Międzynarodowy Port Lotniczy Los Angeles wybrał

Transkrypt

Międzynarodowy Port Lotniczy Los Angeles wybrał
K
Koonnttrroollaa
ddoossttęęppuu bbeezz
zzaassiillaanniiaa!!
Międzynarodowy Port Lotniczy
Los Angeles wybrał Inteligentne
Systemy Zamknięć i Zarządzania
Dostępem CyberLock®
IIFFSSEECC 222000000555
P PPrrroooddduuucccttt o oofff t tthhheee Y YYeeeaaarrr
Nagrodzone nagrodą Produkt Roku na
najważniejszej wystawie zabezpieczeń
Wasz dostawca: NAVIMOR OXER Sp. z o.o., Sopot
www.navox.pl
Aby skutecznie strzec strefę
bezdostępową
Problem: Niedostatecznie chronione
bramy
Międzynarodowy Port Lotniczy Los Angeles stwierdził
potrzebę wzmocnienia ochrony strefy bezdostępowej
portu. Trudności nastręczała skuteczna ochrona wejść
zaopatrzonych w kłódki. Wymagano, aby proponowane rozwiązania spełniały rygory stosowane na lotniskach, a ponadto współpracowały z bardzo rozbudowanym systemem uprawnień dostępu stosowanym na
różnych poziomach administracji portu lotniczego.
Wymagany system zamknięć musiał pracować na powietrzu w atmosferze przesyconej solą oraz nie powodować zakłóceń pracy systemów komunikacji radiowej oraz sygnałów radarów w otoczeniu portu. Wymagano także, aby taki system zamknięć współpracował z siecią komputerową portu.
Rozwiązanie: Kłódki CyberLock
Jesienią 2000 r programista systemów portu lotniczego LAX Glenn Granger natknął się w internecie na system zamknięć CyberLock firmy Videx. Oferta Cyber
Lock zawierała typy wkładek, które dały się zamontować w tym typie kłódek, które stosowane były już w
porcie LAX. Dzięki CyberLock kontrolować można
było, kto i kiedy ma prawo otwierać kłódki na całym
obszarze lotniska. Historia zdarzeń dostępna dla każdego zamka i klucza mogła dostarczać cennej informacji
co do wejść dokonywanych na teren o wysokim stopniu ochrony.
"System CyberLock odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa portu i psażerów.”
Glen Granger, programista systemów portu LAX
Co więcej, jak stwierdzono później w LAX, można było w tani i szybki sposób rozszerzyć instalację zamknięć CyberLock o drzwi, szafy i wyłączniki, których
wcześniej nie można było otoczyć ochroną.
System CyberLock został szybko wdrożony i funkcjonuje bezusterkowo w sieci komputerowej portu LAX.
Rutynę codziennej obsługi stanowi bieżące zarządzanie
pracującym bez awarii systemem zamków CyberLock.
Jedynymi czynnościami serwisowymi jest wymiana baterii w kluczach* co około 3000 operacji otwarcia. Dokonać tego może w prosty sposób każdy z użytkowników we własnym zakresie.
CyberLock zapewnia obecnie wysoki stopień kontroli
nad kluczami i spełnia wymogi bezpieczeństwa na jednym z największych portów lotniczych USA.
* W 2008 roku firma Videx wprowadziła wersję kluczy z akumulatorkami litowo-jonowymi, które po załadowaniu wystarczają
na ponad 500 operacji (przyp. Navimor Oxer)
Wasz dostawca: NAVIMOR OXER Sp. z o.o., Sopot
www.navox.pl
Zamknięcia CyberLock® w akcji – bezpieczeństwo portu lotniczego
BEZPIECZEŃSTWO PORTU
LOTNICZEGO LAX 

Podobne dokumenty