SPIS TRESCI Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Agostino

Transkrypt

SPIS TRESCI Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Agostino
SPIS TREŚCI
Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agostino Agazzari
La musica ecclesiastica dove si contiene la vera
diffinitione della musica come scienza . . . . . .
Muzyka kościelna, gdzie sie˛ zawiera prawdziwe
określenie muzyki jako wiedzy . . . . . . . . . .
Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
10
11
30
Marco Scacchi
Breve discorso sopra la musica moderna . . . .
Krótki wywód o muzyce współczesnej . . . . . .
Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
68
Indeks imion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69