Absolwenci - zespół szkół w celestynowie

Transkrypt

Absolwenci - zespół szkół w celestynowie
Absolwenci
Gimnazjum w Celestynowie
W związku z aktualizacją strony internetowej zwracam się z prośbą o wyrażenie
zgody na umieszczenie na stronie internetowej szkoły imienia i nazwiska osób, które
reprezentowały szkołę w ważnych konkursach i wydarzeniach z życia szkoły.
Oświadczenie można złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Zespół Szkół,
05-430 Celestynów, ul. Św. Kazimierza 55.
Dyrektor szkoły
Dorota Stańczak
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej szkoły mojego imienia i nazwiska
……………………………………………………………………………………………….
szkołę ukończyłem/am w roku szkolnym…………………………………………………….
Wychowawca klasy...………………………………………………………………………..
………………………………….
data, podpis