Gimnazjum nr 58 w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursach

Transkrypt

Gimnazjum nr 58 w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursach
Gimnazjum nr 58 w Poznaniu zaprasza do udziału
w konkursach
Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Poznaniu rozpoczęło
realizację projektu edukacyjnego ,,Wolność- kocham i rozumiem”.
Projekt ten jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.
Podjęte przedsięwzięcie to m.in. chęć upamiętnienia 35. rocznicy utworzenia NSZZ
Solidarność. Oprócz szeregu działań mających na celu również kształtowanie postawy
poszanowania wolności jako jednej z nadrzędnych wartości, umacniania poczucia tożsamości
narodowej
zaplanowano
liczne
konkursy
skierowane
do
uczniów
poznańskich
i wielkopolskich gimnazjów, m.in:
1. Konkurs fotograficzny
2. Konkurs plastyczny
3. Konkurs piosenki zaangażowanej
4. Konkursu na przemówienie o wolności
5. Konkurs na esej - „Dziękujemy za wolność”
6. Konkurs historyczno-geograficzny „Poznajcie Nasz Poznań”
Chętnych do wzięcia w udziału w konkursach zapraszamy na stronę Szkoły, na której
znajdują się regulaminy konkursów oraz kontakty do osób odpowiedzialnych:
www.gimnazjum58.poznan.pl