Kompleksowa informacja statystyczna o regionie – Bank

Transkrypt

Kompleksowa informacja statystyczna o regionie – Bank
Kompleksowa informacja
statystyczna o regionie
– Dziedzinowe Bazy Wiedzy
(Przekroje Terytorialne i Atlas Regionów)
- Bank Danych Lokalnych
Konferencja
Statystyka publiczna partnerem samorządu terytorialnego
Lidzbark Warmiński, 20-21 października 2015 r.
W ramach projektu SISP - 2 utworzone zostały Dziedzinowe Bazy
Wiedzy.
W module statystyka wielodziedzinowa, dwa komponenty utworzone
zostały z wykorzystaniem zasobów Banku Danych Lokalnych.
Przekroje terytorialne – Bank Danych
Lokalnych
Atlas Regionów
PRZEKROJE TERYTORIALNE – BANK DANYCH LOKALNYCH
RAPORT – DANE DLA JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO
 Dane w tabeli
 Zmiana parametrów w
bocznym panelu
 Wykres liniowy i słupkowy
 Eksport (pdf, xls, doc, …)
 Opcja wyszukiwania
jednostek
RAPORT – PORTRET TERYTORIUM zakładki: Wykres, Mapa
RAPORT – STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
Edycja 2014:
 Miasto na prawach powiatu
Edycja 2015, dodatkowo:
 Powiat
 Gmina
ATLAS REGIONÓW
135 wskaźników dla map
240 danych do wykresów
Moduł mapowy
umożliwiający
przestrzenną
wizualizację danych
w układach
regionalnych i
lokalnych, według
dziedzin
tematycznych.
ATLAS REGIONÓW – PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI









Wybór wskaźnika do prezentacji na mapie
Wybór cech do wykresu
Oś czasu, lata 2010 – 2014
Zestawienia tabelaryczne z możliwością
sortowania danych
Jednoczesne wyróżnienie jednostki w tabeli i na mapie
Ranking z opcją sortowania (mapa/wykres)
Opis metodologiczny powiązany ze Słownikiem Pojęć
Ustawienia (kolorystyka mapy, liczba przedziałów)
Eksport danych
ATLAS REGIONÓW – podstawowe funkcjonalności (2)
 mapa, wykres, metryczka z podstawowymi danymi dla jednostek prezentowanego poziomu
 tabela z danymi dla mapy i wykresu
ATLAS REGIONÓW- możliwość zejścia do jednostek niższego poziomu
ATLAS REGIONÓW – PRACE ROZWOJOWE
(linki, opcja: Stwórz własną mapę)
ATLAS REGIONÓW – PRACE ROZWOJOWE – stwórz mapę
ATLAS REGIONÓW – PRACE ROZWOJOWE – wgraj plik xls
Rok 2016 - Zmiany w Banku Danych Lokalnych
Zmiany w Banku Danych Lokalnych – Nowości (1)
 Kalendarz zasilania
 Szybszy dostęp do popularnych/aktualnych
informacji
 Opcja pobierania
 Opcja logowania, obsługa zalogowanego
użytkownika
Zmiany w Banku Danych Lokalnych – Nowości (2)
 Dane w tabeli i na wykresie
 Zmiany jednostek terytorialnych w tabeli
 Eksport do tabeli przestawnej
Zmiany w Banku Danych Lokalnych – Nowości (3)
 Dynamiczne wykresy
Zmiany w Banku Danych Lokalnych – Nowości Metadane
ZASOBY BDL W INNYCH SYSTEMACH I BAZACH DANYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ
Działania promocyjne w 2016 roku:
• Akcja informacyjna w jednostkach GUS
• Możliwość przeprowadzenia szkoleń lub warsztatów dla
zainteresowanych jednostek samorządowych:
• Bank Danych Lokalnych
• Przekroje Terytorialne BDL
• Atlas Regionów
• Dystrybucja materiałów reklamowych dedykowanych BDL
Kamila Sankowska, Departament Badań Regionalnych i Środowiska
[email protected]
Alina Bieńkowska, Urząd Statystyczny we Wrocławiu
[email protected]

Podobne dokumenty