Procedura postępowania w przypadku,

Transkrypt

Procedura postępowania w przypadku,
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń podejrzany jest
o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych
1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów
stanowiących niebezpieczeństwo dla innych osób w niej przebywających
/np. noża, broni, petard, gazu, substancji żrących, materiałów
wybuchowych lub innych środków chemicznych niebezpiecznych dla
zdrowia i życia ludzi/.
2. W przypadku podejrzenia posiadania któregoś z wymienionych wyżej
przedmiotów niebezpiecznych należy natychmiast odizolować ucznia od
reszty klasy.
3. Informuje się dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców o zaistniałym
incydencie.
4. W obecności świadków nakazuje się uczniowi wydanie przedmiotu
i wyłożenie zawartości teczki i kieszeni. Jeżeli odmawia, wzywa się
policję.
5. W przypadku, gdy uczeń dobrowolnie wyda przedmiot, jeśli jest to broń,
gaz, duży nóż, środek chemiczny szkodliwy lub trujący itp. dyrektor ma
obowiązek powiadomić policję o zdarzeniu.
6. Przedmiot(y) należy zabezpieczyć i przekazać policji do ekspertyzy. Ta
instytucja zajmuje się dalszym tokiem postępowania w sprawie.

Podobne dokumenty