PROGRAM_kobiety w nauce - KPK

Transkrypt

PROGRAM_kobiety w nauce - KPK
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel.: +48 (0) 12 628 28 45
http://www.transfer.edu.pl
[email protected]
Kobiety w Nauce
11.00-11.30
Rejestracja uczestników
11.30-11.50
Kobiety w Instytucjach Otoczenia Biznesu
11.50-12.10
Kobiety naukowe w oczach Komisji
Europejskiej
12.10-12.30
Mobilny naukowiec – matka, żona, kobieta
dobrze zorganizowana
12.30-13.00
Przerwa
13.00-13.20
Oferta Komisji Europejskiej dla Naukowców
Urszula Grzyb, Regionalne Centrum Informacji dla
Naukowców, CTT PK
13.20-13.40
Stypendia Tygodnika POLITYKA – z
perspektywy stypendysty
dr Szymon Pustelny – Wydział Fizyki UJ, Stypendysta
Fundacji POLITYKI
13.40-14.00
Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
w dziedzinach biologiczno-medycznych
Maria Majdrowicz – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej
L’Oréal Polska
14.00
Zakończenie spotkania
Jadwiga Widziszewska, Dyrektor CTT PK
Anna Wiśniewska, Z-ca Dyrektora ds. priorytetów
horyzontalnych, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE
dr Monika Agnieszka Kusiak – Instytut Nauk
Geologicznych PAN, stypendystka Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej
Organizator: Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, CTT PK
Data: 13 marca 2009, godz. 11.30 (11:00 rozpoczęcie rejestracji uczestników)
Miejsce: Sala Konferencyjna „Kotłownia” Kampus Politechniki Krakowskiej,
ul. Warszawska 24, Kraków