Ćwiczenia 3

Transkrypt

Ćwiczenia 3
Instrumenty pochodne ‐ ćwiczenia 3 Mechanizm zamykania pozycji w kontrakcie terminowym: Nazwy kontraktów terminowych na GPW: FXYZMRR gdzie XYZ –skrót nazwy instrumentu bazowego (W20, AGO, TPS itp.) M – miesiąc wygaśnięcia: • H marzec, • M czerwiec, • U wrzesień, • Z grudzień. RR – ostatnie dwie cyfry roku wykonania. Dzień wygaśnięcia to trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja to jest to wówczas ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca. baza = cena z rynku kasowego (spot) – cena kontraktu terminowego Zadania: 1. Inwestor ma otwarte 3 krótkie pozycje w kontrakcie terminowym na akcje AGO. W jaki sposób może je zamknąć? 2. W jaki sposób można zamknąć krótką pozycję w kontrakcie terminowym: a. jedynym sposobem jest rozliczenie kontraktu w terminie jego wyga śnięcia, b. jednym ze sposobów jest sprzedaż kontraktu, czyli zawarcie transakcji odwrotnej, c. jednym ze sposobów jest kupno kontraktu, czyli zawarcie transakcji odwrotnej, d. dopuszczalne jest za zgodą drugiej strony transakcji przedterminowe rozwiązanie umowy. 3. Rozszyfruj nazwy kontraktów z tabeli 1. Wyznacz dla nich bazę. Zadania do samodzielnego rozwiązania: 1.
2.
Inwestor ma otwarte 2 długie pozycje w kontrakcie terminowym na akcje KGH. W jaki sposób może je zamknąć? Wyznacz bazę dla kontraktów terminowych notowanych na GPW 17.03.2008 Instrumenty pochodne ‐ ćwiczenia 3 Tabela 1.