu zespolenia naczyniowego jest
najistotniejszą z zalet robotowej chirurgii naczyniowej. Bardziej
precyzyjna dysekcja i wszystkie pozostałe zalety chirurgii
minimalnie inwazyjnej są oczywiste.”
Prof. Petr Štádler, Szpital Na Homolce, Praga, Czechy
Opinie ekspertów
„RALP (prostatek% zabiegów na jelitach w Stanach wykonuje się
laparoskopowo, warto również zauważyć, że ta liczba rośnie
każdego roku(...)Lawina zacznie się toczyć bardzo szybko i
przewiduję, że w ciągu 5-10 lat liczba kolektomii
laparoskopowych będzie się kształtowała na poziomie ok. 75% (w
mojej praktytomia laparoskopowa w asyście robota) stała się
najczęściej stosowaną procedura chirurgiczną w klinicznym leczeniu
raka prostaty. Piersze długoterminowe dane onkologiczne wskazują na
doskonałe 5- i 7-letnie wyniki wskaźnika bDFS (przeżycie chorych
wolne od nawrotu biochemicznego).”
Prof. Alex Mottrie, Urolog w O.L.V.-Ziekenhuis, Aalst, Belgia,
konsultant chirurgii minimalnie inwazyjnej w Urology Department
of the University Hospital of Ghent, Belgium
oraz lektor w Urological Department of the University Hospital
of Homburg-Saar, Germany
Robot da Vinci®
w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu
Ośrodku Badawczo- Rozwojowym
Robot da Vinci ® Si – 4 ramiona,
dwie konsole
da Vinci® - robotowy system
chirurgiczny
da Vinci® 3DHD Vision
• Jakość obrazu
Najwyższy standard medyczny
w formacie 3D High Definition
• Precyzja
Precyzja zabiegu dzięki
narzędziom odtwarzającym ruch
nadgarstka
• Sterowanie
W pełni intuicyjna praca
z eliminacją drżenia rąk chirurga
i skalowaniem ruchu
Std. Laparoscopic Vision
Dotychczas w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu
przeprowadzono 52 operacje przy zastosowaniu
robota da Vinci. Były to:
• operacja jelita grubego (4) i operacja odbytnicy (3) (w sumie 7),
• operacja wstawienia protezy aortalno- dwuudowej (1),
• operacja wycięcia gruczołu krokowego z powodu raka (20),
• operacja wycięcia macicy- histerektomia (7),
• operacja nadnercza (1),
• cholecytektomie (13),
• usunięcie śledziony (3)
Koszty operacji z zastosowaniem
robota chirurgicznego (na świecie)
procedura
otwarta
laparoskopowa
robotowa
Roux-en-Y Gastric
Bypass (1)
USD 23.000
USD 21.697
USD 19.363
Cystektomia (2)
USD 25.505
Radykalna
prostatektomia (3)
USD 33.674
USD 33.234
Częściowa nefrektomia
(4)
USD 11.427
USD 10.311
USD 11.962
Nefrektomia (5)
USD 5.500*
USD 6.979*
USD 6.869*
Histerektomia radykalna
(6)
CAN 11.764
Histerektomia radykalna
(7)
USD 12.847
USD 10.128
USD 11.476
Sacrocolpopexia (8)
USD 5792*
USD 7353*
USD 8508*
Dystalna
pankreatektomia (9)
USD 16.059
USD 12.986
USD 10.588
Wszczepienie zastawki
mitralnej (10)
AUD 18.503***
Przednia resekcja
odbytnicy
TME (11)
*tylko koszty bloku operacyjnego, ** bez kosztu amortyzacji,
*** bez kosztu personelu
USD 20.659
CAN 8.183 **
AUD 17.880***
USD 15.401
USD 16.708
Koszty operacji z zastosowaniem
robota chirurgicznego (WSS)
Proteza Y
Prostatektomia
Cholecystektomia
Hemikolektomia
788,60
309,68
82,67
98,01
Sprzęt jednorazowego
użytku
1 461,78
2 428,78
2 046,44
5 223,12
Narzędzia do robota
8 830,08
3 586,60
3 067,20
5 081,40
Wynagrodzenia
2 195,57
1 292,93
523,59
2 185,57
Znieczulenie
4 121,00
4 041,75
1 505,75
3 249,25
Narzut kosztów Bloku
Operacyjnego 73.39%
3 262,88
2 958,64
1 946,82
5 509,17
Koszt pobytu
3 349,78
2 440,00
1 008,00
6 900,00
Razem
24 009,69
17 058,38
10 081,41
28 246,52
Leki i środki
opatrunkowe
*bez kosztów amortyzacji (12 083,33PLN)
Sedecznie zapraszam !
Pierwszy Międzynarodowy Kongres
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Robotowej
1-3 marca 2012
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty