pdf - 34kb

Transkrypt

pdf - 34kb
WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY
W MIESIĄCU CZERWCU 2008 R.
W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w śaganiu
2
Piekarnia w BoŜnowie
2
Usługi Remontowo Budowlane w Trzebowie
1
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
3
Gminna Biblioteka Publiczna w Dzietrzychowicach
2
P.H.U ”WEBER” w śaganiu
1
„DOREM” w śaganiu
1
„TAXI KRZYŚ” w śaganiu
1
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie
1
Samodzielny Publiczny ZOZ w śaganiu
2
Sklep WielobranŜowy w Siecieborzycach
1
Zakład Usług Dekarskich w Szprotawie
2
Zakład Budowlany w Nowej Jabłonej
1
Zakład Cukierniczy w Szprotawie
1
Sklep SpoŜywczo-Przemysłowy w Zimnej Brzeźnicy
1
Consalnet Sp. z.o.o w Wiechlicach
3
Zakład WielobranŜowy „Romado” w Szprotawie
1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
1
Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Kształcenia i Wychowania
w Wiechlicach
3
„Kamila w śaganiu
1
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Jaro” w Siecieborzycach
1
Razem
32
W RAMACH STAśU
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Gminne Centrum Kultury w niegosławicach
3
Gimnazjum nr 3 w Szprotawie
1
Urząd Miejski w Małomicach
3
Szkoła Podstawowa w Długiem
1
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry”
1
Urząd Miejski w Szprotawie
2
1
Urząd Gminy Niegosławice
1
Urząd Gminy Brzeźnica
2
JW. 5430 Dobre n/ Kwisą
1
Biuro Rachunkowe śary
1
Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych śagań
2
Fundacja Bory Dolnośląskie Wymiarki
1
PTTK śagań
1
Gazownia Zgorzelecka śagań
1
GCKiS Iłowa
1
Komenda Powiatowa Policji śagań
5
Razem
27
W RAMACH PRZYGOTOWAŃ ZAWODOWYCH
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia SpoŜywców w Szprotawie
4
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe SIMAL w Szprotawie
2
FHPU A. Kmieciński śagan
2
Przedszkole Niepubliczne Świętoszków
1
Cukiernia OLENDER Zagań
1
PW Gąska Miodnica
1
JW. 2649 śagań
2
Piekarnia W.Giza BoŜnów
1
Tesco Polska śagań
6
FP Barter śagan
2
Gabinet MasaŜu śagań
1
PHU J. Woś śagań
1
CZAKRAM śagan
3
Stolarnia ENDOR śagan
1
GOK i B Wymiarki
2
ZPC ANTERS Jabłonków
3
Pracownia Krawiecka LUZI śagan
1
Urząd Gminy śagan
1
Miejska Biblioteka Publiczna śagan
3
PPHU NOEX śagan
1
Galeria Smaku Iłowa
1
Razem
42
2
W RAMACH REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAśENIA I DOPOSAśENIA NOWYCH MIEJSC
PRACY
Nazwa podmiotu
Liczba utworzonych
stanowisk pracy
Zakład Usług Dekarskich w Szprotawie
2
MOBIL – TECH w Wiechlicach
1
Przedsiębiorstwo
Wiechlicach
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
w
2
Firma „Wektor” z śagania
1
Firma „Feryster” z Iłowej
6
ElŜbieta Kułacz z Iłowej
1
Firma „Elektors” z śagania
1
„San – Bud” Sp.z.o.o z Zielonej Góry
5
Razem
19
3