2008 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasto nad Wartą

Transkrypt

2008 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasto nad Wartą
W 2008 roku - realizacja projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Być
radosnym” w zakresie rozwoju profilaktyki i niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie
przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
Głównym celem projektu było umacnianie środowiskowych form pracy z dzieckiem i rodziną
świadczonych przez świetlice opiekuńczo – wychowawcze realizujące program
socjoterapeutyczny. Powyższy projekt nagrodzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie za innowacyjność działań uwzględniających potrzeby środowiska lokalnego.
Ujęte w projekcie działania zapobiegały umieszczeniu dzieci poza rodziną, poprzez rozwój
środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie przez świetlice opiekuńczo –
wychowawcze działające na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.