Silka - odporność ogniowa

Komentarze

Transkrypt

Silka - odporność ogniowa
Dom.pl | Silka - odporność ogniowa
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - [email protected]
http://www.dom.pl/silka-odpornosc-ogniowa.html
Silka - odporność ogniowa
Ściany wykonane z cegieł i bloków SILKA E są ścianami niepalnymi, odznaczającymi się wysokimi wartościami w
zakresie nośności, izolacyjności i szczelności ogniowej.
Jedną z najważniejszych cech struktury SILKI E jest to, że pierwsze zmiany zachodzą dopiero w temperaturze powyżej 600°C. Z
bloków SILKA E można wykonywać ściany kotłowni i ściany ogniowe.
Oznaczenia klas odporności ogniowej według normy PN-B-02851-1:1997 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania
odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja" są następujące:
page 1 / 2
Dom.pl | Silka - odporność ogniowa
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - [email protected]
http://www.dom.pl/silka-odpornosc-ogniowa.html
Ściany wykonane z bloków wapienno-piaskowych SILKA E zostały sklasyfikowane w tabeli w zależności od grubości ściany oraz
od poziomu obciążenia.
W kolumnie odpowiadającej poziomowi obciążenia "0" podano klasyfikację ogniową dla ścian osłonowych i działowych
(nieobciążonych). W pozostałych kolumnach podano klasyfikację dla ścian nośnych w zależności od poziomu obciążenia,
określonego jako stosunek obciążeń projektowych do nośności elementu (wartości obliczeniowe).
Inne materiały ścienne takie jak beton komórkowy, ceramika czerwona osiągają podobne klasy odporności ogniowej. Jednak
klasyfikacja ogniowa uzależniona jest od grubości przegrody oraz przede wszystkim od wytrzymałości jaką posiadają ściany.
Konkurencyjne materiały ścienne podobne klasy odporności ogniowej osiągają dla murów o wytrzymałości na ściskanie często
3÷4 krotnie niższej od muru z SILKI.
Przeciwpożarowa ściana z SILKI może jednocześnie spełniać funkcję odpowiedzialnej, mocno obciążonej ściany nośnej.
page 2 / 2