Zestaw podręczników do klasy pierwszej

Transkrypt

Zestaw podręczników do klasy pierwszej
Zestaw podręczników do klasy trzeciej
Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku
na rok szkolny 2016/2017
Przedmiot
j. polski
j. angielski
j. niemiecki
historia
Tytuł, autor
Wydawnictwo
Numer
dopuszczenia
 Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do
kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III
gimnazjum, Witold Bobiński
 Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia
językowego z ćwiczeniami. Klasa 3 gimnazjum.
Część 1 i 2 Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Maciej
Szulc
Repetytorium gimnazjalne. Podręcznik do języka
angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony. R.
Fricker, J. Gaszewski, T. Siuta, M. Umińska
Mit links! 3 Cezary Serzysko, Elżbieta Kręciejewska,
Brigit Sekulski
WSiP
26/3/2010
Nowa Era
79/7/2011
79/8/2011
Person
Central
Europe
Pearson
Central
Europe
Nowa Era
352/2011
 Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy
trzeciej gimnazjum, S. Roszaka, A. Łaszkiewicz
 Zeszyt ćwiczeń - Śladami przeszłości
wiedza o
Dziś i jutro cz. II I. i A. Janiccy, A Kucia, T.Maćkowski
społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
 Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla klasy
trzeciej gimnazjum, R Malarz
 Zeszyt ćwiczeń - Puls Ziemi 3. J. Osika, St. Osika
Puls życia3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum,
B. Sągin, A. Boczarowski, M Sęktas
 Ciekawa chemia. Część 3. Podręcznik gimnazjalisty
H. Gulińska, J. Smolińska
 Zeszyt ćwiczeń – Ciekawa chemia
Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum.
Część 3 red. B. Sagnowska
 Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej
gimnazjum Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M.
Jucewicz, M. Karpinski, J. Lech, A. Mysior, K.
Zarzycka
529/3/2013
60/3/2011
Nowa Era
Nowa Era
77/2/2010
Nowa Era
5/3/2010
Nowa Era
Nowa Era
58/3/2010
WSiP
40/3/2009
WSiP
ZamKor
11/3/2010
GWO
168/3/2011
edukacja dla
bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie Edukacja dla
bezpieczeństwa. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas
1-3 gimnazjum Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Nowa Era
17/2009
religia
W Miłości Boga red. ks. T. Panuś, R Chrzanowska,
M. Lewicka
Św.
Stanisława
KR-3302/13-KR6/14
Przy zakupie proszę zwracać uwagę na numer dopuszczenia.
Strój na wychowanie fizyczne: biały podkoszulek, ciemne (czarne, granatowe) spodenki.