FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

Transkrypt

FAMAD Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.
(+48) 774390070 / fax. (+48) 774316110
Marketing (+48) 774390071 [72,73]
[email protected], www.famad.com.pl
PODNOŚNIK NOŻYCOWY
v1
DBNB – 0,5t
2013/01/23
Podnośnik nożycowy DBNB służy do przemieszczania pionowego produktów o
znacznym ciężarze, umieszczonych bezpośrednio na stole podnośnika lub na palecie Euro.
Konstrukcja podnośnika, jego niski poziom w stanie złożonym oraz wybranie w stole
umożliwia załadunek i wyładunek przy użyciu wózków paletowych. Podnoszenie stołu
podnośnika odbywa się przy pomocy dwóch cylindrów hydraulicznych, zasilanych z
przenośnego agregatu hydraulicznego, sterowanego z kasety umieszczonej na statywie.
DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:
500
Nośność max
kg
1500 x 1100
Wymiary stołu standard
mm
1250 x 560
Wysokość w stanie złożonym (standard)
mm
~ 90
Skok roboczy (max)
mm
700
Czas podnoszenia
s
max 16
Ciśnienie w układzie hydraulicznym
MPa
< 75
Poziom hałasu
dBa
0,55
Moc zainstalowana
kW
3/N/PE,
400V 50Hz
Zasilanie elektryczne
V AC
24
Napięcie sterownicze
V DC
~ 250
Masa urządzenia
kg
Podnośnik może być wyposażony w przenośniki rolkowe, stół obrotowy, barierki,
klapy najazdowe i inne mechanizmy, oferowane są zarazem w szerokim zakresie
rozmiarów stołu i wysokości podnoszenia w zależności od zapotrzebowania
klienta.
P odnośniki przed oddaniem do użytku badane są zgodnie z załącznikiem C norm y P N -EN 1570:2002
– „W YM AGAN I A BEZPI ECZEŃ STW A DOTYCZĄCE P ODN OŚN I KÓW STOŁOW YCH”,
posiadają DEKLAR ACJE ZGODNOŚCI CE i w szelk ie niezbędne dokum enty do rejestracji w UDT.
1 z 1| S t r o n a