Pozostały produkt hydrokrakingu

Transkrypt

Pozostały produkt hydrokrakingu
ŚWIADECTWO NR 1146
OAO „NAFTAN”, Nowopołock, Republika Białoruś
PRODUKT POZOSTAŁOŚCIOWY HYDROKRAKINGU
wg Kontraktu
Marka:
Data produkcji: 15.06.2016
Numer zbiornika: 298 waga netto 1850 ton
Numer rejestracyjny próbki: 30993 numer partii 1339
Nr
Nazwa parametru
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
Gęstość w temp. 20oC, kg/m3, max
Gęstość w temp. 15oC, kg/m3, max
Temperatura zapłonu, mierzona w
otwartym tyglu, oC
Temperatura krzepnięcia, oC, max
Skład frakcyjny:
Temperatura początku wrzenia, oC, max
50% wyparowuje w temp, oC, w
granicach
Zdolność do koksowania, % wagi, max
Zawartość wanadu, %, max
Zawartość wody, %, max
Zawartość siarki, %, max
10.
Kolor, wg skali ASTM, max
4.
5.
Opinia: produkt spełnia wymogi kontraktu.
Chemik – Glebko M.A.
Data wydania świadectwa: 16.06.2016 r.
Wymagania
wg TNPA
900
910
Nie
normuje się
40
230
Stan
faktyczny
845,5
848,5
206
Metody badań
34
359
GOST 20287-91
STB 1559-2005
370-435
429
0,1
0,0001
0,5
0,04
0,01
0,0001
0,1
Mniej niż
0,015
2,5
6,0
СТБ 1468-2004
СТБ 1486-2004
GOST 4333-87
STB ISO 10370-2003
GOST 10364-90
GOST 2477-65
STB 1420-2003
STB 1796-2007