Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Transkrypt

Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK
Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK
Zarząd Jednoosobowy
2011-09-13
Adam Badach ur. 1969-06-20
Wykształcenie:
1.
1989/09/01 – 1994/04/01
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Transportu i Łączności, Ekonomia
Magister ekonomii
2. 1998/05/01 – 2000/05/01
Uniwersytet Szczeciński/Manchaster Metropolitan University MBA
Master of Business Adminstration
3. 2009/09 - 2010/06
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Podyplomowe Studium Bankowości
4. 2011/04
DEKRA Certyfikation
Pełnomocnik Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001
Znajomość języków obcych:
·
Język angielski w stopniu bardzo dobrym
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:
obsługa komputera; MS Office: Word, Excel, Power Point, Internet; prawo jazdy,
doświadczenie w prowadzeniu wykładów na podyplomowych studiach i kursach,
znajomość zagadnień: bankowość, instrumenty finansowe, nadzór właścicielski, analiza
finansowa przedsiębiorstw, finanse, ekonomia, rachunkowość, prawo spółek
handlowych,
doświadczenie w realizacji projektów unijnych POKL 2007-2013, SPO WKP 2004-2006,
RPO WZ 2007-2013.
Przebieg kariery zawodowej:
1.
2004/01
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
Prezes Zarządu,
2.
2002/07 – 2003/10
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Dyrektor finansowy
3.
1999/09 – 2002/06
ESPEBEPE Holding S.A.
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Główny specjalista ds. finansowych
4.
1998/05 – 1999/09
Pomorski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Dyrektor inwestycyjny
5.
1998/01 – 1998/04
Pomorski Bank Kredytowy S.A.
Specjalista ds. bankowości przedsiębiorstw
6.
1994/10 – 1998/01
ESPEBEPE Holding S.A.
Kierownik Zespołu, Specjalista ds, finansowych
7.
1993/09/01 – 1994/10/01
Pomorski Bank Kredytowy Biuro Maklerskie
Kierownik POK Asystent maklera
Członkowstwo w organizacjach zawodowych:
członek Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, członek Regionalnej Rady
ds. Gospodarki, Innowacji, Technologii Województwa Zachodniopomorskiego (2008-2010).
Data wytworzenia : 2011-09-13 12:57, Autor : , Data publikacji : 2011-09-13 12:57, Osoba
udostępniająca na stronie : , Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-04 13:24, Osoba
modyfikująca :