Plan nauczania 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla

Transkrypt

Plan nauczania 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla
PLAN NAUCZANIA
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna)
LP.
Przedmioty nauczania
Razem
godzin w
cyklu 3letnim
I
II
III
IV
V
VI
SEMESTRY
1.
Jezyk polski
198
32
32
32
34
34
34
2.
Język obcy (rozszerzenie)
108
(44*)
24
24
26
26
26
26
3.
Historia
54
14
14
14
12
4.
Informatyka (rozszerzenie)
36 (60*)
14
14
14
14
20
20
5.
WOS
18
8
10
6.
Geografia
36
10
10
8
8
7.
Matematyka
126
18
18
20
20
26
24
8.
Fizyka z astronomią
42
10
12
10
10
9.
Chemia
42
10
12
10
10
10.
Biologia z higieną i ochrona
środowiska
42
10
10
12
10
10
8
20
20
144
142
11. Podstawy przedsiębiorczości
Godziny na nauczanie przedmiotów
12. ujętych w podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym (język obcy i
informatyka)
13.
Godziny do dyspozycji dyrektora
RAZEM
18
104
40
864
142
146
146
144
* godziny przeznaczone na rozszerzenie języka obcego oraz informatyki

Podobne dokumenty