Program format PDF

Transkrypt

Program format PDF
INFORMACJA O SZKOLENU
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie
archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i
aktów wykonawczych”, które odbędzie się w Ośrodku „Zielona
Gospoda” ul. Dolina Czerwienia 11 w miejscowości Przesieka
k/Jeleniej Góry.
Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. „Zamierzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawie archiwów
elektronicznych”
(dr Andrzej Biernat – Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
w Warszawie).
2. "Dokumentacja tradycyjna i elektroniczna w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu prawnym i technologicznym”. Temat obejmie zagadnienia:
9 legalna definicja dokumentu elektronicznego w przepisach prawa, a rozumienie tego
pojęcia w praktyce,
9 co tak naprawdę wiemy o dokumentacji tradycyjnej,
9 dokument elektroniczny, a dokument fizyczny,
9 przypomnienie rekomendacji Rady Europy,
9 metadane – klucz do uporządkowania dokumentów elektronicznych – czy także klucz do
interoperacyjności?
9 polskie przepisy prawa dotyczące dokumentów elektronicznych,
9 automatyzacja procesu przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów
państwowych - prototypowe Archiwum Dokumentów Elektronicznych,
9 archiwa i ich zasób, a kwestia masowej digitalizacji czyli co da się zrobić w ramach
i 2010?
(mgr Kazimierz Schmidt – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie).
3. „Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
z dnia 17 lutego 2005 r. - nowe obowiązki i wyzwania dla urzędu”
(mgr Roman Kusyk – Z-ca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie).
4. „Problemy udostępniania dokumentacji elektronicznej”
(dr Wiesław Nowosad – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu).
5. „Zasady przechowywania dokumentacji elektronicznej”
(mgr Rafał Magryś – Archiwum Państwowe w Lublinie).
6. "Rzeczowy wykaz akt i katalog dokumentów jako podstawa do ewidencjonowania
dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym". Zagadnienia objęte
tematem:
9 wymogi formalne wprowadzenia rzeczowego wykazu akt w jednostkach państwowych i
samorządowych,
9 zasady budowy i uzupełniania rzeczowego wykazu akt i wykazów dokumentacji
nieaktowej,
9 katalog dokumentów jako uzupełnienie rzeczowego wykazu akt i podstawa do ich
ewidencjonowania w systemie teleinformatycznym,
9 dokumenty ewidencjonwane i nie ewidencjonowane - relacje z rzeczowym wykazem akt,
9 kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych.
(mgr Roland Banduch - Archiwum Państwowe w Katowicach).
7. "Digitalizacja map w Archiwum Państwowym we Wrocławiu - stan obecny oraz
kierunki działań w bliższej i dalszej przyszłości"
(dr Janusz Gołaszewski – Kierownik II Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu).
8. „ISAD(G)- geneza i budowa standardu opisu materiałów archiwalnych”
(mgr Adam Baniecki – Kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział
w Lubaniu Śląskim).
9. Komunikaty archiwalne:
„Nadzór archiwum państwowego nad archiwami zakładowymi”
(mgr Beata Kajzer – Archiwum Państwowe we Wrocławiu).
10. Sponsorzy:
a) 3M Poland Sp. z o.o., Security Systems Division
- prezentacja: „System Zarządzania Zbiorami w Archiwach”
(mgr inż. Sylwester Staniszewski – przedstawiciel Firmy 3M Poland Sp. z o.o.),
b) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Beskid Plus”
- prezentacja artykułów dla archiwistyki oraz systemu opakowań archiwalnych
fotografii, klisz, mikrofilmów i taśm filmowych
(mgr inż. Roman Tyrna – Właściciel PHU „Beskid Plus),
c) ARISCO Sp. z o. o
- prezentacja: „Zastosowanie rozwiązań informatycznych ARISCO w archiwach”
(mgr inż. Zbigniew Szymański - Dyrektor Pionu Obsługi Klienta ARISCO,
mgr Rafał Poszwiński - Specjalista ds. sprzedaży ARISCO)
d) Regwil
- prezentacja urządzeń służących do regulacji wilgotności powietrza
w pomieszczeniach archiwalnych
(mgr inż. Arkadiusz Kobel – przedstawiciel Firmy Regwil).
e) Tandberg Data GmbH, Securing your Information
- referat: "Długoletnie przechowywanie dokumentów elektronicznych - problemy,
możliwości, rozwiązania"
(Arthur Kilian – Dyrektor sprzedaży na kraje Europy Wschodniej - Tandberg Data
GmbH).
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu w wynosi 610,00 zł. Dla archiwistów zakładowych, którzy są
członkami SAP opłata wynosi 530,00 zł.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa zgodnie z „Formularzem zgłoszenia uczestnictwa” prosimy
kierować na adres: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy,
al. J. Piłsudskiego 1, 59-220 Legnica lub elektronicznie (adres poczty elektronicznej:
[email protected]) w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
Ankieta dostępna na stronach: www.sap.waw.pl/Oddzialy.htm, www.archiwa.net/,
www.ifar.lublin.ap.gov.pl (w podforum "Co gdzie, kiedy").
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Oddział w Legnicy PKO BP I Oddział w Legnicy nr konta 63 1020 3017 0000 2702 0138
7752 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Szkolenie archiwalne w
Przesiece” w terminie do 30 kwietnia 2007 r.
W związku z ograniczoną ilością miejsc uczestnictwo w szkoleniu wg kolejności zgłoszeń.
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy informuje, że uczestnicy seminarium
będą mieli zapewniony:
- dojazd z Legnicy na miejsce pobytu i przyjazd do Legnicy,
- ubezpieczenie,
- zakwaterowanie,
- wyżywienie,
- materiały szkoleniowe.
Wyjazd z Legnicy spod budynku Archiwum Państwowego, al. J. Piłsudskiego 1 odbędzie się dnia
18 maja 2007 roku o godzinie 800. Powrót do Legnicy 20 maja 2007 roku około godziny 1500.
Punktualność obowiązkowa.
Zapraszamy i zachęcamy do
wzięcia udziału w szkoleniu,
Organizatorzy