U W A G A! Z okazji Dnia Matki Samorząd Uczniowski ogłasza

Transkrypt

U W A G A! Z okazji Dnia Matki Samorząd Uczniowski ogłasza
U W A G A!
Z okazji Dnia Matki
Samorząd Uczniowski
ogłasza
KONKURS LITERACKI
pod hasłem
„Dla Ciebie, Mamo”
Napisz wiersz dla swojej Mamy!
Na Wasze wiersze czekamy do 20 maja br.
(Teksty przyjmuje opiekun SU)