Odpowiedzi do przetargu ()

Transkrypt

Odpowiedzi do przetargu ()
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu „Fizyczna ochrona mienia i
budynku zwanego Akademią Rycerską stanowiącą siedzibę zamawiającego
nr sprawy zp/pn/1/2015”
1. Zamawiający usunął z SIWZ zapis o referencjach z Powiatu Legnickiego. Dopuszcza
przedstawienie referencji z innych wykonanych prac.
2. Zamawiający dopuści zatrudnienie pracowników na podstawie umowy cywilno – prawnej
pod warunkiem, że miesięczny przychód pracownika będzie nie mniejszy niż obowiązujące
minimum płacowe.
3. W przypadku występowania podmiotów wspólnie , każdy z nich musi posiadać stosowne
zezwolenia umożliwiające mu należyte wykonanie zadania.
4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez pracowników, którzy posiadają
stopień niepełnosprawności ( z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność ta nie
wpłynie na prawidłowe wykonanie zadania określonego w umowie).
5. Obiekt zamawiającego nie figuruje na liście podlegającej obowiązkowej ochronie.
6. Zamawiający pozostawia w gestii realizatora zadania stosowanie patroli interwencyjnych
innych niż te opisane z SIWZ.
7. Ilość punktów kontrolnych rejestrujących obchody pracownika – min 4 szt.
8. Pracownicy pełniący służbę na obiekcie, nie muszą posiadać wpisu na listę pracowników
kwalifikowanych.

Podobne dokumenty