Budynek szkoleniowo-koszarowy wymiana posadzki w siłowni w

Transkrypt

Budynek szkoleniowo-koszarowy wymiana posadzki w siłowni w
Przedmiar
Budynek szkoleniowo-koszarowy wymiana posadzki w siłowni w piwnicy
Nr Podstawa Opis robót
1 Kalkulacja Rozebranie posadzki z wykładziny sportowej wraz ze skuciem podkładu betonowego gr. 5 cm i styropianu gr. 8cm z
indywidualna wyniesieniem na zewnątrz, załadowaniem na samochód, wywiezieniem i utylizacją.
2 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ekstrudowanych 3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03
3 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm
0607/02
4 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko z wykonaniem spadków
1003/02
5 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyżej 5cm-krotność=3
1003/03
6 KNR 2-02 Dopłata za zbrojenie siatką stalową
1106/07
7 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
1130/02
8 Kalkulacja Przyklejenie płyt gumowych ogólnego stosowania gr. 20mm (CGG70)
indywidualna
9 KNR 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę na wys 10 cm - wykładzina sportowa typ Tarkket
1112/01 Omnisport Exel 8,3 mm - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Do M wsp 1,06 ze wzgl. na cokół.
10 KNR 2-02 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
1112/09
11 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
1204/08
12 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
1204/02
Jm
Ilość
m2
30,74
m2
30,74
m2
30,74
m2
30,74
m2
30,74
m2
30,74
m2
30,74
m2 30,740
m2
30,74
m2
30,74
m2 131,40
m2 131,40