Unieważnienie

Transkrypt

Unieważnienie
Sztum, dnia 21-12-2015r.
ON.272.7.1.2015.III
Do uczestników postępowania
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
dot. zapytania ofertowego: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ”
Zamawiający w dniu 15 grudnia br. zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie
ofertowe pn. : „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem". W dniu 17 grudnia
br. Zamawiający zamieścił w BIP Sprostowanie do zapytania ofertowego zmieniające treść zapytania liczba notebooków nie powinna wynosić 2 szt. lecz 3 szt. W dniu otwarcia ofert tj. 18 grudnia br.
okazało się, iż większość ofert została złożonych z nieuwzględnieniem Sprostowania z dnia 17
grudnia.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnia w/w zapytanie ofertowe oraz w dniu
dzisiejszym ogłasza nowe zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem.
Starosta Sztumski
/-/ Wojciech Cymerys