the sw!tch newsletter

Komentarze

Transkrypt

the sw!tch newsletter
! The sw!tch
newsletter
2014 / Q3 – pL
ENERGETYKA
Ciekawe
łącza
// Wielka Brytania: Firma Ormazabal sponsorem
stowarzyszenia Eurelectric.
// Stany Zjednoczone: Kompletna podstacja dla
Iberdrola USA.
// Argentyna: 33/13,2 kV 2x10 MVA Stacja Villa Flandria.
www.ormazabal.com
Targi
Wydarzenia
OGÓLNE
UŻYTKOWNICY SPRZĘTU
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
RES
// Chiny: Ormazabal zdobywa kontrakt wartości 4 mln
RMB w prowincji Fujian.
// Argentyna: Port Mar del Plata.
// Hiszpania: Dostawa transformatora 12,5 MVA.
// Niemcy: Wyprodukowano 200 000 rozdzielnic ga.
// Ameryka Łacińska: Konferencje poświęcone
rozdziałowi pierwotnemu.
// Meksyk: Ormazabal na targach Expo Eléctrica
Internacional.
// Stany Zjednoczone: Konferencja i wystawa IEEE
PES ze specjalistami z branży T&D.
// Chiny: Wizyta rządu Kraju Basków w Kunshan.
autorzy
L m
GLOM
Napisz tekst do
wiadomości: Zostań
członkiem panelu
biuletynu „The
SW!TCH”. Dołącz
do nas!
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Wielka Brytania: Firma Ormazabal
sponsorem stowarzyszenia Eurelectric
Firma Ormazabal uczestniczyła w dorocznej konferencji
stowarzyszenia Eurelectric, która odbyła się w tym roku w
Londynie, jako sponsor brązowy.
Wydarzenie, którego sloganem było „Budowanie zaufania
w świecie nowej energii”, zgromadziło wiele czołowych
przedsiębiorstw w sektorze, np. E.on, Energy UK, EDP,
ENA, EDF oraz Accenture.
Prezes grupy Velatia, Javier Ormazabal, aktywnie
uczestniczył w debacie podczas drugiej sesji zatytułowanej
„Zrównoważony rozwój transformacji energetycznej
efektywny kosztowo: Zaawansowanie? Jakie koszty?”.
ENERGETYKA
Przyszłoroczna doroczna konferencja stowarzyszenia
Eurelectric odbędzie się w Berlinie
Firma Ormazabal będzie uczestniczyć w wystawie i debacie
powiązanej ze stowarzyszeniem Eurelectric zatytułowanej
„Elektryczna przyszłość”, która odbędzie się w siedzibie
głównej Parlamentu Europejskiego w Brukseli 10 i 11
września 2014 r. z udziałem najważniejszych ekspertów z
branży przemysłu elektrotechnicznego.
Stany Zjednoczone: Kompletna podstacja dla
Iberdrola USA
W ramach kontynuacji odnowy podstacji w mieście
Rochester (stan Nowy Jork) firma Ormazabal dostarczyła i
zainstalowała pierwsze kompletne tego typu urządzenie na
rzecz firmy Iberdrola USA.
Prefabrykowana podstacja w metalowej obudowie
została wyposażona w spełniające wytyczne normy IEEE
rozdzielnice w pełnej izolacji gazowej cpg.1 przeznaczone
do rozdziału pierwotnego, urządzenia ochronne i sterujące,
zabezpieczenia przeciwogniowe, akumulatory, klimatyzację
oraz pulpity do sterowania automatyką — wszystko zgodnie
ze standardami firmy Iberdrola USA.
Po montażu wykonanym na miejscu przez zespół
pracowników firmy Ormazabal i przed instalacją podstacji
przeprowadzono wszelkie testy wymagane podczas
procedury odbioru. Nasz zespół odpowiadał za wyładunek
podstacji, przygotowanie i instalację złączy kablowych,
podłączenie do sieci i zainstalowanie całego systemu.
Po wykonaniu tych czynności pracownicy naszej firmy
przeprowadzili w siedzibie firmy Ormazabal w Rochester
kilka sesji szkoleniowych ukierunkowanych na poszerzenie
wiedzy lokalnego personelu, które poświęcone były
zagadnieniom niezawodności naszych urządzeń, ich obsługi
oraz budowy wszelkich innych komponentów podstacji.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Argentyna: 33/13,2 kV 2x10 MVA Stacja Villa
Flandria
Przeprowadziliśmy modernizację i rozbudowę
stacji Villa Flandria należącej do firmy Luján
odpowiedzialnej za dystrybucję energii elektrycznej
w okręgu Luján, znajdującym sie 60 km od Buenos
Aires.
ENERGETYKA
Stacja Villa Flandria zaopatruje w energię miasto
o tej samej nazwie, a także inne miejscowości w
okręgu Luján, takie jak: Jáuregui, Loreto, Cortinez,
Olivera oraz stolicę — Luján.
Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na
energię, wydajność stacji przestała wystarczać na
bieżące potrzeby.
Od strony technicznej firma Ormazabal dostarczyła
„pod klucz” następujące produkty i rozwiązania,
gdy tylko otrzymała kontrakt wygrany w drodze
publicznego przetargu.
•Urządzenia usług dodatkowych 48 Vdc
(prostowniki, akumulatory, ładowarki, urządzenia
ochronne i sterujące), okablowanie i połączenia.
•Automatyczne regulatory napięcia MR i układy
sterowania połączone z oboma transformatorami.
•Układ zdalnego sterowania i komunikacji wraz ze
sprzętem, oprogramowaniem i utworzeniem bazy
danych według potrzeb klienta.
•Konfiguracja całego sprzętu ochronnego,
pomiarowego, sterującego i komunikacyjnego.
•Ułożenie i połączenie wszystkich
przewodów zasilających i sterowania między
pomieszczeniem sterowni a stronami 33 i 13,2
kV dwóch nowych transformatorów 10 MVA.
•Budowa i podłączenie nowej siatki uziemienia.
• Zespół urządzeń 33 kV cgm.3 składający się z
pięciu automatycznych wyłączników próżniowych
na wejściu i wyjściu linii zasilającej, dwóch
łączników podłużnych oraz zabezpieczonego
wyłącznikiem wyjścia do usług dodatkowych.
•Przebudowa sterowni mająca na celu
przystosowanie do nowego zespołu rozdzielnic.
•Zespół rozdzielnic cgmcosmos 13,2 kV
składający się z dziesięciu automatycznych
wyłączników próżniowych na wejściu i wyjściu
linii zasilającej, jednego łącznika podłużnego
oraz dwóch modułów pomiaru napięcia na
szynach.
•Instalacja nowego oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego w stacji.
•Elektroniczne wielofunkcyjne moduły
zabezpieczające oba zespoły rozdzielnic
połączone za pomocą protokołu
komunikacyjnego IEC 61850.
Z uwagi na zastosowanie aparatury rozdzielczej
w izolacji gazowej oraz najnowszych technologii,
odpornych na warunki środowiskowe, wzrost
zapotrzebowania na energię oraz liczbę wejść
i wyjść zakład będzie w stanie zapewnić
nieprzerwane zasilanie miast w energię elektryczną
nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności.
•Transformator usług dodatkowych z niezbędnymi
elementami zabezpieczającymi, sterującymi i
łączącymi.
•Zabetonowanie osłony i kanałów kablowych
nowego transformatora.
•Nowe przewody z kablami podziemnymi od
słupów krańcowych linii nadziemnej do wyjść
sterujących rozdzielnic.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Chiny: Ormazabal zdobywa kontrakt
wartości 4 mln RMB w prowincji Fujian
Ormazabal Zhuhai Switchgear Limited wygrał projekt z
dziedziny energetyki wiatrowej w Fujian Putian Daganshan.
Łączna liczba jednostek wynosi 24, a wartość 4 mln RMB.
To pierwsze zamówienie dotyczące energii wiatrowej, jakie
otrzymaliśmy z rynku Fujian, oraz pierwszy raz, kiedy firma
Ormazabal wprowadza produkt z serii cgm.3-v na chiński
rynek energii wiatrowej.
Firma Ormazabal Zhuhai Switchgear Ltd., znana
wcześniej jako F&G China Electric Ltd, została założona
w 1991 r. jako pierwsza spółka w Chinach z całkowicie
niemieckim kapitałem. Firma, której siedziba mieści się
w Zhuhai, specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości
izolowanej aparatury łączeniowej średniego napięcia.
W tym czasie firma zdobyła bogate doświadczenie w
branży produkcji energii w Chinach. Obecnie produkuje
kompaktowe, niewysuwane oraz modułowe wysuwane
jednostki Ring Main oraz najmniejsze na świecie
rozdzielnice typu Felten.
RES
Dzięki europejskiemu kunsztowi i precyzji w inżynierii,
możemy wspólnie z firmą State Grid Corporation of China
działać na rzecz rozwoju i dostarczać wysoko cenione
produkty i rozwiązania naszym klientom.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Argentyna: Port Mar del Plata
W wyniku wygrania przetargu publicznego otrzymaliśmy
kontrakt na dostarczenie stacji transformatorowych w
regionalnym zarządzie portu Mar de Plata służących do
zasilania w energię elektryczną statków i innych punktów
poboru w dokach 2 i 3.
Mar de Plata, położone 400 km na południe od Buenos
Aires, to największy kurort wypoczynkowy w Argentynie.
Jest to także jeden z głównych portów morskich, zwłaszcza
w sektorze rybołówstwa.
UŻYTKOWNICY SPRZĘTU ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Dostawa obejmowała testy fabryczne i składała się z dwóch
faz: stacje dla samego zarządu portu oraz dostawa stacji dla
zakładu energetycznego EDEA (Empresa Distribuidora de
Energía Atlántica) w zakresie obsługi i pomiaru.
Pięć stacji dla zarządu portu składa się z prefabrykowanych
obudów betonowych pfu-4, mieszczących w sobie aparaturę
rozdzielczą średniego napięcia cgmcosoms w pełnej izolacji
gazowej, transformatory dystrybucyjne 630 kVA oraz tablice
niskiego napięcia w wyłącznikiem głównym i ośmioma
wyjściami, a także wymagane urządzenia sterujące
i pomiarowe oraz wbudowane elementy na potrzeby
przyszłego sterowania zdalnego.
Stacje dla EDEA (także w ilości pięciu) składają się z
prefabrykowanych obudów betonowych pfu-3 mieszczących
w sobie aparaturę rozdzielczą średniego napięcia
cgmcosoms w pełnej izolacji gazowej wraz z urządzeniami
pomiarowymi według projektu klienta.
Zastosowanie aparatury rozdzielczej w pełnej izolacji
gazowej jest kluczowe w tym przedsięwzięciu z uwagi na
odporność na zasolenie w miejscu instalacji oraz małe
wymagania dotyczące konserwacji.
Hiszpania: Dostawa transformatora 12,5 MVA
Firma Ormazabal dostarczyła aparaturę rozdzielczą
średniego napięcia i transformator zwiększający napięcie,
których zadaniem będzie dostawa energii elektrycznej
do maszyn drążących tunel Campobecerros stanowiący
fragment odcinka kolei wysokiej prędkości Lubián–Orense
(Galicja).
Cały projekt obejmował instalację transformatora o mocy
znamionowej 12,5 MVA, zwiększającego napięcie z 20
do 30 kV, modułów rozdziału i ochronnych zarówno po
stronie 20 kV (system cgmcosoms) jak i po stronie 30 kV
(system cgm.3). Po zwiększeniu napięcia do 30 kV klient
zainstalował linię napowietrzą o długości 55 km. Na końcu
linii znajduje się instalacja transformatorowa 20 MVA
redukująca napięcie z 30 kV na 20 kV, z której zasilane są
maszyny drążące tunel.
Nasz klient, firma Elecnor — jedno z największych
przedsiębiorstw w Hiszpanii zajmujących się instalacjami
elektroenergetycznymi, doceniła jakość naszych produktów
i nasze możliwości w zakresie świadczenia usług dostawy
elektryczności do dużych infrastruktur, wzmacniając tym
samym naszą pozycję w tym segmencie.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Niemcy: Wyprodukowano 200 000 rozdzielnic
ga
Ostatnio wyprodukowaliśmy 200 000. rozdzielnicę ga w
naszych obiektach w Krefeld (Niemcy).
Pierwsza rozdzielnica z pełną izolacją gazową ga została
wyprodukowana w 1985 r. w Niemczech i była trwalszą
i bardziej kompaktową alternatywą dla sieci rozdziału
wtórnego do 24 kV. Została nazwana GA24. Od roku 2002
została zastąpiona ulepszoną rozdzielnicą ga, która jest
stale ulepszana do chwili obecnej.
W oddziałach produkcyjnych w Niemczech oraz w
Chinach produkowane są modele, które mają napięcie
nominalne do 24 kV / 20 kA / 4 s oraz zakres temperatury
roboczej otoczenia między -5 a 25 °C. Kompaktowa
wersja rozdzielnicy wyróżnia się najmniejszą ilością gazu
spośród rozdzielnic dostępnych na rynku niemieckim oraz
dożywotnim uszczelnieniem i ekranowanymi kablami.
Wszystkie rozdzielnice przechodzą rutynowe testy.
OGÓLNE
Przy okazji otwarcia nowych biur w Lipsku prezes grupy
Velatia, Javier Ormazabal, podziękował naszemu klientowi
TEN Thüringer Energienetze– firmie w branży elektrycznej
obsługującej sieci elektroenergetyczne w regionie Turyngii
od 2007 r. – za niedawny zakup 200 000. rozdzielnicy ga.
Firma była reprezentowana przez René Senfta, który wyraził
swoje zadowolenie: „Firma Ormazabal ma ugruntowaną
pozycję na rynku. Na konferencji poświęconej sprawom
technologicznym miałem okazję zapoznać się z nową
lokalizacją oraz miałem możliwość przeprowadzenia
dyskusji dotyczącej kwestii technicznych z przedstawicielami
Ormazabal, klientami oraz partnerami.”
Ameryka Łacińska: Konferencje poświęcone
rozdziałowi pierwotnemu
W pierwszych dniach lipca w Ameryce Łacińskiej miały
miejsce techniczne kurso-konferencje, które zostały
przeprowadzone przez specjalistów z działu firmy
Ormazabal zajmującego się zarządzaniem technicznym
rozdziałem pierwotnym, przy wsparciu lokalnych
menedżerów ds. sprzedaży i marketingu.
Najważniejsza z nich odbyła się w Limie w Peru. Dzięki
nieocenionej pomocy ze strony naszego dystrybutora w tym
kraju, firmy Manufacturas Eléctricas S.A., wydarzenie to
mogło zostać zorganizowane w sali konferencyjnej znanego
i cenionego w stolicy Peru hotelu. Konferencja zgromadziła
ponad 70 specjalistów z peruwiańskich przedsiębiorstw z
sektorów inżynierii, budownictwa i rozdziału energii.
Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami
firmy Ormazabal, dodatkowo pogłębiając swą wiedzę z
zakresu linii produktów cgp.1, cpg.0 oraz ormacontainer.
Na zakończenie tego wydarzenia wszyscy jego uczestnicy
otrzymali stosowne zaświadczenia i pamiątkowe podarunki.
W tym samym tygodniu podobne konferencje odbyły
się także w Chile i Urugwaju, a dokładniej w siedzibach
lokalnych operatorów energetycznych, takich jak Enersis,
Chilectra i UTE. Także te wydarzenia zyskały duże
zainteresowanie.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Meksyk: Ormazabal na targach Expo
Eléctrica Internacional
W czerwcu nasza firma wzięła udział w dorocznych,
meksykańskich targach Expo Eléctrica Internacional.
Podczas tego wydarzenia zaprezentowaliśmy naszą ofertę
w zakresie technologii, produktów i usług przeznaczoną
dla wszystkich segmentów rynku, w tym dla dystrybutorów
energii elektrycznej, deweloperów realizujących projekty z
zakresu energii odnawialnych, konstruktorów, instalatorów i
klientów indywidualnych.
OGÓLNE
Dzięki uczestnictwu wzmocniliśmy naszą pozycję w
Meksyku, który dla firmy Ormazabal jest bardzo ważnym
rynkiem. Działamy tu od 1999 r., kiedy wprowadziliśmy
technologię, która była wtedy praktycznie w tym kraju
nieznana — aparaturę rozdzielczą średniego napięcia w
pełnej izolacji gazowej. Szybko dostaliśmy szansę wzięcia
udziału w kilku projektach z zakresu energii wiatrowej oraz
projektach na rzecz lokalnego operatora energetycznego
— Valle de Mexico. Dzięki temu staliśmy się czołowym
dostawcą tej technologii. Zaowocowało to utworzeniem
w 2012 r. spółki zależnej pod nazwą Ormazabal Mexico,
która w swej głównej siedzibie w mieście Meksyk jest w
stanie szybko przygotować dla lokalnych klientów ofertę
produktów i usług dopasowanych do ich potrzeb.
Dzięki naszemu doświadczeniu do tej pory
zainstalowaliśmy w Meksyku ponad 5000 urządzeń
średniego napięcia. Nasze flagowe produkty mają atesty
Comisión Federal de Electricidad (CFE) i głównych
operatorów energetycznych regionu, co pozwala firmie
Ormazabal na uczestnictwo w wielu projektach z zakresu
zarówno sieci rozdziału, jak i podstacji wysokiego/średniego
napięcia. Na chwilę obecną jesteśmy liderem w dziedzinie
projektów dotyczących wytwarzania energii odnawialnej.
Już ponad 50% meksykańskich instalacji do wytwarzania
energii wiatrowej jest wyposażonych w naszą aparaturę
rozdzielczą oraz moduły ochronne i sterujące.
Stany Zjednoczone: Konferencja i wystawa
IEEE PES ze specjalistami z branży T&D
Uczestniczyliśmy w konferencji i wystawie IEEE PES T&D
2014, która odbyła się w Chicago.
Podczas tegorocznej edycji wydarzenia firma Ormazabal
zaprezentowała plakat „Nowoczesna wirtualna kwalifikacja
sejsmiczna aparatury rozdziału wstępnego średniego
napięcia zgodna z nową normą IEC/TS 62271-210”
przedstawiający projekt opracowany przez zespół Virtual
Testing Lab działający w firmie Ormazabal, która jako
pierwsza na świecie zastosowała nowe parametry
techniczne.
Chcemy być blisko naszych klientów, wspierając ich za
pomocą technologii i rozwiązań, które dostosowują się do
potrzeb i cech charakterystycznych dla lokalnych rynków.
Dzięki temu jesteśmy obecni w coraz większej liczbie krajów,
np. w USA.
www.ormazabal.com
! The sw!tch
newsletter
Chiny: Wizyta rządu Kraju Basków w Kunshan
W ostatnich miesiącach Minister Rozwoju Gospodarczego
i Konkurencyjności Kraju Basków— pani Arantza Tapia —
odwiedziła nasze instalacje w mieście Kunshan. Motywem
wizyty była chęć utrzymania i pogłębienia współpracy
pomiędzy firmami z Kraju Basków i Chin.
Nasza firma jest obecna na chińskim runku już 25 lat. Po
dostarczeniu po raz pierwszy za pośrednictwem lokalnych
partnerów naszych modułów pod koniec lat 80., w 1991
r. zostało założone przedsiębiorstwo Ormazabal Zhuhai
Switchgear Co.Ltd., funkcjonujące wcześniej pod nazwą
F&G China Electric Ltd. Była to pierwsza firma z kapitałem
całkowicie niemieckim, która rozpoczęła działalność
na terytorium kontynentalnych Chin. W 1994 r. wraz z
firmą Beijing PSB (Public Security Bureau) utworzono
przedsiębiorstwo Ormazabal NRG (Beijing) Switchgear
Company Limited.
OGÓLNE
Z kolei w 2011 r. otworzyliśmy w Kunshan nasz
najnowocześniejszy zakład produkcyjny. Jest to jedna
z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk,
w której wytwarzamy szafy rozdzielcze z pełną izolacją
gazową ga - gae. Produkty te są przeznaczone na rynki
Chin i pozostałych krajów Azji południowo-zachodniej.
W ciągu wspomnianych 25 lat zdobyliśmy spore
doświadczenie w działalności w sektorze energetycznym
Państwa Środka, co pozwoliło nam na nawiązanie
długofalowej współpracy z klientami na obszarze całych
Chin. Zaowocowało to uczestnictwem w kilku projektach
dotyczących segmentów, w których specjalizuje się
nasza firma: usług komunalnych, energii odnawialnej,
infrastruktury, przemysłu i usług.
www.ormazabal.com

Podobne dokumenty

the sw!tch newsletter

the sw!tch newsletter F&G China Electric Ltd, została założona w 1991 r. jako pierwsza spółka w Chinach z całkowicie niemieckim kapitałem. Firma, której siedziba mieści się w Zhuhai, specjalizuje się w produkcji najwyżs...

Bardziej szczegółowo

the sw!tch newsletter

the sw!tch newsletter wynosi 24,1 miliona RMB. Jest to przełomowe wydarzenie dla pekińskiego rynku na przestrzeni ostatnich lat. Firma Ormazabal NRG rozpoczęła działalność w zakresie podstacji transformatorowych w 1999 ...

Bardziej szczegółowo