Schemat organizacyjny

Transkrypt

Schemat organizacyjny
Załącznik nr 1
Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W STARACHOWICACH
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Starachowicach
STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ODDZIAŁ EKONOMICZNY
I ADMINISTRACJI
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ODDZIAŁ NADZORU
SANITARNEGO
KIEROWNIK DO SPRAW JAKOŚCI
W NADZORZE
KIEROWNIK DO SPRAW JAKOŚCI
W LABORATORIUM
SEKCJA ADMINISTRACJI
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
KIEROWNIK ODDZIAŁU
SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI,
ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW
UŻYTKU
SEKCJA BADAŃ HIGIENY
ŚRODOWISKA
SEKCJA NADZORU HIGIENY
ŚRODOWISKA
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY PRACY
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW INFORMATYZACJI
SEKCJA BADAŃ I POMIARÓW
ŚRODOWISKA PRACY
SEKCJA NADZORU
PRZECIWEPIDEMICZNEGO
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW KADR I SZKOLEŃ
SEKCJA MIKROBIOLOGI
PARAZYTOLOGII I DDD
SEKCJA NADZORU
ŚRODOWISKA PRACY
STANOWISKO PRACY
DO SPRAW HIGIENY
DZIECI I MŁODZIEŻY
SEKCJA EKONOMICZNA
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW OBRONY CYWILNEJ
I SPRAW OBRONNYCH
STANOWISKO PRACY
DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA
I OŚWIATY ZDROWOTNEJ
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
STANOWISKO PRACY DO
SPRAW NADZORU
ZAPOBIEGAWCZEGO
STANOWISKO PRACY RADCY
PRAWNEGO
Podległość w systemie zarządzania jakością