miesięcznik "Goniec Kowalewski" Grudzień 2014

Komentarze

Transkrypt

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Grudzień 2014
– 1 –
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewie Pomorskim
w miesiącu grudniu zaprasza:
06.12.2014 godz.12:00 – Mikołajki dla dzieci, przedstawienie teatralne „ Królowa Śniegu”
wstęp wolny
15.12.2014 godz. 16:00 – Spotkanie Wigilijne w Kole Kobiet Kreatywnych,
17.12.2014 godz. 10:00 – Wigilia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
17.12.2014 godz. 19:00 – Koncert Świąteczny Uczniów Szkoły Muzycznej w Kowalewie
Pomorskim,
18.12.2014 godz. 16:00 – Spotkanie Wigilijne w Klubie Seniora,
19.12.2014 godz. 10:00 – Wigilia Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim
21.12.2014 godz. 15:00 – Wieczór Świąteczny, w programie: otwarcie wystawy konkursu
bożonarodzeniowego, koncert kolęd w wykonaniu Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego,
rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego i rozdanie nagród,
24.12.2014 godz. 10:00 – Wigilia dla samotnych,
31.12.2014 godz. 24:00 – Wspólne powitanie Nowego Roku na placu za budynkiem M-GOK.
UWAGA DZIECI
Informujemy, że w dniu 06.12.2014 już od wczesnych godzin rannych ulice
Kowalewa Pomorskiego przemierzać będą goście z Laponii.
Święty Mikołaj w asyście Pani Mikołajowej i Elfów pozdrawiać będą mieszkańców i
obdarowywać najmłodszych słodyczami. Milusińskich serdecznie zapraszamy do
poszukiwania tych wyjątkowych gości na ulicach Kowalewa Pomorskiego.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich na mikołajkowy spektakl interaktywny
wprowadzający w świąteczny, zimowy nastrój pt. "Królowa Śniegu" w wykonaniu
aktorów Studnia Małych Forma Teatralnych ART.-RE z Krakowa w sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 12:00.
Barbara Niewidział
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy dni wypełnionych radością, wiarą i miłością.
Czasu spędzonego wsród bliskich,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a w nadchodzącym Nowym 2015 Roku
wielu nowych wyzwań i wspaniałych możliwości
spełniających wszystkie marzenia.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych
pragniemy złożyć osobom niepełnosprawnym
najserdeczniejsze życzenia, by w realizacji swoich celów
i planów towarzyszyła Państwu pomyślność, wytrwałość
i życzliwość przyjaznych ludzi.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urząd Miejski: 56 684- 10- 24; Poste runek Pol icji: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż Pożarna GD:
56 683- 22- 45; ZUW Ost rowite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
MGO K: 56 684- 11- 74; ZGKiM : 56 684- 15- 17; MGOP S: 56 684- 11- 30; Gminna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Zakład Gaz owniczy : 56 621- 65- 80/81, 992; Ene rga Operator S.A. (pogotowie
energety cz ne dla reg ionu K- wo): 56 659- 58- 35, zgłasz anie aw arii: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego,
pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia
przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń
płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 200 egz. Numer zamknięto 20.11.2014 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
– 3 –
12 PAR NA MEDAL
W dniu 25 października br. aż 12 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecie i więcej pożycia. Medale za
Długoletnie Pożycie przyznane przez prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski wraz z kier. USC p. Bożeną Kliber. Z powodu licznie zaproszonych członków rodziny uroczystość
odbyto w dwóch częściach. Był szampan i gromkie sto lat od najbliższych i przyjaciół. Nie zabrakło ukradkiem
ścieranych łez oraz wspomnień, których przez te 50, 60 a nawet prawie 70 lat nazbierało się wiele. Najwspanialsze
były życzenia te od najmłodszych członków rodziny czyli wnuków i prawnuków. Jubilaci ze wzruszeniem
wspominali dzień swojego ślubu w którym przecież nie uczestniczyli zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości. Do
życzeń przyłączyli się również radni i sołtysi z sołectw skąd jubilaci pochodzą.
Jubilaci to:
PAŃSTWO MARIA I BOGDAN MICHAŁOWSCY
związek małżeński zawarli w 1964r. Pan Bogdan pochodzi z
poznańskiego, z wykształcenia księgowy, nadal aktywny
zawodowo.
Pani Maria pochodzi z okolic Warszawy. Na przełomie lat
70. i 80. pracowała w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pomorskim, zajmowała się ewidencją ludności, sprawami
dotyczącymi obronności i kwalifikacji wojskowej. Ich pasja
to zwiedzanie oraz poznawanie kultury innych narodowości:
m.in. Ziemia Święta, Francja, Czechy, Włochy, Ukraina, i
Moskwa. Maja 2 dzieci, 5 wnuków, 1 prawnuk
PAŃSTWO IRENA I JÓZEF PIĄTKOWSCY związek
małżeński zawarli w 1964r. Pan Józef urodził się w Bonn
(Niemcy), a Pani Irena w Pokrzydowie. Są emerytowanymi nauczycielami. Ich ulubionym zajęciem jest
pielęgnowanie działki przy domu. Jubilaci są miłośnikami życia rodzinnego, posiadają 2 dzieci, 3 wnuków
PAŃSTWO TERESA I ZYGMUNT ROŻNOWSCY związek zawarli w 1964. Oboje pochodzą z Białośliwia. Do
Kowalewa Pomorskiego przywędrowali w poszukiwaniu pracy.
Pan Zygmunt jest emerytowanym nauczycielem. Był też zastępcą dyrektora i dyrektorem. Działa w Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako zastępca
przewodniczącego. W latach 1990-1998 był przewodniczącym Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Pan Zygmunt był piłkarzem,
następnie trenerem oraz działaczem sportowym.
Pani Teresa pracowała w Gminnej Spółdzielni. Państwo Rożnowscy
należą do Chóru 730 lecia Kowalewa Pomorskiego. Doczekali się 2
dzieci, 4 wnuków
PAŃSTWO WALERIA I FRANCISZEK SZCZĄCHOR związek
małżeński zawarli w 1945 roku, czyli w tym roku obchodzą 69.
rocznicę ślubu, a za rok piękny Jubileusz- Kamienne Gody.
Pan Franciszek życie spędził na wsi prowadząc gospodarstwo rolne.
Pracował również na Poczcie, skąd przeszedł na emeryturę. Pani
Waleria razem z mężem prowadziła gospodarstwo rolne. Jest miłośniczką kwiatów, ma ich bardzo dużo zarówno w
domu jak i w jego otoczeniu.
PAŃSTWO URSZULA I HENRYK SZUMOTALSCY związek małżeński zawarli w 1963 roku. Pan Henryk
pracował zawodowo, a następnie na gospodarstwie rolnym. Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie,
skąd otrzymał odznaczenia. Dzieciom wszczepił miłość do sportu. Pani Urszula pracowała zawodowo, a następnie
na gospodarstwie rolnym. Dzięki swoim zdolnościom kulinarnym uszczęśliwia wszystkich domowników. Państwo
Szumotalscy udzielali się również na płaszczyźnie społecznej. Posiadają 4 dzieci, 9 wnuków i 1 prawnuczkę.
PAŃSTWO STEFANIA I TADEUSZ TRZCIŃSCY związek małżeński
zawarli w 1964 roku. Pan Tadeusz pracował zawodowo jako murarz. Pani
Stefania pracowała zawodowo, a następnie na gospodarstwie rolnym. Pani
Stefania należy do Koła Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach.
Państwo Trzcińscy pomimo problemów ze zdrowiem są zawsze uśmiechnięci i
jako przykładni dziadkowie rozpieszczają wnuki oraz prawnuki. Mają 4
dzieci, 11 wnuków i, 4 prawnuków
PAŃSTWO URSZULA I TEODOR GUTOWSCY związek małżeński
zawarli w 1964r. Pochodzą z Elgiszewa. Całe życie spędzili na wsi prowadząc
wspólne gospodarstwo rolne. Jubilaci są miłośnikami życia rodzinnego, dbają
o dom, ogród oraz rozpieszczają wnuki. Posiadają 4 dzieci i 5 wnuków
PAŃSTWO KRYSTYNA I WŁADYSŁAW MAŁEK związek małżeński zawarli w 1964r.
– 4 –
Pan Władysław pochodzi z okolic Krakowa. Pracował jako zawodowy kierowca, a następnie państwo Małek
przejęli gospodarstwo rolne i pracowali na roli.
Pani Krystyna to rodowita mieszkanka gminy Kowalewo Pomorskie. Pracowała w gospodarstwie rolnym, należała
do Koła Gospodyń Wiejskich w Pruskiej Łące. Jako przykładni rodzice i dziadkowie pomagają 3 dzieci w
rozpieszczaniu 7 wnuków i 4 prawnuków.
PAŃSTWO TERESA I ALBIN RADOMSCY związek małżeński zawarli w 1964. Pan Albin pochodzi z
gorzowskiego, od młodych lat mieszka w Piątkowie. Pracował jako pracownik fizyczny. W wolnych chwilach lubi
majsterkować oraz zbierać grzyby. Pani Teresa urodziła się w Piątkowie. Zajmowała się gospodarstwem domowym,
wspierała męża i troskliwą opieką otoczyła dzieci. Jej zainteresowania skupiają się wokół seriali. Małżonkowie
mają 3 dzieci, 10 wnuków i 6 prawnuków
PAŃSTWO ALFREDA I SYLWESTER RUTKOWSCY związek małżeński zawarli w 1955 roku w Wielkim
Rychnowie (ślub cywilny), ale ślub kościelny Państwo w 1953 roku - 61. rocznica ślubu.
Pan Sylwester pochodzi z Wielkopolski. Prowadził gospodarstwo rolne i pracował zarobkowo jako murarz w
Toruniu. Działał na wielu płaszczyznach społecznych. Przez 23 lata był Radnym w gminie Kowalewo Pomorskie i
członkiem Prezydium Rady Narodowej. Współuczestniczył w zakładaniu OSP w Marianach, gdzie przez wiele lat
był naczelnikiem. Pan Sylwester otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi, Złoty Znak Związku OSP, Zasłużony dla Rolnictwa oraz Zasłużony dla województwa
toruńskiego.
Pani Alfreda pochodzi z Kieleckiego. Razem z mężem prowadziła gospodarstwo rolne oraz pracowała zarobkowo w
sklepie. Była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Marianach. Jako przykładni rodzice i dziadkowie
pomagają 3 dzieci w rozpieszczaniu 4 wnuków i 3 prawnuków.
PAŃSTWO KRYSTYNA I JERZY TUSZYŃSCY związek małżeński zawarli w. 1964. Pan Jerzy pracował na roli
oraz w Nadleśnictwie. Jego zamiłowaniem jest wędkarstwo. Pani Krystyna zajmowała się gospodarstwem
domowym, wspierała męża i troskliwą opieką otoczyła dzieci, których doczekała się 2 oraz 5 wnuków.
PAŃSTWO EULALIA I STANISŁAW ŻUKOWSCY związek małżeński zawarli w 1964r. Pan Stanisław to
rodowity Kowalewiak. Z zawodu ślusarz, następnie przejął od rodziców gospodarstwo rolne. Pani Eulalia pochodzi
z lipnowskiego, z zawodu technik ekonomista, pracowała w banku. Razem z mężem prowadziła gospodarstwo
rolne. Aktywnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim jako przewodnicząca. Otrzymała
odznakę Zasłużony dla Rolnictwa, Zasłużony dla Mleczarstwa oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Nadal należy do Koła
Gospodyń Wiejskich Kowalewo Pomorskie, a także do Koła Kobiet Kreatywnych. Jako przykładni rodzice i
dziadkowie pomagają dzieciom i rozpieszczają wnuki. Mają 4 dzieci i 6 wnuków.
Burmistrz Andrzej Grabowski dekorując małżonków medalami z wizerunkiem splecionych srebrnych róż
podkreślał, że uroczystość 50 czy 60-lecia jest bardziej wzruszająca niż nawet ślub. Małżonkowie mają wiele
wspólnych wspomnień, które mogą przeżywać z całą rodziną. Jest to czas rachunków zysków i strat. Dowód, że
małżonkowie przebyli razem tę drogę pokazuje, że w ich życiu nie zabrakło miłości, cierpliwości i zrozumienia.
Na żaden medal nie pracuje się tak długo i tak ciężko- podkreślała kier. USC Bożena Kliber- nie sztuka patrzeć na
siebie, ważne, aby patrzeć we wspólnym kierunku, nie sztuka pokochać, sztuka wytrwać w uczuciu pomimo
zawieruchy wojennej czy niedostatku lat 50-tych. Zapraszamy rodziny par małżeńskich, które mogą pochwalić się
identycznym stażem o składanie wniosków o przyznanie odznaczenia. Proces jest dość długi, dlatego warto zrobić to
wcześniej.
Karolina Kowalska
BEZPIECZNIE I SUCHĄ NOGĄ
W gminie Kowalewo Pomorskie mieszkańcy dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej ulicy i
wybudowanego chodnika. Obie te inwestycje dotyczą sołectwa Kowalewo
Pomorskie.
W dniu 9 listopada br. najpierw poświęcono i przecięto wstęgę na chodniku
przy ul. Drzymały, a później na ulicy Kościuszki. Obiekty poświęcił ks. dziekan
Ryszard Kobierowski, a wstęgi przecięli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,
sołtys Adam Arbart i mieszkańcy, którzy
dziękowali
kwiatami
za
realizacje
przedsięwzięcia. Na zakończenie było
wspólne spotkanie przy poczęstunku i
muzyce.
Na obie inwestycje mieszkańcy czekali długo. Teraz mogą bezpiecznie i suchą
nogą dotrzeć do celu. W tym miejscu jeszcze raz chciałbym podziękować pp.
Rzymkowskim za przychylność przy poszerzaniu ulicy Kościuszki. Była ona
kiedyś drogą ślepą i wąską, a teraz jest kolejną małą obwodnicą dla centrum
miasta- na spotkaniu podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 5 –
DZIEŃ SENIORA W MLEWIE
W dniu 9 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Mlewie sołtys Ryszard Lipiński oraz Rada Sołecka zaprosiła
najstarszych mieszkańców tej wsi, oraz okolicznego Kiełbasina i
Nowego Dworu na wspólny Dzień Seniora. Z programem
artystycznym wystąpiły wnuczęta uczęszczające do szkoły
stowarzyszeniowej TRIO w Mlewie. Wspólnie z panią dyrektor
Iwoną Moszkowicz i nauczycielami przedstawiły dziadkom i
babciom zalety życia seniora.
Życzenia i gratulacje tak wspaniałej inicjatywy złożyli również
Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski, proboszcz parafii
Kiełbasin ks. kanonik Piotr Igielski i oczywiście sołtys Ryszard
Lipiński.
Obchody Dnia Seniora to oddanie hołdu doświadczeniu i
roztropności, docenienie sędziwego wieku i przeżytych chwil:
radosnych i smutnych. Wspólne świętowanie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów, poznania
sąsiada. Życzę wielu takich uroczystości w uśmiechu i w zdrowiu- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski
przekazując na ręce „najstarszej osiemnastolatki” z Mlewa p. Marii Siudowskiej wiązankę kwiatów.
Karolina Kowalska
MYŚLIWI CZY JUŻ HODOWCY?
Tradycyjnie, w imieniny swojego patrona Św. Huberta (3 listopada), członkowie kowalewskiego Koła Łowieckiego
Knieja zorganizowali łowy. Od rana dziesięciu myśliwych polowało w przynależnym im okręgu (3tys.ha w gm.
Kowalewo Pom.). Dzięki pięknej pogodzie i przychylności św. Huberta, na hasło „pióro na rozkładzie” ułożono
upolowane 16 kogutów na zielonym igliwiu, a myśliwi ściągając
nakrycia głów oddali im hołd. Łowczy koła Zdzisław Orfin
podsumował polowanie. Najwięcej bażantów (po 3) upolowali:
Henryk Suleński, Jerzy Dzwonkowski, Dariusz Piątek i Paweł
Przyjemski. Podkreślał, że niedawno koło wypuściło 106
bażantów, a dzisiaj poluje raczej dla tradycji .
Gratulując myśliwym obfitych łowów Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski podziękował za coroczny udział w dożynkach
gminnych i eksponowanie swoich trofeów.
Myślistwo to nie tylko dbanie o ekosystem lasów i pól. To
również kultywowanie tradycji, przekazywanie młodszym
pokoleniom wzorców do naśladowania. W czasach okupacji czy
komunizmu myśliwi i strażacy byli grupami, które w ukryciu
walczyły z okupantem. Uczyły odpowiedzialności i dyscyplinypodkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Prezes Jerzy Susicki przekazał życzenia od najstarszych, nieobecnych członków. Wręczył Jarosławowi Sumara z
gm. Łysomice zaświadczenie o ukończeniu stażu w kole i zdaniu egzaminu. Stał się on pełnoprawnym myśliwym
koła Knieja. Jego opiekunem był myśliwy Paweł Przyjemski. W trakcie stażu jest natomiast mieszkaniec Bielska
Michał Krajewski, którego opiekunem jest Henryk Dębski.
Koło łowieckie „Knieja” działa ponad 50 lat. Półwiecze świętowało w grudniu 2011r. Jest to jedyne koło, które cały
swój rewir polowań ma na terenie gminy Kowalewo Pom. Myśliwi biorą również udział w odłowie królików na
toruńskich nekropoliach.
Na terenie gminy swoje tereny łowieckie mają również inne koła: „Grzywacz”, Daniel”, „Osa” i „Tur”. Łącznie
poluje na naszym terenie ok. 300 myśliwych. Wśród nich jedynie 14% to Kowalewiacy.
Karolina Kowalska
NIM NADEJDĄ MROZY.
W gminie Kowalewo Pomorskie znajduje się jedyna w powiecie noclegownia dla osób bezdomnych. Jest ona
udostępniania potrzebującym od 1 listopada do 30 marca. Zlokalizowana od 2000r. na terenie bazy ZGKiM Sp. z
o.o. przy ul. Brodnicka 1 może zapewnić docelowo miejsca dla 8 osób, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn.
Potrzebujących kieruje do tej placówki MGOPS. Za pobyt kowalewiaków płaci lokalny samorząd. Często
korzystają także z noclegowni osoby spoza tej gminy. Wówczas ich pobyt finansuje samorząd miejscowości, w
której dana osoba posiada stały meldunek.
W gminie Kowalewo Pom. monitorujemy każdego bezdomnego sprawdzając w jakich warunkach i gdzie przebywa.
Nawet tych nie korzystających z opieki społecznej. Obecnie w noclegowni przebywa 4 Kowalewiaków. Koszt
funkcjonowania noclegowni jest wysoki, lecz my obciążamy proporcjonalnie inne samorządy jedynie za podstawowe
media: woda, ciepło, prąd. Pozostałe koszty związane z remontami czy nadzorem pokrywa budżet Kowalewa.
-zapewnia Zyta Szymańska kier. Ośrodka Pomocy Społecznej- Od 30 października placówka ta rozpoczęła
kolejny sezon przyjmując pod swój dach pierwszych potrzebujących z naszej gminy. Lokalizacja na terenie firmy
– 6 –
ZGKiM pozwala na zapewnienie spokoju i wyeliminowanie wnoszenia i spożywania alkoholu, co jest problemem
wielu takich instytucji.
W noclegowni podopieczni otrzymują również ciepły posiłek. Jest to dla nich namiastka rodzinnego domu. Już od
września zainteresowani podpytują się kiedy mogą się wprowadzać.
W tym miejscu bardzo dziękuję policjantom z lokalnego posterunku, którzy przyglądają się noclegowni bardzo
czujnym okiem, często ją odwiedzają, przez co nie mieliśmy do tej pory żadnych poważnych incydentów. Liczę, że
będzie tak i w tym sezonie. Podopieczni są zdyscyplinowani, sami wykonują prace przy tym obiekcie (odśnieżanie)
-informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- Staramy się zapewnić podopiecznym Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej jak najlepsze warunki na ten niekorzystny, zimowy okres. Lokal posiada centralne
ogrzewanie, ma bieżącą wodę oraz toaletę. W roku 2010 wykonano prysznice oraz powiększono pomieszczenia
wyburzając niepotrzebne ścianki. Zapewne bardziej cieszylibyśmy się, gdyby taki budynek był całkowicie zbędny,
lecz istnieją obawy, że w czasie narastającej biedy klientów będzie nam jednak przybywać.
Karolina Kowalska
ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI UPAMIĘTNIONE WIERSZEM.
Pan Henryk Klimek- poeta i syn przedwojennego wójta Kowalewa i jednocześnie ówczesnego posła naszej ziemi
Władysława Klimka, z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości napisał wiersz, który przekazał na moje ręce.
Byłem bardzo wzruszony czytając go pierwszy raz. Przekazuje go Państwu do zapoznania i głębokiej refleksji.
Jednocześnie dziękuję autorowi za pamięć i ciepłe słowa o Kowalewie wypowiedziane na sesji w dniu 24
października br.
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Niepodległości święto narodowe,
Z Orłem w koronie, od lat Piastów – białym.
Biało-czerwona łopocze na dworze...
Święto solenne w domach, w kraju całym...
Kraj niepodległy – to kraj wolnych ludzi.
Łączy ich prawo i miłość wolności,
Miłość, co w jarzmie niewoli zryw budzi,
Znany w historii – zryw niepodległości.
Nasza Ojczyzna, nasz kraj ukochany
Doznał w przeszłości nieraz zniewolenia...
Tym trwalsze prawo do wolności mamy,
Do nauk, pracy – tu, gdzie nasza Ziemia.
Cześć Bohaterom. Tym, którzy polegli Życie w ofierze Ojczyźnie oddali,
Byśmy dziś mogli żyć my w Niepodległej...
Czyn Ich w pamięci Naród nasz ocali!
Z przeszłości płyną dla wolnych przestrogi,
że – Wolność nie jest dana raz na zawsze!
Więc Niepodległej naszej strzeżmy progi,
Opieki płaszczem chrońmy domy nasze.
I niech się święci niepodległość nasza
Też u Rodaków – tych, co na obczyźnie.
By jedność była wśród nas jak najtrwalsza,
Trzeba nam zawsze wiernym być Ojczyźnie.
Henryk Włodzimierz Klimek
Toruń, 18.10.2014 r.
– 7 –
PŁYWALNIA W KOWALEWIE OTWARTA.
W dniu 29 października br. uroczyście przekazano społeczeństwu najnowszy i najbardziej wyczekiwany obiekt
sportowy w gminie Kowalewo Pomorskie, czyli pływalnię.
Jak każe tradycja przed przecięciem wstęgi i pierwszym pływaniem były podziękowania oraz poświęcenie obiektu,
którego dokonał ks. dziekan Ryszard Kobierowski.
Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował za wsparcie i pomoc przy powstawaniu tej inwestycji. Szczególne
słowa skierował do przedstawicieli władz województwa za dofinansowanie, dla radnych za popieranie i do
młodzieży za motywowanie.
Kowalewu Pomorskiemu ten obiekt był potrzebny. Wszystkim bez względu na przedział wiekowy. Nasza młodzież w
pełni na niego zasłużyła, aby mogła dbać o kondycję, a osoby starsze, spracowane o zdrowie i zapewnić sobie
potrzebną rehabilitację. Jesteśmy gminą usportowioną i dobrze
rozwijającą się. Posiadanie pływalni to nie luksus, to standard,
a nawet potrzeba. Widział to do dawna marszałek województwa
zapraszając nas do wspólnego projektu basen w każdym
powiecie czyli „Rozbudowa Bazy Sportowej” oraz „Umiem
pływać”- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiBardzo dziękuję wykonawcy, inspektorom nadzoru , oraz
kierownikowi budowy za fachowe podejście i dobrą
współpracę.
Na potwierdzenie tych słów odczytano opublikowaną w tym
samym dniu, w gazecie pomorskiej wypowiedz Marszałka
Piotra Całbeckiego na temat kowalewskiej pływalni .
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach: ks.
dziekan Ryszard Kobierowski wraz z księżmi naszego dekanatu
(m.in. ks. Kanonik Benedykt Drewek, ks. Marek Wysocki),
poseł Zbigniew Sosnowski, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, dyrektorzy i pracownicy marszałkowskich
departamentów (dyrektor Bartosz Szymański, dyrektor Marcin Drogrób, Artur Cyrankowski), radni, sołtysi,
dyrektorzy jednostek podległych, przyjaciele naszej gminy (Andrzej Wiśniewski, Roman Grzymowicz, Roman
Brymora), służby mundurowe (komendant powiatowy policji Wojciech Machelski, komendant posterunku Policji
Piotr Pipczyński, komendant powiatowy PSP Paweł Warlikowski), główny wykonawca Wiktor Sieradzki z firmy
WiksBud, inspektorzy nadzoru, kierownicy robót, dyrektorzy szkół i
pracownicy urzędu.
Zabierając głos zaproszeni goście gratulowali wizji całego kompleksu
sportowego i jej realizacji. Wiceprzewodniczący Ryszard Bober i
dyrektor Marcin Drogorób przekazali sprzęt sportowy typowy dla
pływalni, a poseł Zbigniew Sosnowski do gratulacji dołączył osobiste
podziękowania dla kowalewskich strażaków, którzy w czasie jego
wypadku samochodowego (13.07.14) pospieszyli z pomocą.
Podziękowania przekazała również młodzież.
Burmistrz Miasta wręczył wiceprzewodniczącemu Ryszardowi Bober
i dyrektorowi marszałkowskiego departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Bartoszowi Szymańskiemu Akty Nadania Herbu dziękując
za osobiste wsparcie w rozwój bazy sportowej/
Wizyta dyrektora Szymańskiego w Kowalewie była jego ostatnim obowiązkiem służbowym na tym stanowisku,
gdyż otrzymał on awans i będzie reprezentował region pracując w Ministerstwie Rolnictwa. Dyrektor Szymański
zapewniał, że nawet w Warszawie nie zapomni o Kowalewie, a prywatnie na pewno będzie korzystał z pływalni.
W uroczystości wzięły udział sztandary: gminny i szkolne, a młodzież z Publicznego Gimnazjum uświetniła
otwarcie wykonaniem kilku utworów. Pokaz sportowy wykonał Robert Cetler- wielokrotny mistrz Polski w
pływaniu na bezdechu. Jego rekord to 8 minut pod wodą.
Na zakończenie uczestnicy mogli zwiedzić cały obiekt.
Historia budowy pływalni:
W dniu 15 czerwca 2011 r. została podpisana Umowa Partnerska pomiędzy
Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskie, a Gminą Kowalewo
Pomorskie, w celu realizacji wspólnego projektu pn.: „Rozbudowa Bazy
Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. W ramach powyższego
przedsięwzięcia 24 jst z województwa wybudowały na terenie swoich gmin
obiekty sportowe. Gmina Kowalewo Pomorskie w ramach przedsięwzięcia
wybudowała 2 obiekty: „Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim
– II etap” i „Krytą pływalnię w Kowalewie Pomorskim”.
W dniu 1 marca 2013 r. (na podstawie Umowy Partnerskiej) podpisaliśmy z Zarządem Województwa umowę
dotacyjną na realizacje inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim” w ramach
– 8 –
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa
3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej. W ramach umowy
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowita
wartość inwestycji wyniosła 12 239 300,00 zł.
Pływalnia zawiera dwie kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniącą funkcję podbasenia i pomieszczeń technicznych,
1 naziemną pełniąca funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo-sanitarnymi.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia podbasenia z częścią techniczną obsługującą technologie basenową.
Na parterze zlokalizowano m. in. przestronny hol wejściowy z poczekalnią, szatnię
z miejscem na 120
sztuk odzieży wierzchniej wraz z obuwiem.
Hala basenowa obejmuje:
- basen pływacki 6 torowy,
- basen dla osób niepływających,
- brodzik,
- oraz wanna z hydromasażem.
Roboty budowlane (trwały 2 lata) zostały wykonane w terminie tj. zgodnie z umową. Czynności odbiorowe zostały
zakończone 23.10.2014 r.
Karolina Kowalska
OBWODNICA KOWALEWA POMORSKIEGO W KONTRAKCIE TERYTORIALNYM
NASZEGO WOJEWÓDZTWA
W dniu 13 listopada br. premier Ewa Kopacz i Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisali Kontrakt
Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera on 60 zadań
inwestycyjnych na kwotę 25 miliardów złotych. Wśród najważniejszych są
budowa kujawsko-pomorskich odcinków s-5 i s-10 z węzłem autostradowym w
Czerniewicach, BiT City 2 i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego. W
pakiecie projektów dotyczących infrastruktury drogowej znalazła się także
obwodnica Kowalewa Pomorskiego.
Jest to jedna z najszczęśliwszych chwil od wielu lat. Ukoronowanie moich prac
w Radzie ds. strategii województwa, w Komitecie Monitorującym, w zespole
pracującym na samym Kontraktem czy w Zespole do prac nad RPO 2014-2020.
Moje zaangażowanie, a nawet mogę powiedzieć lobbowanie u decydentów nie
tylko regionu, ale i kraju, m.in. u Prezydenta Bronisława Komorowskiego czy
wicepremiera Janusza Piechocińskiego zaowocowały ujęciem obwodnicy w tym
dokumencie. Jest to dowód, że jej budowa to konieczność zauważona przez
władze województwa, priorytet dla regionu i potrzeba dla wszystkich
mieszkańców województwa. Bardzo dziękuję tym, na których poparcie mogłem
zawsze liczyć: Marszałkowi Województwa Piotrowi Całbeckiemu, wojewodzie
Ewie Mes, posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu, wiceprzewodniczącemu sejmiku
Ryszardowi Bober, prezesowi TZMO Jarosławowi Józefowiczowi i wielu
osobom, których nie sposób teraz wymienić. – podkreśla Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Szczegóły oraz listy projektów tutaj.
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20141112_kontrakt/Mapa.pdf
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/13112014-g-1830/17643172
w programie w 2`19`` wymieniono że w kwocie 25 mld zł zakontraktowanych ujęta jest obwodnica.
Karolina Kowalska
PODKREŚLIĆ ZABYTKOWY CHARAKTER I NADAĆ MIASTU UROKU.
W czwartkowe (23.10), późne popołudnie, zabytki w gminie Kowalewo Pomorskie odziały się w świetlistą szatę.
Firma Energa Operator zademonstrowała nam jak można uwypuklić piękno naszych
starych budowli. Baszta, wieża ciśnień, filar gdaniska oraz
kościół na kilka chwil mogliśmy zobaczyć w innym świetle.
Dyrektorzy ds sprzedaży: Andrzej Markiewicz oraz Dariusz
Zieliński zachęcali do skorzystania z ich oferty.
Współpraca z Energą, która zapewnia w gminie Kowalewo
Pomorskie oświetlenie ulic jest owocna i dla nas bardzo
korzystna. Pokaz iluminacji świetlnej bardzo nam sie
spodobał, ale wszystko zależeć będzie od ostatecznej ceny.
Firma przygotowuje ostateczną ofertę wiedziąc, że jestem trudnym negocjatorem- informuje Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta.
Karolina Kowalska
– 9 –
„Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca –
ona daje życie.”
Henryk Sienkiewicz
PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i nauczyciele klas młodszych
Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach
gorąco i serdecznie dziękują
Państwu Donacie i Krzysztofowi Midura
w imieniu najmłodszych uczniów wesołej dziatwy
– pragniemy wyrazić głęboką
wdzięczność za przekazanie pomocy dydaktycznych
oraz pomoc i życzliwość.
Pluskowęsy 05.11.2014 r.
Renata Kałuża
PRZYSZEDŁ CZAS NA ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI
Po zakończeniu zebrań wiejskich w 23 sołectwach w gminie Kowalewo Pomorskie, również mieszkańcy osiedli
miejskich podsumowują i planują. Na terenie miasta są dwa „sędziwe” osiedla domków jednorodzinnych, gdzie
budynki liczą nawet powyżej 50 lat. Są to poważne skupiska, nawet po 100 budynków. Jest to osiedle Jana
Kochanowskiego i osiedle Brodnickie. Odwieczne pytanie, „Które z nich było pierwsze?” nie daje spać najstarszym
mieszkańcom obu aglomeracji, natomiast trzecie, młode Osiedle Kwiatowe powstaje powoli na gruntach
prywatnych przy ul. Mikołaja z Ryńska.
W dniu 12 listopada br. obradowali mieszkańcy osiedla Jana Kochanowskiego. Przewodniczący Komitetu
Osiedlowego Stanisław Kaznowski składając mieszkańcom podziękowanie za aktywny udział w festynie,
dożynkach, zawodach piłkarskich i strzeleckich oraz sprzątaniu świata i
zaprosił na przyszłoroczne imprezy. Podziękowania otrzymał również
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski za doprowadzenie do
zmodernizowania ul. Odrodzenia przez zarządcę drogi wojewódzkiej, za
wybudowanie chodnika przy ul. Drzymały, wymiany chodnika przy ul.
Odrodzenia czy ustawienia lustra przy wyjeździe z drogi gminnej.
Mogę śmiało powiedzieć, że infrastruktura osiedlowa jest na wysokim
poziomie. Wszystkie ulice są utwardzone, posiadają chodniki i oświetlenie.
Na osiedlu znajduje się parking dla osób dysponujących większą liczbą
pojazdów. Całe osiedle jest skanalizowane i zgazyfikowane. Dzieci mogą
spędzać czas na bujaczkach lub boisku do siatkówki i koszykówki. Miejsce
to służy do organizacji festynów. Mamy kilka jeszcze wolnych działek
gminnych dla zainteresowanych. Największą bolączką są zlokalizowane obok obiekty PKP. Nie są one wizytówką
tego miejsca. Od lat dążymy do uregulowania prawnej sytuacji działek. Prosimy, aby lokatorzy mieli możliwość
wykupu lokali mieszkalnych, a spółka PKP wyremontowała budynek dworca.
Niestety nadal nie ruszył projekt zaplanowany przez urząd marszałkowski,
który przewidywał powstanie w nim kawiarni i wypożyczalni rowerów.
Obecnie udało się nam pozyskać kilka działek od PKP na poprawę
komunikacji tego terenu. Obecnie trwa inna procedura przejęcia od nich
działki tzw. Trójkąta na skrzyżowaniu ul. Odrodzenia i Gł. Dworzec. Po
realizacji tego przedsięwzięcia mieszkańcy osiedla będą mogli
zagospodarować ten teren- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
W dniu 13 listopada br. na corocznym zebraniu spotkali się mieszkańcy
Osiedla Brodnickiego. Wśród tematów poruszanych na zebraniu były ostatnio
przeprowadzone tam inwestycje, m.in. budowa placu zabaw. Dużo czasu poświęcono brakowi współpracy z
samorządem powiatowym, brakowi poparcia dla działań gminy, a nawet celowemu sabotażowi naszych dążeń, m.in.
modernizacji strzelnicy, drogi do Wąbrzeźna czy budowy pływalni.
– 10 –
Mieszkańcy w dyskusji podkreślali, że struktura powiatowa jest zbędna. Ten „stwór” tylko generuje koszty bez
żadnych większych dochodów.
Na zakończenie przewodniczący Henryk Sławiński podziękował za współpracę Burmistrzowi Miasta i radnym.
Karolina Kowalska
SĄ JUŻ PEŁNOPRAWNYMI PRZEDSZKOLAKAMI
Przedszkolaki z placówki samorządowej gminy Kowalewo Pom. (06.11.), oraz z przedszkola prywatnego Entliczek
Pentliczek (07.11.) nie są już dzidziusiami”, ale prawdziwymi uczniami.
Zanim jednak stali się godnymi noszenia miana przedszkolaka każde dziecko musiało zadeklamować wiersz,
zaśpiewać piosenkę lub przejść test
sprawnościowy. Był tez sok z cytryny oraz
konkursy i pytania dla rodziców.
Z zaproszenia na uroczystości skorzystał
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Na
ręce wychowawczyń przekazał upominki
oraz życzenia niezapomnianych wrażeń z
pobytu w przedszkolnych placówkach.
Pobyt dziecka w przedszkolu ma
niepodważalny wpływ na jego psychikę i
przygotowanie do kolejnego etapu nauki czyli do pójścia do podstawówki. Już teraz widać, że po dwóch miesiącach
pobytu dzieci zawiązały nowe przyjaźnie i nauczyły się wielu utworów. Widać, że dzieci czują się tu bezpiecznie, są
otwarte na nowe doznania i przygody. - podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
ROŚNIE PRZYSZŁOŚĆ PROMIENIA
Zawodnicy drużyny młodzików grający w klubie LKS Promień zapewniają, że za kilka lat zagrają w składzie
podstawowym, czyli seniorskim klubu. Te poważne deklaracje zapadły w dniu 21 października br. na spotkaniu
burmistrza miasta z rodzicami, zawodnikami i trenerem tej najmłodszej sekcji. Rodzice zaprosili burmistrza
Andrzeja Grabowskiego, aby porozmawiać o dalszym rozwoju młodych piłkarzy.
Zawodnicy i trener Andrzej Łukaszewski pochwalili się sukcesami z poprzedniego sezonu, który ukończyli na II
pozycji. W obecny sezonie zajmują trzecie miejsce wśród 14 drużyn.
Na boisku spotykają się ze starszymi rocznikowo kolegami m.in. z
Torunia (5 drużyny), Płużnicy, Kończewic, Chełmna, Ostaszewa,
Kijewa, Chełmży, Złotorii i Papowa Biskupiego. Drużynę tworzy 30
bojowo nastawionych chłopców, którym w czasie meczy towarzyszą
kibice-rodzice. Ich bilans 21 punktów, czyli to 7 zwycięstw i 3
porażki,. Strzelili 43 bramki, a stracili 24.
Od dawna jestem pod wrażeniem gry tej najmłodszej drużyny
Promienia. Również zaangażowanie rodziców w wyjazdy na mecze i
kibicowanie raduje moje serce. Najważniejsze, aby dzieci odkrywając
swoje pasje wiedziały, że mają poparcie dorosłych. Poparcie i
wsparcie. Biorę na poważnie deklaracje młodych zawodników, że
wszyscy planują zagrać w seniorach.- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
W czasie rozmowy Burmistrz zadeklarował wsparcie drużyny w zakupie nowych strojów i piłek oraz zaprosił na
tradycyjne spotkanie na podsumowanie rundy. Sukces najlepiej smakuje w sprawdzonym towarzystwie kolegów z
boiska i przy wyśmienitej pizzy.
Karolina Kowalska
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” LAUREATEM RÓŻY
REGIONÓW 2014
W dniu 23.10.2014r., w czasie Tour Salon Targach Regionów i Produktów Turystycznych
w Poznaniu Prezes Magdalena Gadomska odebrała w imieniu Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Dolina Drwęcy” wyróżnienie (w kategorii aplikacje mobilne) i nagrodę
(I miejsce w kategorii projekt specjalny) w konkursie Róża Regionów 2014 za powstałą w
ramach projektu współpracy aplikację mobilną i przewodnik Chełmińsko-Dobrzyński
Szlak Turystyczny. Nagrodzony projekt realizowany był w ramach działania 421
"Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013 wspólnie z Fundacją
Lokalna Grupa Działania „Wieczno”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Północ, wykonawcą zarówno aplikacji mobilnej jak i przewodnika
była firma PWR, której dyrektorem jest p. Marcin Karasiński. Zgodnie z regulaminem:
„Ideą Konkursu Róża Regionów jest propagowanie wysiłków związanych z promocją
– 11 –
okolicy oraz wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego w naszym kraju. Konkurs ma na celu upowszechniać
innowacyjność w sposobie tworzenia wydawnictw i aplikacji mobilnych promujących gminy, miasta, regiony.
W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna
oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Z tego powodu nasz konkurs dedykowany jest
inicjatywom starającym się wprowadzić wspomniane elementy w promocję własnego regionu.”
Cieszymy się że nasz wspólny trud został doceniony i nagrodzony. Będzie to dla nas dodatkowa motywacja do
działania na rzecz naszych mieszkańców i tworzonych przez nich obszarów działania- podkreśla Prezes Magdalena
Gadomska.
Katarzyna Sadowska.
PODSUMOWANIE MINIONYCH 4 LAT
Na XXX, ostatniej sesji rady miejskiej w dniu 24.10.2014r. podsumowano minione 4 lata, czyli złożono
sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń Gminy za kadencję 2010-2014, gdzie załącznikiem był film o
najważniejszych inwestycjach tego okresu. Materiał można jeszcze raz obejrzeć na stronie urzędu:
www.kowalewopomorskie.pl.
Charakteryzując minioną kadencję burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował wszystkim, którzy wspierali
go w podejmowaniu decyzji i w ich realizacji czyli: duchownym, radnym, sołtysom, działaczom społecznym,
kierownikom zakładów pracy oraz pracownikom urzędu.
Minione 4 lata to przede wszystkim
inwestycje drogowe i rozwój infrastruktury
sportowej. Centrum Rekreacji i Sportu,
strzelnica,
pływalnia
służyć
mają
wszystkim mieszkańcom gminy bez
względu na wiek. Śmiało mogę
powiedzieć, że oświatę mamy na
najwyższym poziomie. Zakończyliśmy
inwestowanie w tej dziedzinie. Obwodnica
Kowalewa znalazła się w najważniejszym
dokumencie
województwa
czyli
w
Kontrakcie
Terytorialnym.
Nasze
działania w pozyskiwaniu środków
unijnych oraz inwestowanie w sport
uhonorowano
w
2013r.
nagrodą
marszałka oraz dwoma Diamentami
Regionu, w tym nagrodą wręczaną przez
społeczeństwo. Wizytował nas dwukrotnie prezydent Komorowski i wicepremier Piechociński. Świadczy to o
docenieniu naszej pozycji w regionie – wymieniał burmistrz.
Po sprawozdaniu złożonym przez burmistrza i obejrzeniu filmu
zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.
Prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Joachim
Kupski podkreślał jak miasto zmieniło się w ciągu tych kilku
lat, jak dbając o historię i tradycję nastąpił rozwój.
Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Maria Nowatka podkreślała widoczną troskę o osoby starsze,
chore i potrzebujące. Wiceprzewodniczący sejmiku
województwa Ryszard Bober wspomniał o partnerskiej
współpracy na szczeblu województwa i o sprawnym
pozyskiwaniu środków unijnych. Podawał Kowalewo
jako dobry przykład dynamicznego rozwoju. O
wzorowej współpracy i trosce o bezpieczeństwo
społeczeństwa mówił komendant powiatowy policji
Wojciech Machelski. Natomiast wiceprezes Zarządu
MG OSP Piotr Strzelecki wymieniał inwestycje jakie z
budżetu gminy zostały sfinansowane: zmodernizowane
remizy, nowy garaż z wieżą obserwacyjną czy samochód
strażacki. Prokurent firmy Plastica Roman Grzymowicz
podziękował burmistrzowi oraz pracownikom urzędu za
– 12 –
przychylność i pomoc w pokonywaniu biurokracji i wsparcie w dążeniu do rozszerzenia podstrefy ekonomicznej.
Jacek Żurawski – przewodniczący NSZZ Solidarność i jednocześnie Kowalewiak pochwalił umiejętność
godzenia potrzeb wszystkich grup społecznych, a prezes TPD Daniel Brożek podziękował za współprace na rzecz
osób niepełnosprawnych. Syn przedwojennego wójta gminy Henryk Klimek przekazał kilka przychylnych
informacji jakie na temat Kowalewa przekazali mu przyjaciele z innych miast. Przewodniczący Rady Miejskiej
kadencji 2006-2010 Zygmunt Szczepański gratulując sukcesów, życzył dalszego tak dynamicznego rozwoju.
Tadeusz Górny- przewodniczący komisji rewizyjnej z Pruskiej Łąki podziękował za wyodrębnienie budżetu
sołeckiego, dzięki czemu mieszkańcy wsi mogą decydować o swoich potrzebach.
Zabierając głos w dyskusji radni dziękowali gościom za miłe słowa i docenienie ich zabiegów i zauważenie
sukcesów. Radny Robert Bejgier w imieniu klubu Gmina Wspólnym Dobrem podziękował za współpracę, a radny
Jarosław Lewandowski pracownikom Biura Rady Miejskiej za troskę i opiekę. Radny Jerzy Koralewski kilkakrotnie
podkreślał fakt zgody i chęci wspólnego działania.
Uchwała w spr. przyjęcia sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń, czyli działań rady i burmistrza w latach
2010-2014 została przyjęta jednogłośnie. Następnie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył obecnym
radnym oraz radnej Helenie Zegarskiej ekologiczne upominki w postaci egzotycznych drzewek oraz nowej
monografii Kowalewa. We wręczaniu wspierał burmistrza Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski oraz młodzież ze
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej działająca w Ekozespołach.
W podziękowaniu za pomoc przy organizacji tegorocznych dożynek starostowie (Małgorzata Marcinkowska i
Zbigniew Blunkowski – w zastępstwie żona) oraz gospodarze (Joanna Piasecka i Krzysztof Kin) otrzymali z rak
burmistrza pamiątkowe albumy zawierające fotografie ze święta plonów.
W sesji uczestniczył również: Honorowy Obywatel Miasta Siostra Monika wraz z przełożoną sióstr elżbietanek
siostrą Eweliną Sprada, zastępca komendanta powiatowego PSP Robert Wiśniewski, Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Toruniu Jacek Kwiatkowski (Kowalewiak), komendant posterunku policji w Kowalewie Piotr Pipczyński,
przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Wiśniewska i ODR Dorota Weber,
dyrektor Energii Operator Andrzej Markiewicz, radni powiatowi Andrzej Okruciński i Elżbieta Arbart. Nie mogło
także zabraknąć druhów prezesów, naczelników i reprezentantów ze wszystkich jednostek OSP oraz działaczy
społecznych, zarząd LKS Promień, dyrektorów jednostek podległych i pracowników urzędu.
Ostatnią w tej kadencji sesje uświetniło wprowadzenie sztandaru gminy i wykonanie hymnu przez chór działający
przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II pod kierownictwem Arletty Żuławskiej Jastrzębskiej i Mariusza
Wardeńskiego.
Karolina Kowalska
SIÓDMA KADENCJA BURMISTRZA ANDRZEJA GRABOWSKIEGO.
Społeczeństwo gminy Kowalewo Pomorskie powierzyło mandat zaufania i wybrało na stanowisko burmistrza
miasta na kadencję 2014-2018 dotychczasowego włodarza Andrzeja Grabowskiego. Będzie to już Jego siódma
kadencja na najwyższym stanowisku w gminie.
Natychmiast po ogłoszeniu wyników głosowania wzruszony Andrzej Grabowski
odebrał gratulacje od najbliższych współpracowników, czyli załogi Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. Sam natomiast podziękował ludziom,
którym zawdzięcza ukształtowanie swojej osobowości oraz to, kim przez te
minione lata się stał, składając na ich grobach wiązanki kwiatów.
Dziękuję wszystkim, którzy poparli moją osobę w wyborach samorządowych.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem.
Spotkałem się z przychylnością i przyjacielskim wsparciem. Jestem dumny ze
swojego wyniku, jak i z wyników moich kandydatów do rady gminy, rady
powiatu i sejmiku województwa. Tym samym pragnę zapewnić, że będę pracował
na wspólne dobro naszej gminy, jak i całego powiatu. Wynik wyborczy motywuje
mnie do jeszcze większego zaangażowania w działalność na rzecz Kowalewa
Pomorskiego i ludzi, którzy tu mieszkają. Będę się starać, aby swoją ciężką
pracą zasłużyć na zaufanie również osób, które nie oddały na mnie głosu. Na
koniec pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy pracowali przy kampanii
wyborczej: członkom komitetu wyborczego, współpracownikom, wolontariuszom,
jak również osobom, które swoją bezinteresowną pomocą i dobrym słowem mnie wspierały. Wspólne działania
pomogły nam zrobić wiele, a jeszcze więcej przed nami.- Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie.
Wyniki wyborów:
Na 9199 osób uprawnionych oddano 4841 głosów co dało 52,63% frekwencji. W wyborach, szczególnie do sejmiku
i rady powiatu było bardzo dużo głosów nieważnych.
W wyborach na stanowisko burmistrza głosy rozłożyły się następująco:
- Sławomir Arbat KW PIS- (4,9%)
- Jacek Boluk Sobolewski- KWW PRZYJAZNA GMINA- (41,56%)
– 13 –
- Andrzej Grabowski KWW NASZA GMINA- (52,46%). Różnica w liczbie oddanych głosów pomiędzy
kandydatem A. Grabowski, a kandydatem J. Boluk- Sobolewskim wyniosła 20%
- głosy nieważne - 105
Karolina Kowalska
SEZON LOTOWY PODSUMOWANY
Sekcja kowalewska Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowała tegoroczny sezon lotowy w
dniu 15 listopada br. Na zebranie sprawozdawcze zaproszono
przedstawicieli oddziału chełmżyńskiego oraz Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego (od 15 lat honorowy
członek tej sekcji). Wręczono puchary i dyplomy właścicielom
najszybszych i najbardziej wytrzymałych ptaków. Najwięcej z nich
trafiło jak zawsze w ręce Krzysztofa Orłowskiego, Krzysztofa
Okurowskiego i Wacława Kopeć.
Burmistrz Miasta pogratulował zwycięzcom i podziękował
hodowcom za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie na
zagranicznych wyjazdach, zaś hodowcy dziękując za wsparcie ze
strony samorządu wręczyli burmistrzowi symboliczny puchar. Sekcja
w Kowalewie liczy 34 pasjonatów tych królewskich ptaków z gminy
Kowalewo, Golub Dobrzyn, Lubicz i Ciechocin. Spotykają się oni we
własnej świetlicy wybudowanej przez członków. Po ubiegłorocznej
reformie wewnątrz całej organizacji sekcja Kowalewo, która jest w okręgu toruńskim przeszła z oddziału
wąbrzeskiego do chełmżyńskiego. Spowodowało to zmniejszenie linii wlotu ptaków (odległości obszarowej sekcji
Kowalewo) z 80km do 35km, co przełożyło sie na lepsze wyniki. Jak podkreśla prezes sekcji Tomasz Rachubiński z
roku na rok grono ich hodowców rozrasta się.
Obecnie jest aż 7 młodych pasjonatów (juniorów). Cieszy nas to, że co raz więcej młodych ludzi zamiast spędzać
czas przed komputerem czy telewizorem woli poświęcać się trudnej pasji. Miniony sezon był dla nas bardzo udany.
Największym sukcesem było zdobycie przez jednego z naszych członków- Cezarego Hałata- tytułu II wicemistrza
Polski w kat B (odległość 400-600km.). Inne poważne wyniki to 7 pozycja w maratonie Krzysztofa Orłowskiego i 8
pozycja Mariusza Żychniewicza- informował prezes Tomasz Rachubiński- Przed nami czas wystaw. Okręgową
zaplanowaliśmy w Chełmnie na 07.12, krajową w Kielcach na 09-11.01.2015, zaś europejską w Budapeszcie.
Prezesi oddziału z Chełmży: Piotr Błaszkiewicz i Cezary Hałata poinformowali iż przez wiele lat to Belgia i
Holandia miały najlepsze ptaki, ale od 5-6 lat Polska zaczęła przejmować prym. Wzbudza to niezdrowe reakcje.
Obecnie 70% medali na wystawach i konkursach trafia do naszych hodowców, co przekłada się na co raz większą
sprzedaż naszych ptaków do krajów dalekiego wschodu.
Karolina Kowalska
TO JUŻ PRAWDZIWI UCZNIOWIE.
Pierwszoklasiści szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 5 listopada br.
stali się pełnoprawnymi uczniami tej placówki. Zanim jednak złożyli
ślubowanie, a dyrektor Benedykt Mroziński wielkim ołówkiem mianował ich
na uczniów musieli pokazać czego już nauczyli się w szkole. Każda z pięciu
klas I śpiewała i deklamowała wiersze. Ślubowanie zakończył własnoręczny
podpis w postaci odcisku palca pod tekstem oraz test na odwagę, czyli
wypicie soku z cytryny. Każdy zdał go śpiewająco. Później wychowawczynie
rozdały dyplomy, szkolne legitymacje i słodkości.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski życzył świeżo pasowanym uczniom
samych radosnych chwil w szkole, szóstek i piątek oraz wielu przyjaciół. Na
ręce wychowawczyń przekazał upominki. Dyrektor Benedykt Mroziński
zwrócił się do rodziców z prośbą o współpracę, a rada rodziców ufundowała
słodycze.
W czasie całej uroczystości rodzice zapamiętane pstrykali zdjęcia, aby w domowych albumach zachować fotki
swoich słodkich maleństw. Przecież tak szybko rosną.
Karolina Kowalska
– 14 –
WSPÓŁPRACA DLA DOBRA DZIECKA.
Rok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań
rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 22 października
br. spotkali się rodzice 472 uczniów, w tym 66 zerówkowiczów, dyrekcja,
nauczyciele i organ prowadzący. Oprócz omówienia podstawowych zasad
funkcjonowania placówki, praw i obowiązków ucznia dużo czasu poświęcono
ostatnim inwestycjom, m.in. wymianie pokrycia
dachowego, rynien i modernizacji kanalizacji.
Kosztowało to budżet gminy ponad 100tys.zł.
Dyrektor Benedykt Mroziński przedstawił rodzicom
bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz
pochwalił się ostatnim sukcesem nauczycieli
najmłodszych klas, czyli otwarciem figlowiska- ale
o tym za chwilę.
Każdy z uczniów, bez względu na wiek czy predyspozycje zdrowotne znajdzie tu coś dla
siebie. Mamy zespoły taneczne, chór, koła naukowe i sportowe. W klasach 11 tablic
interaktywnych uprzyjemnia naukę. Wystarczą tylko dobre chęci i mobilizacja ze strony
rodziców. Nie sposób przecenić wkładu rodziców w funkcjonowanie szkoły. Wspierają
oni ją rzeczowo, finansowo jak i poświęcając swój czas na prace porządkowe czy
organizację imprez dla dzieci– podkreślał dyrektor.
Jako przedstawiciel organu prowadzącego placówkę Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę współpracy
wszystkich trzech stron: dyrekcji szkoły, samorządu oraz rodziców. Wówczas stworzone zostaną najbardziej
optymalne warunki spełniające potrzeby rozwojowe uczniów.
Szkoła jest bezpieczna i w pełni wyposażona. Nasze dzieci nie musza mieć kompleksów przed mieszkańcami dużych
miast. Organ prowadzący jak i dyrektor szkoły stworzył wraz z nauczycielami warunki do nauki. Nasze wyniki z
egzaminów klas szóstych systematycznie rosną, mamy lepszą średnią niż powiat, województwo, a nawet kraj. Jest to
wskaźnik, że starania samorządu i kierowane na oświatę środki z budżetu gminy są dobrze spożytkowane. Samorząd
troszczy się również o kondycję uczniów. Obiekty sportowe są do ich dyspozycji. Bezpłatnie mogą korzystać z
Centrum Rekreacji i Sportu, a lada dzień z pływalni. Przecież sport zawsze korzystnie odbije się na zdrowiu
młodego człowieka- dodał Burmistrz- Jednocześnie dziękuję za współpracę z Radą Rodziców. Jest to organ, który
ma olbrzymi wpływ nie tylko na program nauczania, ale również wychowania w szkole. Ta współpraca z organem
prowadzącym jak i dyrektorem jest wzorowa.
Obecne na zebraniu przewodnicząca rady rodziców Anna Wardzińska zachęcała do udziału w organizacji imprez,
gdyż cały dochód z zabaw karnawałowych i zbiórek trafia do uczniów m.in. na podręczniki, słodycze czy
wyposażenie klas.
Przed zebraniem z rodzicami, na wniosek nauczycieli klas 0-3 burmistrz, dyrektor oraz przewodnicząca rady
rodziców dokonali otwarcia nowej sali zabaw nazwanej figlowiskiem. Dzieci mogą spędzać tu czas ucząc się przez
zabawę. W wielkim lustrze ćwiczyć postawę i wymowę, uczyć się matematyki w czasie zabawy w sklep czy
skacząc na muzycznej mapie ćwiczyć koordynacje i spostrzegawczość.
Karolina Kowalska
96 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
W dniu 11 listopada br. Kowalewiacy oddali hołd poległym i świętowali powrót Polski na mapy Europy. To już 96
rocznica jak nasz kraj odzyskał niepodległość. Po 123 latach niewoli znowu byliśmy wolni i świadomi własnej
tożsamości. Obchody zainaugurowała tradycyjnie już msza święta w
intencji miasta, gminy i ojczyzny, którą celebrował ks. Marek Wysocki.
Następnie udano się do parku im. 730-lecia Miasta, gdzie oddano hołd
poległym w walce za wolną Polskę. W imieniu społeczeństwa wiązankę
kwiatów złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wspólnie z
Przewodniczącym Rady Jerzym Orłowskim i ks. Markiem Wysockim.
Kwiaty lub datki na renowację miejsca pamięci przekazali także licznie
zgromadzeni w tym miejscu przedstawiciele organizacji społecznych, szkół,
zakładów pracy. Zebrana kwota zasili konto Komitetu Renowacji Pomnika.
Oprócz
sztandarów:
gminnego, strażackiego, szkoły podstawowej w Kowalewie i
gimnazjum w uroczystości wzięli udział również zuchy ze szkoły
podstawowej w Kowalewie, Honorowy Obywatel Miasta siostra
Monika i rodzina Honorowego Obywatela śp. Stanisława
Dąbkowskiego.
Część artystyczna uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała koncertu artystów sceny poznańskiej, którzy w
– 15 –
sposób nie tylko patriotyczny pokazali jak można cieszyć się z odzyskanej niepodległości. Bisów i wspólnego
śpiewania nie było końca. Dochód z wejściówek (5zł. od osoby) w całości zostanie przekazany na organizację
Mikołajek dla dzieci.
Bardzo dziękuję za uczestniczenie w tej pięknej uroczystości. Wspaniała oprawa muzyczna pozwoliła nam
świętować radośnie. Serdecznie dziękuję służbom mundurowym za zapewnienie bezpiecznego przemarszu, a
mieszkańcom za udekorowanie swoich posesji flagami narodowymi- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski
Karolina Kowalska
WYRÓŻNIENI ZA SŁUŻBĘ W SAMORZĄDZIE
Trzech pracowników samorządu gminy Kowalewo Pomorskie zostało wyróżnionych
za służbę na rzecz społeczeństwa. W dniu 5 listopada br. w urzędzie wojewódzkim
ordery, odznaczenia państwowe oraz medale i honorowe odznaki resortowe wręczyła
Wojewoda Ewa Mes. Wręczono: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(Wiesław Jakubicz), Złote Krzyże Zasługi (Zbysław Budzyński i Czesław Kurzyna)
oraz 7 Srebrnych i 7 Brązowych Krzyży Zasługi, 26 Medali za Długoletnią Służbę
oraz po 2 odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa” i „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”.
Burmistrz Andrzej Grabowski wystąpił za pośrednictwem wojewody do Prezydenta RP o wyróżnienie dla trzech
pracowników. Byli to:
- p. Bożena Kliber- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasługi
- p. Barbara Niewidział- dyrektor Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury odznaczona Srebrnym Medalem za
długoletnią służbę,
- p. Marcin Dębiński- Inspektor ds. Informatyzacji i BIP w
Urzędzie Miejskim odznaczony Brązowym Medalem za
długoletnią służbę,
Bardzo dziękuje samorządowcom za pracę, a właściwie
służbę na rzecz społeczeństwa. Jestem dumny mając takich
współpracowników. Życzę wytrwałości i satysfakcjipodkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Uroczystość uświetnił występ kwartetu gitar klasycznych z Pałacu Młodzieży w
Bydgoszczy.
Karolina Kowalska
ZADANIE WYKONANE I KOMITET SIĘ ROZWIĄZAŁ
W dniu 23 maja br. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim punktem kulminacyjnym świętowała podwójny
jubileusz czyli 50-lecie powstania szkoły i 30-lecie nadania imienia Marii Konopnickiej tej placówce. Od maja
2013r. trwały przygotowania. O każdym ważniejszym wydarzeniu w roku jubileuszu pisaliśmy, również zdaliśmy
Państwu obszerną relację z samej majowej uroczystości.
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5484&Itemid=16
Zanim jednak chwila ta nadeszła szkoła przygotowywała się ponad pół roku, aby wydarzenie utkwiło w pamięci na
kolejne pokolenia. Pierwszym zadaniem było powołanie Honorowego oraz Roboczego Komitetu, które miały za
zadanie doprowadzić do tak szczęśliwego finału. Patronat nad uroczystością i przewodnictwo w Honorowym
Komitecie objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
W dniu 12 listopada br. podsumowano uroczystość i zakończono działalność obu komitetów. Dyrektor Szkoły
Benedykt Mroziński dziękował każdemu osobiście za wkład i zaangażowanie.
Nie zapomniano o najdrobniejszej funkcji i podziękowaniu za jej rzetelne
wypełnienie.
Nie byłoby tak wspaniałej uroczystości i tylu pochlebnych opinii, gdyby szkoła
nie miała tylu przyjaciół oraz tak wspaniałej kadry. Bardzo dziękuje, że mogłem
liczyć na Państwa przychylność oraz poświęcony prywatny czas.podkreślał dyrektor Mroziński wręczając Burmistrzowi Miasta Andrzejowi
Grabowskiemu oraz emerytowanym nauczycielom pp. Władysławie i
Eugeniuszowi Jabłońskim specjalne podziękowania.
Każdy z członków dzielił się swoimi wrażeniami z przebiegu uroczystości oraz
ocenami jakie do niego dotarły. Podkreślano profesjonalizm w przygotowaniu, zaangażowanie wszystkich
– 16 –
nauczycieli i dobrą współpracę. Emerytowany dyrektor Zuzanna Tarkowska zauważyła, że na efekt niewątpliwie
miała wpływ dobra współpraca szkoły z organem prowadzącym.
Wszystkie uroczystości gminne są przygotowywane na jak najwyższym poziomie. Nie można się do niczego
przyczepić. Nie mamy czego się wstydzić, ani mieć kompleksów. Podziwiają nas nawet Warszawiacy. Komitet
Honorowy, Roboczy jak i grono pedagogiczne nie miało innego wyjścia jak dorównać wysoko postawionej
poprzeczce- podkreślała pani Zuzanna.
Członkowie spotkania podjęli decyzję o rozwiązaniu komitetów, oraz podziwiali film, zdjęcia, kroniki, specjalne
gazetki dokumentujące przebieg uroczystości oraz zebrane wspomnienia prawie 100 absolwentów tej szkoły.
Na stronie http://sp.kowalewopomorskie.pl/jubileusz/jubileusz1.html można prześledzić przebieg
przygotowań i samej uroczystości oraz zapoznać się z bardzo długą listą absolwentów i darczyńców.
Karolina Kowalska
ZIMA NAS NIE ZASKOCZY
Gmina Kowalewo Pomorskie spokojnie czeka na nadejście zimy. Zarządcy dróg: krajowej 15,
wojewódzkiej od Mlewa do Napola, oraz powiatowych zadeklarowali gotowość do szybkiego
zareagowania. Również drogi gminne są pod „czułą opieką” firm świadczących usługę
odśnieżania. Firmy wyłonił oczywiście przetarg. O gminę Kowalewo walczyło 8 firm. Pięć z nich
dało najniższe stawki w poszczególnych rejonach. Usługę odśnieżania ulic i chodników w obrębie
miasta świadczyć będzie konsorcjum (firma TAR+ firma LOG), natomiast 23 sołectwa podzielono
na osiem rejonów, średnio po trzy sołectwa, biorąc pod uwagę długość dróg gminnych.
Bezpośrednio za odśnieżanie danego sołectwa odpowiada sołtys wsi.
Taki podział gminy sprawdza się od lat. Kilku wykonawców pracujących jednocześnie to przede
wszystkim szybsze dotarcie na miejsce i szybsze odśnieżenie dróg. Każdy z nich ma skumulowany teren i za niego
odpowiada. Cieszę się, że wśród usługodawców są lokalne firmy, tzn. trzy z gminy Kowalewo Pom. (OSP W.
Rychnowo, Berko Szychowo i Przemysław Kawula Frydrychowo) i dwie z gm. Golub Dobrzyń (LuBaGo Podzamek
Gol. i Moni-Mar Wrocki). Znają one specyfikę tego terenu i rozkład dróg. Po podpisaniu umów każdy wykonawca
zobowiązał się do wspólnego z sołtysem przejechania przypisanych mu dróg i oceny „na sucho” możliwości
odśnieżania. Najtrudniejsza droga tzw. Na Lądy została w tym roku przebudowana. Asfaltowa nawierzchnia,
zniwelowane burty i wycięte odrosty ułatwią pracę wykonawcy. W tym miejscu po raz kolejny dziękuję sołtysom za
coroczną akcję ZIMA. To sołtys uruchamia odśnieżanie i potwierdza prawidłowość wykonania pracy, bo wie, gdzie
mieszkańcy muszą o 5.00 wyjechać do pracy, gdzie jeździ autobus szkolny, lub samochód po mleko, a z jakiego
domu mieszkaniec codziennie jest wożony na dializę do szpitala. To od niego zależy czy wykonawca będzie miał
zapłacone za dobrze wykonaną usługę. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż środki na odśnieżanie znajdują
się w budżetach sołeckich i jeśli wieś zaoszczędzi na odśnieżaniu, można je spożytkować na inny cel. Każdego roku,
po przeanalizowaniu budżetu samorząd gminy umarza część kosztów jakie wsie poniosły. Są to kwoty od 40-60%
należności. Jest to podziękowanie dla sołtysów i rad sołeckich za ich wysiłek. Jak zawsze mamy nadzieję, że zimy w
tym roku nie będzie, ale jeśli przyjdzie to jesteśmy na nią przygotowani- informuje Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
PODSUMOWANIE AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2014”
Kampania „Sprzątanie Świata” ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska
naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan
środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.
Tegoroczna akcja, która odbywała się w dniach 19-20 września, pod
hasłem przewodnim ,,Turysto! Szanuj Środowisko!”, zakończyła się
pełnym sukcesem. W kampanię zaangażowane były przedszkolaki z
Przedszkola Publicznego i Przedszkola Niepublicznego „EntliczekPentliczek”, uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kowalewie
Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i Wielkim Rychnowie,
gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, młodzież
z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyły
również niektóre KGW, OSP i sołectwa, w tym: Borówno,
Chełmoniec, Elzanowo, Kiełpiny, Frydrychowo, Nowy Dwór,
Piątkowo, Pluskowęsy, Sierakowo, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie
Rychnowo oraz Osiedle Jana Kochanowskiego. Po godzinach pracy do
– 17 –
akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miejskiego.
Akcja została rozpropagowana poprzez „Apele do
społeczeństwa” zamieszczone na łamach „Gońca
Kowalewskiego”, plakaty rozwieszone na terenie miasta i
gminy, wystąpienia do kierowników zakładów pracy,
dyrektorów szkół, przedszkoli itp. Apele odczytane zostały
również przez księży poszczególnych parafii podczas
niedzielnych mszy świętych. Dzięki przychylności
sponsora – pana Leszka Mula, mogliśmy zaopatrzyć
chętnych do sprzątania w worki foliowe, niezbędne do
prawidłowego przeprowadzenia akcji. Natomiast Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
zapewnił wywóz odpadów z terenu miasta i gminy na
składowisko w Niedźwiedziu. Uczniowie ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych mieli za zadanie
posprzątać tereny wokół budynków swoich szkół,
przyległych ulic, ogródków działkowych, sąsiednich
osiedli mieszkaniowych oraz terenów zielonych.
Przedszkolaki wyruszyli na wielkie porządkowanie
swojego placu zabaw, boiska przy ul. Św. Mikołaja, parku przy ul. Fosa Jagiellońska oraz przyległych ulic i
chodników w Kowalewie Pomorskim. Mieszkańcy sołectw sprzątali pobocza dróg, rowy, przystanki PKS, tereny
przy świetlicach, boiska oraz place zabaw. Pracownicy MGOPS, M-GOK, ZGKiM i UM porządkowali tereny
wokół własnych budynków, parki oraz teren Góry Zamkowej.
Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięły 1622 osoby, a ilość odpadów, które wywieziono z terenu naszej gminy
przekroczyła 0,5 tony. Każdego roku, dzięki kampanii, w całej Polsce zbiera się setki ton śmieci, lecz niestety w ich
miejsce wyrzucane są kolejne odpady. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana
nawyków w codziennym życiu. Starajmy się więc racjonalnie gospodarować odpadami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie
Świata – Polska” i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom
przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa,
promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.
P. Wiśniewska, K. Kamińska
LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO
W dniu 4 listopada, o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, odbyło się
pierwsze spotkanie informacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”.
W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie, Pan Andrzej Grabowski, Sekretarz Gminy
Kowalewo Pomorskie – Pani Ewa Bąk oraz Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – jako przedstawiciele
Gminy Kowalewo Pomorskie, która jest Beneficjentem Projektu,
a także osoby odpowiedzialne za realizację Projektu: Pani Joanna
Krasicka – Kierownik Projektu, Pani Edyta Jasińska - specjalista
ds. obsługi finansowej Projektu, Pani Zyta Szymańska –
Kierownik MGOPS.
Celem tego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie
niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej
przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego
zakończeniu.
– 18 –
Rekrutacja do Projektu rozpoczęła się w dniu 8 lipca br. Wtedy to na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pomorskim ukazało się ogłoszenie dotyczące naboru do Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”. Taka informacja w formie Ogłoszenia została też przekazana
sołtysom, z prośbą o wywieszenie w gablotach ogłoszeń, a także przekazywana była przez Pana Burmistrza na
zebraniach wiejskich.
Pierwszy termin rekrutacji – zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie wyznaczony był do 15
sierpnia 2014roku.
Ponieważ do tego dnia wpłynęło zaledwie 68 wniosków, zgodnie z §8 ust. 19 Beneficjent Projektu, czyli Gmina
Kowalewo Pomorskie wyznaczyła dodatkowy termin składania wniosków i przedłużyła ten termin do dnia 15
września 2014 roku.
W wyniku dodatkowej rekrutacji, do dnia
15 września br. złożono ogółem 162
wnioski, z czego zakwalifikowanych
zostało 150 osób, w następujących grupach
docelowych:
A.
Rodziny spełniające kryterium
dochodowe w ramach systemu pomocy
społecznej lub świadczeń rodzinnych –
zakwalifikowano 51 osób
B.
Osoby
niepełnosprawne
zakwalifikowano 77 osób
C.
Osoby
z
grupy
+50
–
zakwalifikowano 14 osób
D.
Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo
dobrymi
wynikami
w
nauce
zakwalifikowano 8 osób
8 osób nie zostało zakwalifikowanych,
natomiast 4 osoby znalazły się na liście
rezerwowej.
Ponieważ Projekt przewidywał konkretną ilość miejsc w poszczególnych grupach docelowych (w grupie A – 40
miejsc, w grupie B – 10 miejsc, w grupie C – 65 miejsc i w grupie D – 35 miejsc), a liczba chętnych zwłaszcza w
grupach C i D była mniejsza niż wynosiło zapotrzebowanie, w pierwszej kolejności kwalifikowane były osoby z
grupy A, C i D. Dla osób niepełnosprawnych w projekcie przewidziano tylko 10 miejsc, a zatem wszystkie osoby z
listy rezerwowej to osoby z grupy B. Kryteria takie przyjęła Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu w władzą
wdrążającą z Warszawy (wystąpiono z pismem o przyjecie zmian w projekcie i umożliwienie zakwalifikowania
większej liczby osób z grupy A i B).
W trakcie spotkania podpisane zostały Deklaracje uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie pn.
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”, a także przekazane
zostały informacje dotyczące dalszych działań związanych z realizacją tego Projektu.
Joanna Krasicka
CZY CZUJESZ DUCHA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ?
VI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
UWAGA: Ogłaszamy kolejną edycję konkursu dla pasjonatów zdjęć, a przede wszystkim miłośników
Świąt Bożego Narodzenia. Zasady są proste jak barszcz …… z uszkami.
W miesiącu styczniu na stronie internetowej urzędu www.kowalewopomorskie.pl zamieszczać
będziemy zdjęcia o świątecznej tematyce wykonane przez pasjonatów fotografowania. Na kuponach ze
styczniowego i lutowego numeru Gońca Kowalewskiego będziecie mogli Państwo wybrać zdjęcie,
które najbardziej symbolizuje święta, oddaje ich atmosferę lub rozbawi najbardziej pesymistycznego i
przemarzniętego renifera.
Regulamin konkursu już od 15 grudnia na stronie internetowej i w styczniowym numerze Gońca.
Rozstrzygnięcie po 15 lutym 2015r.
Zdjęcia konkursowe wraz z załączonymi oświadczeniami będzie można nadsyłać przez cały styczeń na
adres. [email protected]
Organizatorzy zapewniają nagrody dla autora najpopularniejszego zdjęcia oraz szczęściarza
wylosowanego przez świątecznego elfa spośród wszystkich oryginalnych kuponów.
Karolina Kowalska
– 19 –
AMBULANS POBORU KRWI
Uprzejmie informujemy, iż
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
W BYDGOSZCZY
SERDECZNIE ZAPRASZA
DO AMBULANSU POBORU KRWI
w dniu 29 listopada 2014 r.
w godzinach 1000 - 1600
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim
(Plac Wolności 13)
Zachęcamy mieszkańców do oddania krwi, ponieważ z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na krew
– lek, którego nie można niczym zastąpić.
Katarzyna Szczutowska
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim, informuje, iż w dniu
24.12.2014r. o godz. 1000
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się
Wieczerza Wigilijna
dla osób starszych i samotnych z udziałem
Władz Samorządowych i Księży z okolicznych parafii.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Wieczerzy
prosimy o zgłoszenie się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w godz. od 700 do 1500 w terminie do 19 grudnia 2014r.
Joanna Krasicka
REGULAMIN
Gminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod tytułem:
„TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”
I.ORGANIZATORZY KONKURSU:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim

Filia Biblioteczna w Pluskowęsach

Filia Biblioteczna w Wielkiej Łące

Filia Biblioteczna w Wielkim Rychnowie
II.ZAŁOŻENIE KONKURSU:
•
popularyzacja tradycji w kulturze polskiej.
•
rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży.
•
prezentacja i upowszechniane twórczych osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży
III.UCZESTNICY KONKURSU :
* konkurs adresowany jest do czytelników, którzy wykażą się talentem plastycznym i
znajomością tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
IV. TERMIN KONKURSU:

20.11.2014r. do 16.12. 2014r.
V.REALIZACJA KONKURSU :

każdy uczestnik konkursu musi wykonać pracę dotyczącą tradycji związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia . Kartki świątecznej
– 20 –
przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa,
hafciarstwa w formie kartki świątecznym zawierającą życzenia.

format pracy : od tradycyjnej kartki świątecznej do formatu A 5

każdy autor może przedstawić tylko 1 pracę będącą jego własnością,

prace powinny być opatrzone metryczką dołączoną do kartki czytelnym tekstem
zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora,

prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria- od 6-8 lat II kategoria- od 9-12 lat III kategoria – od 13-15 lat IV kategoriapowyżej 15 lat
*oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów
* prace konkursowe można składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kowalewie
Pomorskim, oraz filiach bibliotecznych w Pluskowęsach , Wielkiej Łące i Wielkim
Rychnowie.
* najlepsze prace zostaną nagrodzone
Finał konkursu połączonego z wystawą odbędzie się
w dniu 21 grudnia 2014 roku w Sali widowiskowej
M-GOK w Kowalewie Pomorskim.

Dyrektor M-GOK Barbara Niewidział
40-LECIA POWSTANIA ODDZIAŁU REJONOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I
INWALIDÓW W KOWALEWIE POMORSKIM
Dzięki prowadzonej kronice, wspomnieniom p. Wandy Grabowskiej i byłej przewodniczącej Komitetu Osiedlowego
p. Haliny Kupskiej przypomnę etapy powstawania naszego Oddziału. Pierwszy zapis w kronice z datą 10
października 1974 zawiera informacje, że Komitet Osiedlowy zorganizował pierwsze oficjalne spotkanie emerytów
i rencistów z Miasta i Gminy w kawiarni „Stylowa”, na które przybyły 92 osoby. Tak duża frekwencja tegoż
spotkania zmobilizowała członków Komitetu Osiedlowego do zorganizowania 17 listopada następnego zebrania
emerytów na którym wysunięto wniosek utworzenia Klubu Seniora pod nazwą „Złota Jesień”. Prezesem klubu
został Władysław Raczyński. 12.01.1978 roku uchwałą nr 46 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZERiI w Toruniu
na podstawie § 45 pkt. 9 Statutu został powołany Oddział Miejsko-Gminny PZERiI w Kowalewie Pomorskim.
Przewodniczącym związku został Czesław Grabowski, który przewodził klubowi już od października 1977 roku. W
roku 1979 w Związku funkcjonował już Chór i zespół muzyczny, który bardzo szybko zdobył uznanie nie tylko w
gminie ale i na forum całego województwa. Kierownikiem był p. Leon Koliński. W 15 roku działalności emeryci po
raz pierwszy na swoje spotkanie noworoczne zaprosili księdza kanonika Ksawerego Okroya wraz z Naczelnikiem
Gminy p. Andrzejem Grabowskim i przewodniczącą Komitetu Osiedlowego p. Haliną Kupską. W styczniu 1992
roku odbyło się po raz pierwszy łamanie opłatkiem i pierwsza uroczysta Kolęda Seniorów w której oprócz władz
gminnych uczestniczył nasz obecny Ksiądz Proboszcz Kanonik Ryszard Kobierowski. Od roku 2000 kierownikiem
Zespołu Muzycznego został p. Eryk Kołodziej, który był z nami ponad 12 lat. W 2003 roku podczas Europejskiego
Roku Osób Niepełnosprawnych Zarząd O/R PZERiI nawiązał współpracę z WTZ i po raz pierwszy zorganizowano
wspólną uroczystość Światowego Dnia Inwalidy, którą reprezentowali- przewodniczący Związku p. Zygmunt
Żuławski i Prezes WTZ p. Daniel Brożek. Rok później w 2004 roku podczas X Spotkań Osób Niepełnosprawnych
„Bądźmy Razem” organizatorzy Olimpiady włączyli jako uczestników członków naszego związku. W 2006 roku
po raz pierwszy w grudniu zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe i w ten sposób oddzieliliśmy dzielenie się
opłatkiem od kolędy. W 2008 roku na nasz wniosek Siostra Monika uchwałą Honorowej Kapituły Miasta została
ustanowiona Honorowym Obywatelem Miasta. Od 2012 roku dzięki pomocy pracowników M-GOK prowadzona
jest nasza strona internetowa.
Działalność Związku na przestrzeni tych 40 lat była zawsze bardzo aktywna. Emeryci otrzymywali wiele nagród i
wyróżnień podczas różnorodnych wystaw robótek ręcznych, udziałach w konkursach i przeglądach dorobku
artystycznego seniorów. Organizowali różnego rodzaju kiermasze aby za zarobione pieniądze urozmaicać
organizowane spotkania towarzyskie zgodnie z zasadą „jesień życia nie musi być szara.” Na szczególną uwagę
zasługują lata 80-te kiedy to związek zrzeszał ponad 300 członków. W skład Związku wchodziło: Koło PTTK,
Komitet Pomocy Społecznej oraz Członkowie ZBOWID-u. W tym okresie dużą rolę dla naszych członków odegrała
Siostra Monika. Wielkim wsparciem dla Zarządu był wierny sponsor i opiekun Komitet Osiedlowy z
przewodniczącą Haliną Kupską, która aktywizowała i podtrzymywała na duchu zniechęconych przeciwnościami
emerytów do dalszych działań zarówno po pożarze starej szkoły i w Stanie Wojennym.
We władzach zarządu na przestrzeni tych 40 lat przewinęły się takie nazwiska jak: Jan Morawski, Sabina i Zygmunt
Warsiccy, Maria Golus, Jan Moszczyński, Jan Osmański, Stanisław Dąbkowski, Leszek Noumer, Jerzy Krygier,
Benedykt Urbański, Henryk Witt, Wanda Grabowska, Janina Sroka, Maria Krużycka, Maria Moszczyńska, Marian
Zalewski, Zofia Puścian, Anna Szczepańska, Władysława Zdrojewska, Teresa Gientkowska, Gizela Wróblewska,
Irena Bazanowska.
– 21 –
Jeśli chodzi o przewodniczących pierwszym był ponad 4 lata p. Władysław Raczyński, po nim p. Czesław
Grabowski, dalej Józef Łabich, ponad 16 lat pracą związku kierował p. Wacław Nowak. Po nim zaś do końca 2007
roku p. Zygmunt Żuławski. Ponad rok po śmierci p. Nowaka pracą Związku kierowała p. Władysława Zdrojewska.
Pierwszą kronikę założyła i przez wiele lat prowadziła polonistka z ZS Jadwiga Bortowska.
Nasza organizacja jest organizacją społeczną pozarządową , samodzielna i niezależną. Finanse pozyskuje głównie z
opłat składek członkowskich, od wielu lat z corocznej subwencji Urzędu Miejskiego oraz od Sponsorów. Dysponuje
nimi zgodnie z przepisami zawartymi w Statucie. Wszystkie działania realizowane są zgodnie z Rocznym Planem
Pracy. Mamy stały kalendarz imprez. Każdego roku organizujemy wyjazdy turystyczne, jednodniowe i
wielodniowe, które cieszą się wielkim uznaniem naszych członków. Wszystkie imprezy mają za zadanie
umożliwienie wzajemnej integracji osób w podeszłym wieku oraz efektywne spędzenie wolnego czasu.
Kształtujemy w sobie umiejętność zbiorowego działania i funkcjonowania w grupie. Wielu z nas w życiu
codziennym czuje się osamotniona dlatego czynnie uczestniczymy w życiu naszego miasta biorąc udział we
wszelkiego rodzaju uroczystościach i imprezach organizowanych prze z Urząd Miejski, MGOK, Szkoły i inne
organizacje. Działający przy związku zespół wokalny pod kierownictwem p. Marii Kuźniar uczestniczy w
organizowanych przeglądach i konkursach organizowanych przez sąsiednie kluby.
Jesteśmy wdzięczni Burmistrzowi Miasta p. Andrzejowi Grabowskiemu, który od 37 lat każdego roku wspomagał
finansowo i nadal wspomaga subwencją, dwustu kilometrami oraz dodatkowymi kwotami pieniężnymi w razie
nagłych potrzeb. Dziękujemy też Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Jerzemu Orłowskiemu, który wraz z Radą
jest przychylny naszej działalności. Jednocześnie jako sołtys Pruskiej Łąki wspomaga nas finansowo. Dziękujemy
Przewodniczącej Oddziału Okręgu p. Marii Błądź i pozostałym członkom Prezydium Zarządu za całokształt
współpracy z naszym Oddziałem Rejonowym. Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie a w
szczególności p. Małgorzacie Bodźmirowskiej za kilkakrotną pomoc finansową na przestrzeni lat. Serdecznie
dziękujemy Kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej, Ewie Żuławskiej Kierownikowi WTZ i p. Danielowi
Brożkowi –Prezesowi TPD za współpracę ze Związkiem na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwój naszego
Oddziału Rejonowego. Dziękujemy też Dyrekcjom Publicznego Gimnazjum – p. Renacie Falucie - Kaszubowskiej,
p. Agnieszce Kilińskiej - Piotrkowskiej, Dyrekcji Szkoły Podstawowej p. Benedyktowi Mrozińskiemu i p.
Małgorzacie Pęcherskiej - Żary oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego p. Joannie Piaseckiej za programy
artystyczne, które przez wszystkie te lata uświetniały i uświetniają nadal nasze uroczystości. Szczególnie
dziękujemy Dyrektor M-GOK p. Barbarze Niewidział oraz wszystkim jej pracownikom za wszelką dobroć,
życzliwość, zrozumienie i pomoc którą okazujecie nam każdego dnia. Dziękuję tez w imieniu wszystkich emerytów
naszym stałym sponsorom: Radzie Nadzorczej i Prezesowi Banku Spółdzielczego p. Zbigniewowi Krasickiemu,
Firmie Multimer z p. Piotrem Pęczakiem, Sołectwu Pruska Łąka, Sołectwu Szychowo, p. Agnieszce Redman, pp.
Arbart. Jeszcze raz dziękuję sponsorom dzięki którym uroczystość jubileuszowa miała uroczysty charakter i była
wyjątkowa: Zarządowi Głównemu PZERiI, Burmistrzowi Miasta Kowalewa Pomorskiego, Dyrekcji i Pracownikom
M-GOK w Kowalewie Pomorskim, pp. Sylwii i Krzysztofowi Kin, p. Zbigniewowi Krasickiemu i Radzie
Nadzorczej Banku Spółdzielczego, p. Piotrowi Pęczak, pp. Katarzynie i Jarosławowi Musiał, pp. Bernadecie i
Jarosławowi Lewandowskim, p. Stanisławowi Kaznowskiemu, p. Piotrowi Tatarowicz, p. Zofii Kawula, p.
Aleksandrze Jaworskiej, p. Piotrowi Strzeleckiemu - sołtysowi sołectwa Borówno, p. Kazimierzowi
Kropkowskiemu - sołtysowi sołectwa Szychowo. Dziękuję też za występ p. Annie Kuc i Członkom Chóru 730-lecia
Kowalewa Pomorskiego, pp. Dorocie i Markowi Piątkowskim, Karolinie Zielińskiej i Zespołowi Tanecznemu
CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim oraz Kabaretowi ze Stowarzyszenia Kulturalnego
POKOLENIA z Lubicza Górnego.
Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz
dalszej efektywnej współpracy.
Przewodnicząca PZERiI w Kowalewie Pomorskim
UTYLIZACJA AZBESTU!!
Szanowni Mieszkańcy!!
Już po raz kolejny istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu.
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:
•
Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz
unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
•
Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
•
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
•
demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
•
transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
•
unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie. Okres wdrożenia do 31
grudnia 2015r.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 31.12.2014r.
– 22 –
Warunkiem koniecznym do udziału w przedsięwzięciu jest wcześniejsze złożenie informacji o ilości i rodzaju
azbestu na swoim terenie oraz ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę.
Druk wniosku i oświadczenia oraz informacji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom - Referat
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 (budynek dawnego
ośrodka zdrowia), u sołtysa oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl
A. Grzelak
MAŁY EUROPEJCZYK PROJEKT REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE
Może z czasem zobaczymy rzeczy , których jak dotąd nie możemy sobie wyobrazić.
Galileusz
Dnia 17 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące odbyło się kolejne spotkanie dla dzieci,
uczniów i rodziców z cyklu „Mały Europejczyk- Niemcy". Główną prelegentką spotkania
była mieszkanka Wielkiej Łąki
pani Ewa Kilanowska. Licznie
zebrani na sali gimnastycznej
uczestnicy
spotkania
poznali
kulturę,
zabytki,
religię
i
szkolnictwo naszego bliskiego
sąsiada - Niemiec. Z wielką
ciekawością obejrzeliśmy zdjęcia
ukazujące uroki tego pięknego
kraju
i
wysłuchaliśmy
opowieści
o
wybitnych
przedstawicielach nauki i kultury, którzy na zawsze zapisali
się na kartach historii, a z pochodzenia byli Niemcami.
Dzieci z oddziału przedszkolnego kolorowały flagę Niemiec i
kilka najważniejszych zabytków znajdujących się w tym
kraju: Brama Brandenburska, Kościół Marii Panny w
Dreźnie, zamek Neuschwanstein. Popołudniowe spotkanie
umilała piosenka pt. ,,Schnappi", której słowa znali już na
zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy, a dzieci zabrały do domu pięknie pokolorowany portret tego znanego
krokodyla .
Uczniowie klas IV-VI przygotowywali tradycyjną potrawę Niemiec, której głównym składnikiem były ziemniaki.
Jednak niezwykle dużo wrażeń dostarczył rozegrany mecz piłki nożnej ,,Polska -Niemcy . Sędzią meczu był pan
Mikołaj Tuszyński, któremu dziękujemy za zorganizowanie tego świetnego sportowego wydarzenia.
To trzecie już spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony tych najmłodszych dzieci, jak i uczniów z
klas starszych oraz ich rodziców. Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia, które będą niebawem.
Dziękujemy rodzicom, którzy pomogli przy organizacji tego spotkania.
Anna Kuźniar, Justyna Rutkowska
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I SPOTKANIA Z KULTURĄ
W dniu 22 września dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące wraz z nauczycielami
wybrały się na wycieczkę do Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku aby wziąć udział w akcji „Jestem widoczny,
jestem bezpieczny”. Dzieci spotkały się
z przedstawicielami: Policji, Straży Miejskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Toruniu. Utrwaliły wiadomości na temat znaków
drogowych, rodzajów sygnalizacji ulicznej, zasad bezpiecznego przejścia przez
jezdnię, a także znaczenia materiałów odblaskowych. Ćwiczenia praktyczne w
miasteczku komunikacyjnym pozwoliły nie tylko zgłębić zdobytą już wiedzę na
temat zasad poruszania się po drodze, ale przede wszystkim trenować swoje
umiejętności. Na koniec wszystkie dzieci zostały zaproszone na gorący
poczęstunek.
Dzięki tej wycieczce wszystkie dzieci zostały wyposażone w kamizelki
odblaskowe, z których korzystają każdego dnia.
23 października dzieci wraz z nauczycielami wyruszyły na kolejną ciekawą
wycieczkę do Kina Ciemna City w Toruniu, aby obejrzeć film pt. „Dzwoneczek i tajemnica piratów”. Film
opowiada o pełnej przygód wyprawie, aby odszukać pył, skradziony z przystani elfów. Wspaniały film swoją
fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowite miejsca z baśni, wywierając duże wrażenie na małych widzach.
Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.
Justyna Rutkowska
– 23 –
ECHA OTWARCIA PŁYWALNI
Na moje ręce wpłynęły gratulacje od Pracowni INWESTPROJ z okazji otwarcia pływalni w Kowalewie Pom. Jest
to główny projektant tego obiektu. Poniżej je zamieszczam. Jeszcze raz zachęcam do korzystania z pływalni życząc
samych przyjemności.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
– 24 –
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
Poniżej zamieszczamy otrzymane od następujących przewoźników:
–
ARRIVA Spółka z o. o. Oddział w Toruniu,
–
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o. o.,
–
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku,
–
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Mławie S. A.,
rozkłady jazdy autobusów zatrzymujących się na przystankach autobusowych na terenie miasta Kowalewo
Pomorskie.
Dla pozostałych przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy, rozkłady jazdy dostępne są na
stronach internetowych poszczególnych przewoźników.
Informujemy, że zgodnie z zawartymi umowami na korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej
przewoźnik zobowiązany jest do umieszczenia tabliczek z rozkładem jazdy na przystanku oraz do uzupełniania lub
wymiany zniszczonych informacji i usunięcia ich, w przypadku likwidacji linii.
– 25 –
– 26 –
– 27 –
– 28 –
– 29 –
J.Jesionkowska
– 30 –
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNĄ
I.
1.
2.
Organizatorzy: Burmistrz Miasta, Rada Miejska
Cel konkursu: konkurs w rozumieniu niniejszego regulaminu jest konkursem o charakterze artystycznym
i ma za zadanie propagowanie kultury i tradycji świąteczno–noworocznej wśród mieszkańców miasta i
gminy Kowalewo Pomorskie.
3.
Czas trwania konkursu: 6 grudnia 2014 roku - 5 stycznia 2015 roku
4.
Ocenie podlegają: nieruchomości prywatne, obiekty użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające
swoją siedzibę na terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie, sołectwa, związki wyznaniowe i
parafie.
5.
Organizacja konkursu: konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzany w dwóch
kategoriach:
1)
indywidualna – posesje, zagrody prywatne,
2)
zbiorowa – obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe,
przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe), parafie, związki wyznaniowe.
6.
Zasady oceny:
1) Komisja konkursowa składa się z trzech przedstawicieli organizatorów.
2) członkowie komisji oceniają zgłoszone do konkursu Iluminacje Świąteczno –
Noworoczne
według specjalnie przygotowanych do tego Kart oceny, których wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
3) Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia dokonuje lustracji
terenowej – w
terminie do dnia 5 stycznia 2015 roku;
4) konkurs wygrywa Iluminacja Świąteczno – Noworoczna, która otrzyma najwyższą łączna
sumę
punktów;
5) każdy członek Komisji konkursowej oceniając dekorację wytypowaną
do konkursu przyznaje od 0
do 5 pkt w każdym kryterium zawartym w Karcie oceny;
6) w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów w danej kategorii otrzyma więcej niż
jedna dekoracja,
wówczas głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji;
7) wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję są ostateczne. Od werdyktu Komisji
konkursowej nie
przysługuje odwołanie;
8) uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca
I kwartału roku
następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani
pisemnie.
7.
Nagrody:
1) łączna pula nagród pieniężnych wynosi: 4.000,00 zł;
2) nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji;
3) wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz na wniosek komisji konkursowej.
8.
Patronat medialny: „Goniec”
II. Zasady udziału:
1.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku – wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
– 31 –
2.
III.
Właściciele/zarządcy nieruchomości usytuowanych na terenie miasta, z wyjątkiem osiedli domków
jednorodzinnych (z zastrzeżeniem pkt 3), zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji.
Indywidualnemu zgłoszeniu podlegają także obiekty użyteczności publicznej usytuowane zarówno na
terenie miasta jak i gminy.
3.
Posesje/zagrody prywatne z terenu osiedli domów jednorodzinnych, o których mowa w pkt 2 oraz z
terenów wiejskich zgłaszają odpowiednio Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie.
W przypadku posesji/zagród prywatnych zgłoszenie nie może dotyczyć więcej niż trzech nieruchomości
z terenu danego Osiedla bądź Sołectwa. Przed złożeniem deklaracji, zgłaszający winien uzyskać pisemną
zgodę właściciela nieruchomości na udział w konkursie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
4.
Przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające siedzibę na terenie
miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie zgłaszają swój udział indywidualnie poprzez wypełnienie
deklaracji. Zgłoszenie winno być podpisane przez właściciela bądź osobę przez niego upoważnioną.
5.
Deklaracje, o których mowa w pkt. 1 należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon
Sportowy”, I piętro).
6.
Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest minimum 5 zgłoszeń w kategorii indywidualnej i 5 zgłoszeń
w kategorii zbiorowej.
Postanowienia końcowe:
1.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim,
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon Sportowy”, I
piętro). Osobą do kontaktu jest: p. Paulina Wiśniewska, tel. (56) 684 15 79 wew. 52.
2.
Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnicy Konkursu zgadzają się z postanowieniami określonymi
w niniejszym regulaminie.
3.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz 1182) w celach
prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania
nagród oraz w celu promocji przedsięwzięcia.
4.
Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu.
– 32 –
– 33 –
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu
/-/ Stanisław Kaznowski
WSPOMNIENIE O ŚP. JANIE TOMASZU ŁĘGOWSKIM
HONOROWYM OBYWATELU KOWALEWA POMORSKIEGO W III ROCZNICĘ ŚMIERCI.
Śp. Jan Tomasz Łęgowski urodził się 8 marca 1920 roku Kowalewie Pom. Do 16 roku życia mieszkał na terenie tut.
Gminy. Po ukończeniu szkoły średniej, zgodnie ze swoją pasją rozpoczął naukę w Szkole Rekrutów w Brodnicy, po
jej ukończeniu podjął studia na Akademii Wojskowej w Dęblinie.
Regularnie odwiedzał Polskę i rodzinne Kowalewo Pom. Prywatnie dwukrotnie żonaty,
ojciec 4 córek. Zmarł w rodzinnym mieście Pfeffingen w Szwajcarii w wieku 91 lat.
Od lat wraz z żoną prowadził działalność charytatywną, z której część środków
przekazywana była do Kowalewa Pom. z przeznaczeniem na:
•
dofinansowanie zakupu karetek w Kowalewie Pom.,
•
wyposażenie boiska szkolnego,
•
zakup podręczników, odzieży i żywności dla potrzebujących dzieci ze szkoły
podstawowej,
•
jak również na wsparcie remontu dachu na kościele parafialnym w
Srebrnikach.
Żona Marina Łęgowska w dalszym ciągu kontynuuje tę działalność.
Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pom. zostało Mu nadane
uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 w dniu 8 czerwca 2001 roku, które z dumą
odbierał w towarzystwie małżonki Mariny.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 grudnia 2011 roku. Dla osób, które nie mogły osobiście oddać hołdu w
Szwajcarii, w tym samym czasie w kościele pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się msza święta w
intencji śp. Jana Tomasza Łęgowskiego. Po mszy świętej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury została wyłożona
księga kondolencyjna.
W dniu 8 marca 2013 o godzinie 18 00 w Krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego odbył się wieczór wspomnień
poświęcony porucznikowi Janowi Łęgowskiemu. Podczas wspomnianego wieczoru zaprezentowano odznaczenia
oraz książkę lotów śp. porucznika.
Pragnę poinformować, że 26 listopada 2014 r. mija III rocznica Jego śmierci – cześć Jego pamięci!
A. Żółtowska
– 34 –
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w
konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.
Cele konkursu :
-pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
-rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych
Tematyka konkursu :
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej
statycznej lub ruchomej. Uwzględnić należy koniecznie elementy Bożego Narodzenia. Oceniane będzie nawiązanie
do tradycji , architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Warunki konkursu :
Konkurs otwarty – adresowany jest do mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca
się wykonanie szopek z materiałów naturalnych: drewno, sznurki, len, rośliny itp.
Konstrukcja szopki musi być stabilna, wszelkie elementy powinny być przygotowane w taki sposób, aby nie
przesuwały się.
Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby.
Wykonane prace należy składać do M-GOK w Kowalewie Pomorskim do dnia 16 grudnia 2014 roku (wszystkie
prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość, telefon
kontaktowy/.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wszystkie prace oceniać będzie powołana Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne
Finał konkursu połączonego z wystawą i wieczorem
świątecznym odbędzie się w dniu 21 grudnia 2014 roku
w sali widowiskowej M-GOK
Dyrektor M-GOK Barbara Niewidział
Dziękujemy
Ks. Kanonikowi Maciejowi Augustyńskiemu,
ks. Adamowi Lis,
Ks. Piotrowi Kwiatkowskiemu za mszę św.
i chrześcijański pogrzeb
Naszej mamy , babci i teściowej
Śp. Leonardy Laskowskiej
Dziękujemy uczestnikom pogrzebu , krewnym, sąsiadom,
przyjaciołom i delegacją za udział w uroczystości
pogrzebowej, za okazane współczucie i złożone kwiaty
Serdecznie Bóg Zapłać
Wyrażamy wdzięczność Zakładowi Pogrzebowemu „ EXSTOR”,
firmie „ ZAPOREX”, za profesjonalizm i pełną powagi
scenerię uroczystości .
Ogłoszenie płatne
Pogrążona w żałobie
Rodzina
– 35 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- Ten miesiąc nie przyniesie dla Ciebie wielu 24.09.-23.10
pozytywnych zmian. Jeżeli masz jakąś trudną
rozmowę w sprawach zawodowych tutaj akurat
możesz stanąć na wysokości zadania. W sprawach
miłosnych uważaj na wszelkie trójkąty. W sprawach
zdrowotnych zwróć uwagę na swój układ krążenia.
Może zacząć się tam dziać coś niedobrego. Z
przemęczenia albo czasem zupełnie niepotrzebnej
nerwowości. W drugiej dekadzie przejdziesz się na
długie spacery po galeriach – w celu zakupu
prezentów dla najbliższych. Święta spędzisz w
rodzinnej atmosferze i odwiedzi Cię ktoś, kogo
zupełnie się nie spodziewasz…
Waga – Ciągle żyjesz złudzeniami, marzeniami i
planami, ale tak naprawdę niewiele działasz. Jeżeli
chodzi o romanse, flirciki, rozmowy i rozmówki, to
ten miesiąc będzie w nie obfitował. Może nawet nie
wynikną z tego wszystkiego bardzo poważne
znajomości, ale co się ubawisz, to Twoje. W domu nie
przesiedzisz wielu wieczorów, ale Twojemu zdrowiu
psychicznemu wyjdzie to tylko na dobre. W drugiej
dekadzie weźmiesz się za świąteczne porządki i
przygotowywanie domu na ten magiczny czas.
Podczas nocy sylwestrowej zabłyśniesz swoją kreacją.
Po balu sylwestrowym będziesz cierpieć na bolące
stopy, ale to będzie wynik rewelacyjnej imprezy.
Zadbaj o swoje dłonie i włosy ponieważ zimowa aura
im nie sprzyja.
21.04.-21.05.
Byk– W tym miesiącu będziesz mógł nieco 24.10. – 22.11.
odpocząć. W sprawach zawodowych staniesz na
wysokości zadania. W sprawach domowych ludzie
nie będą Ci przeszkadzać w realizacji celów, takich
jak remonty czy niewielka zmiana wystroju. W
stałych związkach możesz liczyć na zrozumienie i
wręcz odnowę uczuć, o których już być może nieco
zapomnieliście. Ale szczególnie dobry jest to czas
dla osób samotnych. Będziecie emanowali
seksapilem i przyciągali płeć przeciwną. W połowie
miesiąca wybierz się na świąteczne zakupy.
Skorpion – Stawiasz sobie w tym miesiącu ambitne
cele i o dziwo, większość z nich może naprawdę
zostać zrealizowana. W miłości z kolei będzie dość
nerwowo. Fakt, że druga strona Cię nie rozumie nie
wynika z jej niechęci tylko z tego, że już totalnie
zaczęliście się rozmijać. Jeszcze może nie teraz, ale w
przyszłości trzeba będzie poważnie się zastanowić
nad tym, co dalej. Możesz w tym miesiącu kupować,
sprzedawać i robić wszelkie machinacje finansowe.
Wspólnie ze swoją rodziną podejmiesz działania
przygotowujące dom do świąt… Ozdobisz swoją
zagrodę światełkami i jednocześnie olśnisz domy
sąsiadów.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – W tym miesiącu powinieneś kierować 23.11. – 21.12.
się swoją intuicją. W sprawach miłosnych zastój.
Nie będzie działo się źle tylko, że Ty będziesz czuł
się jakoś tak nijak w tej relacji, która istnieje. Na
nowe zauroczenia w zasadzie nie ma co liczyć. Ktoś
będzie krążył wokół Ciebie, ale z dużą dozą
nieśmiałości. Na okres świąteczny zaplanuj wyjazd.
Jest wiele osób, które nie przepadają za świętami i
na ten czas wyjeżdżają…, może uda Ci się spotkać
bratnią duszę. Pomimo wyjazdu i tak postanowisz
obdarować swoich bliskich upominkami z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
Strzelec – Spotkasz się z dawno nie widzianymi
znajomymi, czegoś ciekawego dowiesz się na temat
spraw rodzinnych, ale tak naprawdę nie poczujesz
żadnego konkretu w działaniu. W stałych związkach
będzie nieco nudno. Uważaj, bo możesz zgubić
portfel albo dokumenty, a to jednak nic przyjemnego.
Osoby szukające miłości mogą trafić na osobników
działających w bardzo żółwim tempie. No niestety
Wasza energia na dłuższą metę zupełnie nie będzie
współgrała. Święta spędzisz w domu. Wybierz się do
sklepu odzieżowego i rozejrzyj za kreacją na 31
grudnia. Swoim zakupem zachwycisz nie tylko
swojego partnera, ale i innych mężczyzn na sali.
22.06. – 22.07.
Rak – To będzie dla Ciebie czas pokonywania 22.12. – 20.01.
starych trudności. W pracy możesz liczyć na
równowagę, ale raczej unikaj takich sytuacji, które
będą wymagały od Ciebie jakichkolwiek inwestycji.
Na świąteczne zakupy wybierz się raczej w połowie
miesiąca. W sprawach miłości będziesz miał
wrażenie, że próbujesz wejść pod wysoką górę. Na
święta zaprosisz do siebie całą rodzinę. Podczas
kolacji będzie panować iście rodzinna atmosfera.
Noc sylwestrową spędzisz ze swoją drugą połówką.
Uważaj na drobne bóle w stawach i nie lekceważ
ich.
Koziorożec –– Miesiąc zapowiada się nieco
nerwowo. W stałych związkach powieje nudą. Już
traktujecie siebie jak stare dobre małżeństwo. Jakaś
soczysta kłótnia rozluźni jednak atmosferę. Nie
wynikną z niej kłopoty tylko raczej pozytywne
kompromisy. Miłości nowej nie znajdziesz, ale tylko
dlatego, że szukasz w starych miejscach. Niestety tam
już znasz każdą osobę i nikt Ci do tej pory nie
odpowiadał, to też niewiele się zmieni. Za chwile
święta, a Ty nie masz jeszcze podarunków dla bliskich
więc czas wybrać się na świąteczno – sylwestrowy
shopping. Pod koniec miesiąca zacznie Cię łapać
przeziębienie także od razu zaaplikuj sobie
odpowiednie dawki leków.
23.07. – 23.08.
Lew – Niestety w tym miesiącu nie powinieneś 21.01. – 18.02.
udawać się na większe zakupy świąteczne, bo
możesz nie trafić na nic co by Cię zadowoliło i
będziesz tylko żałował. Z kolei w sprawach
zawodowych możesz liczyć tylko na siebie. W
miłości nie spodziewaj się wielkich uniesień raczej
pozbędziesz się ze swojego otoczenia zbędnego
balastu, może nawet nie spodziewasz się po sobie
takiego radykalnego postępowania. Twoje „nie”
będzie naprawdę znaczyło nie.
Wodnik – W tym miesiącu będziesz musiał zająć się
koniecznie swoim zdrowiem. Na razie to jeszcze coś
mało istotnego, ale przy zaniedbaniu może urosnąć do
wielkich rozmiarów. Stanowczo zrób sobie ogólne
badania, a nawet usg jamy brzusznej nie zaszkodzi.
Postaw też na odpoczynek a nie na ciągłe stresy i
bieganiny. W miłości zastój, szczególnie może zacząć
doskwierać Ci samotność. Święta spędzisz wraz z
rodziną w przyjemnej i ciepłej atmosferze. W domu
będzie miło i sympatycznie. Nie przeciążaj żołądka
podczas świąt i nowego roku.
24.08. – 23.09.
Panna- Uważaj na wszelkie sytuacje imprezowo 19.02. – 20.03.
alkoholowe. Możesz powiedzieć o dwa trzy słowa
za dużo i Twoje otoczenie, szczególnie to
zawodowe, może się od Ciebie odwrócić. W pracy
czekają Cię różne zwroty akcji. Emocjonalna
samotność przestanie Ci w zasadzie przeszkadzać.
Jeżeli ciągle jeszcze tkwisz w nieudanym związku
możesz liczyć na to, że spotkasz kogoś, kto
zaspokoi stronę fizyczną, ale nie psychiczną Twoich
potrzeb. Dostaniesz nieoczekiwane zaproszenie na
bal sylwestrowy…nie czekaj długo z odpowiedzią –
zgódź się, a na pewno będziesz się świetnie bawić.
Ryby –To nie będzie dla Ciebie najlepszy miesiąc.
Zacznie się nerwowo i dopiero pod koniec miesiąca
można będzie powiedzieć o złapaniu oddechu.
Przynajmniej w sprawach uczuciowych będziesz mógł
powiedzieć, że każda kłótnia jest w jakiś sposób
konstruktywna. Jeżeli tylko nauczysz się podchodzić
do tych doświadczeń z pewną dozą cierpliwości.
Znów jeżeli chodzi o szukanie miłości to nie widać
wokół Ciebie nikogo interesującego. Dopiero koniec
miesiąca przyniesie uspokojenie i w sprawach
zawodowych i miłosnych. Możesz dostać nawet
niewielką premię uznaniową. A premią w sprawach
sercowych będą miłe chwile spędzone tylko we
dwoje.
– 36 –

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – MGO K: 56 684- 11- 74; ZGKiM : 56 684- 15- 17; MGOP S: 56 684- 11- 30; Gminna Spół ka Wodna: 56 684- 17- 39; Zakład Gaz owniczy : 56 621- 65- 80/81, 992; Ene rga Operator S.A. (pogotowie energety c...

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Czerwiec 2011 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE: 684 15 22; OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684 10 45; PROVITA: 684 13 99 Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry t...

Bardziej szczegółowo