17.08.2015r. - DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Transkrypt

17.08.2015r. - DZIEŃ WOLNY OD PRACY
17.08.2015r. - DZIEŃ WOLNY OD PRACY
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż
dzień 17 sierpnia 2015r. jest dniem wolnym od
pracy.

Podobne dokumenty