ogłoszenie

Transkrypt

ogłoszenie
Nadleśnictwo Kliniska
Pucko, dnia 25.03.2013r.r.
S – 42 – 1/2013
OGŁOSZENIE
Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, działając na podstawie:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993
(Dz. U. z dnia 1993 r. nr 97 poz. 443 z póź. zm. )
Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:
1) komputery używane według poniższej specyfikacji:
Cena wywoławcza jednego kompletu sprzętu komputerowego – 100 zł netto
1.
1
Notebook HP 6710B
1.
2
Notebook HP 6710B
2.
Rok zakupu
2007
2.
Rok zakupu
2007
3.
GHz
2/2,0
3.
GHz
2/2,0
4.
RAM
2
4.
RAM
2
5.
uwagi
5.
uwagi
1.
3
Zestaw komputer HP
7300 Core2 + monitor
1.
4
Notebook HP NC6320
2.
Rok zakupu
2007
2.
Rok zakupu
2007
3.
GHz
2/1,9
3.
GHz
2/2,0
4.
RAM
1
4.
RAM
1,5
5.
uwagi
5.
uwagi
www.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72 -123 Kliniska Wielkie
tel.: 091 431 – 21 – 34, 091 418 – 14 – 70
tel./fax: 091 418 – 15 – 60, e-mail: [email protected]
Nadleśnictwo Kliniska
1.
5
Zestaw komputerowy
HP
1.
6
Zestaw komputerowy
HP
2.
Rok zakupu
2007
2.
Rok zakupu
2007
3.
GHz
2/2,23
3.
GHz
2/2,33
4.
RAM
2
4.
RAM
3
5.
uwagi
5.
uwagi
1.
7
Zestaw komputerowy
HP
1.
8
Komputer RAX Novo
34160P
2.
Rok zakupu
2007
2.
Rok zakupu
2005
3.
GHz
2/2,33
3.
GHz
1/3,4
4.
RAM
3
4.
RAM
2
5.
uwagi
5.
uwagi
W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne
i fizyczne nieposiadające osobowości prawnej.
Sprzęt będący przedmiotem sprzedaży można oglądać od dnia 25.03.2013 do
dnia 09.04.2013r. w godzinach od 800 do 1400 w Biurze Nadleśnictwa Kliniska,
Pucko 1.
Przetarg pisemny (złożenie oraz otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 10.04.2013 r. o
godzinie 1100 w Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie.
Wadium na zakup komputerów nie jest wymagane.
Nadleśnictwo Kliniska nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte elementów
będących przedmiotem sprzedaży oraz zastrzega sobie prawo odwołania lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Dorota Winnicka – ref. ds. administracyjnych 91 4312135.
www.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72 -123 Kliniska Wielkie
tel.: 091 431 – 21 – 34, 091 418 – 14 – 70
tel./fax: 091 418 – 15 – 60, e-mail: [email protected]