Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Transkrypt

Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców - XV
Poznańskie Spotkania Targowe
Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców to największe w kraju wydarzenie
poświęcone promocji książek dla najmłodszych i dorastających czytelników. To ważne
spotkanie kulturalne łączy zabawę z popularyzacją czytelnictwa kształtującego dziecięcą
wyobraźnię, rozwój intelektualny i wrażliwość.
Adresatami targów są przede wszystkim dzieci, młodzież i ich rodziny. To także ważne
miejsce spotkań pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, jak i prezentacji
dokonań edytorskich oraz dyskusji merytorycznych i warsztatowych.
Podczas poznańskich targów tradycyjnie organizowane są wystawy „Mistrz Ilustracji” oraz Salon
Ilustratorów, na którym pokazywane są prace młodych artystów plastyków.
Wraz z Targami Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców odbywają się Targi Edukacyjne, na których
swoją ofertę prezentują szkoły i instytucje oświatowe różnych szczebli i specjalności – również spoza Polski.
Ekspozycję Targów Edukacyjnych wzbogaca Salon Wyposażenia Szkół i Przedszkoli.
Miejsce targów
Poznań
Głogowska 14
Organizator
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań
Głogowska 14
61 869 2000
www.mtp.pl
[email protected]

Podobne dokumenty