Spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Transkrypt

Spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego
Spotkanie informacyjne dotyczące Budżetu
Obywatelskiego
piątek, 13 stycznia 2017
11 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów odbyło się spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostały
założenia, zasady oraz harmonogram przeprowadzenia poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego dla miasta
Miechowa.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Dariusz Marczewski dziękując za obecność Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom
instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcom Miechowa. Uczestnicy otrzymali materiały związane z realizacją ww.
przedsięwzięcia, w tym regulamin BO, formularze zgłoszeniowe oraz listy poparcia dla projektów.
Niniejsze spotkanie było również okazją do podsumowania I edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.
Przypominamy, że w 2016 roku - w wyniku głosowania - mieszkańcy zadecydowali o przyjęciu do realizacji następujących
projektów:
1. „Ekologiczno – edukacyjny plac zabaw dla dzieci” (wykonanym przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz Żłobku
Samorządowym nr 1 położonym przy ul. Jagiellońskiej 34 w Miechowie),
2. „Twórcza Chata” (ul. M. Konopnickiej 21) - oddolne centrum inicjatyw twórczych oraz aktywności lokalnej, w którym
odbywały się m.in. warsztaty plastyczne, warsztaty rzemiosła ludowego, koncerty, audycje muzyczne live, warsztaty etno
(didgeridoo, drumla, beat box, recyclingowe instrumenty), zajęcia sekcji fotograficznej (klub dyskusyjny, fotografia
otworkowa, analogowa, cyfrowa, eksperymentalna).
Informujemy, że od 18.01.2017 r. do 06.02.2017 r. można składać formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do Budżetu
Obywatelskiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia, do zgłaszania swoich pomysłów.
Liczymy na Państwa aktywność oraz zaangażowanie.
Wszelkie informacje dotyczące BO dla miasta Miechowa dostępne są również w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju UGiM w
Miechowie (tel. 41 38 300 40 wew. 35, 42, 53) oraz na stronie internetowej www.miechow.eu zakładka "Budżet Obywatelski".
11 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów odbyło się spotkanie informacyjne podczas którego omówione zostały
założenia, zasady oraz harmonogram przeprowadzenia poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego dla miasta
Miechowa.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Dariusz Marczewski dziękując za obecność Radnym Rady Miejskiej, przedstawicielom
instytucji i stowarzyszeń oraz mieszkańcom Miechowa. Uczestnicy otrzymali materiały związane z realizacją ww.
przedsięwzięcia, w tym regulamin BO, formularze zgłoszeniowe oraz listy poparcia dla projektów.
Niniejsze spotkanie było również okazją do podsumowania I edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa.
Przypominamy, że w 2016 roku - w wyniku głosowania - mieszkańcy zadecydowali o przyjęciu do realizacji następujących
projektów:
1. „Ekologiczno – edukacyjny plac zabaw dla dzieci” (wykonanym przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz Żłobku
Samorządowym nr 1 położonym przy ul. Jagiellońskiej 34 w Miechowie),
2. „Twórcza Chata” (ul. M. Konopnickiej 21) - oddolne centrum inicjatyw twórczych oraz aktywności lokalnej, w którym
odbywały się m.in. warsztaty plastyczne, warsztaty rzemiosła ludowego, koncerty, audycje muzyczne live, warsztaty etno
(didgeridoo, drumla, beat box, recyclingowe instrumenty), zajęcia sekcji fotograficznej (klub dyskusyjny, fotografia
otworkowa, analogowa, cyfrowa, eksperymentalna).
Informujemy, że od 18.01.2017 r. do 06.02.2017 r. można składać formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do Budżetu
Obywatelskiego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia, do zgłaszania swoich pomysłów.
Liczymy na Państwa aktywność oraz zaangażowanie.
Wszelkie informacje dotyczące BO dla miasta Miechowa dostępne są również w Referacie Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju UGiM w
Miechowie (tel. 41 38 300 40 wew. 35, 42, 53) oraz na stronie internetowej www.miechow.eu zakładka "Budżet Obywatelski".
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-dotyczace-budzetu-obywatelskiego/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty