21/16

Transkrypt

21/16
"Kancelaria komornika poszukuje studentów zainteresowanych odbyciem nieodpłatnej
praktyki, stażu w kancelarii komorniczej, bądź zainteresowanych odpłatnym zatrudnieniem.
Od zainteresowanych osób oczekujemy:
- wysokiej kultury osobistej,
- wiedzy z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, w tym mile widziana wiedza z
materii postępowania egzekucyjnego, bądź woli nauki,
- umiejętności organizacji pracy, oraz zaangażowanie i systematyczność,
- woli pogłębiana wiedzy i umiejętności praktycznych.
Osobom zainteresowanym oferujemy możliwość:
- pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej,
- zdobycia doświadczenia w stosowaniu prawa w pracy kancelarii komorniczej,
- odbycia stażu, praktyki, podjęcia zatrudnienia.
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny, wraz z numerem kontaktowym telefonu proszę
przesłać na adres e-mail:
[email protected] (w tytule „praktyki, praca”).
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.".
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów obecnych
i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich
poprawiania oraz że dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.