Biała Podlaska, 9.09.2016 r. W odpowiedzi na postępowanie

Transkrypt

Biała Podlaska, 9.09.2016 r. W odpowiedzi na postępowanie
Biała Podlaska, 9.09.2016 r.
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 15/2016 z dnia 17.08.2016 r.
W odpowiedzi na postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego na zakup
węgla klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wraz z dostawą
na terenie Białej Podlaskiej i rozładunkiem, do dnia 7 września 2016 r. do godz. 12:00
wpłynęła 1 oferta:
1/ Tomaszuk Łukasz PHU TOM-POL, 21-500 Biała Podlaska Aleja Jana Pawła II 42.
Oferta zawiera ceny węgla za 1 tonę wraz z dowozem (brutto): orzech I - 580 zł/t, orzech II
- 570 zł/t.
ZłoŜona oferta spełnia warunki określone w „Zapytaniu ofertowym”, nie podlega odrzuceniu.
DYREKTOR MOPS
Ewa Borkowska

Podobne dokumenty