Wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta

Transkrypt

Wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta
Wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta
(prosimy wypełnić czytelnie pismem DRUKOWANYM)
……………………………………………………………………………………………...
Imię i Nazwisko
……………………………………………………………………………………………….
Ulica, nr. domu / mieszkania
……………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy, Miejscowość
……………………………………………………………………………………………….
Telefon
……………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail
Proszę o wydanie Karty Stałego Klienta upoważniającej do dokonywania zakupów w sklepach Sztucer.pl
z uwzględnieniem upustów cenowych. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu
korzystania z karty stałego klienta w sklepie Sztucer.pl oraz, że wyrażam zgodę na objęcie mnie postanowieniami
przedmiotowego regulaminu, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
niniejszym wniosku do celów marketingowych w bazie danych F.H.U. „Vik Mar” (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).
…………………………………………………………
Data
…………………………………………………………
Podpis
Podpis jest zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 19.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. Zm.) przez F.H.U. „Vik Mar”., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Majakowskiego 37