Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych

Transkrypt

Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych
Gmina Rypin
Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje
o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych,
będą przyjmowane oraz udzielane informacje
w pokoju Nr 19 Urzędu Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87 – 500 Rypin
w godzinach pracy urzędu: 730 – 1530 lub telefonicznie: 54 280 21 37,
fexem: 54 280 97 30 bądź drogą elektroniczną: [email protected]
Rypin, 03.03.2015 r.
Wójt
Janusz Tyburski