pracownik budowlany lub pracownik tymczasowy na stanowisku

Transkrypt

pracownik budowlany lub pracownik tymczasowy na stanowisku
PRACOWNIK BUDOWLANY / PRACOWNIK TYMCZASOWY NA STANOWISKU
BUDOWLANYM
ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE / ZAGRANICZNA AGENCJA
PRACY TYMCZASOWEJ
___________________________________________________
WYNAGRODZENIA (W EURO) OD 1 LIPCA 2015
Tabela I: Gwarantowane stawki wynagrodzenia na stanowiskach budowlanych, osoby
w wieku powyżej 22 lat
grupa stanowisk
A
B
C
D
E
12,71
13,45
14,29
15,28
16,04
Tabela II: Stawki wynagrodzenia pracowników na stanowiskach budowlanych, osoby
w wieku powyżej 22 lat, na stanowiskach kierowniczych, którym podlega co najmniej
pięciu innych pracowników na stanowiskach budowlanych
grupa stanowisk
A
B
C
D
14,23
14,97
15,81
16,80
Tabela III: Gwarantowane stawki wynagrodzenia na stanowiskach budowlanych, osoby
w wieku od 16 do 21 lat włącznie
wiek
16
17
18
19
20
21
bez nauki w
zawodowej szkole
budowlanej
5,08
5,72
6,99
8,26
9,53
11,12
posiadający dyplom
zawodowej szkoły
budowlanej
7,40
8,74
10,09
11,77
13,45
Tabela IV: Wynagrodzenie gwarantowane praktykantów w trakcie nauki w zawodowej
szkole budowlanej
wiek
16
17
18
19
20
21
22 lata lub
więcej
rozpoczęcie nauki
przed
od
1 września 20151
1 września 2015
5,38
4,04
6,05
4,64
7,40
5,35
8,74
6,18
10,09
7,25
11,77
8,51
13,45
10,52
Tabela V: Stawki wynagrodzeń początkowych na stanowiskach budowlanych, osoby w
wieku od 16 do 26 lat włącznie2
wiek
16
17
18
19
20
21
22
23 do 26 lat
Pierwsze
półrocze
3,52
4,01
4,72
5,49
6,40
7,51
8,72
9,70
Drugie
półrocze
4,04
4,58
5,48
6,42
7,44
8,72
10,05
10,71
1
Pracownik pracuje w wymiarze pełnego tygodnia pracy, jednak przez pierwsze 26 tygodni jego wynagrodzenie
bazuje na 25 godzinach.
2
Niniejsze stawki wynagrodzeń początkowych obowiązują pracownika (tymczasowego) nieposiadającego
doświadczenia w budownictwie