Malezja: dalsze opóźnienie w sprawie inwestycji Petronas w Kanadzie

Transkrypt

Malezja: dalsze opóźnienie w sprawie inwestycji Petronas w Kanadzie
Malezja: dalsze opóźnienie w
sprawie inwestycji Petronas w
Kanadzie
2016-04-13 09:18:58
2
Decyzja w sprawie rozpoczęcia projektu inwestycyjnego w terminal LNG w Kanadzie będzie opóźniona o kolejne
trzy miesiące w związku z tym, że agencja federalna dokonująca oceny środowiskowej projektu uzyskała kolejne
3 miesiące czasu na dokończenie raportu. Zgodnie z uzasadnieniem agencja potrzebuje zebrać więcej danych w
kontekście dokumentów i obserwacji dostarczonych w dniu 4 marca br. Tylko wówczas analiza będzie wykonana
z pełną starannością.
Malezyjski koncern naftowy wraz z partnerami czekają już 3 lata z rozpoczęciem budowy terminalu Pacific NorthWest LNG w Kolumbii Brytyjskiej na wybrzeżu Pacyfiku. Analitycy uważają, że sytuacja ta stwarza ryzyko
wprowadzenia dodatkowych warunków środowiskowych, które będą musiały być wzięte pod uwagę przy
inwestycji. Może to w efekcie oznaczać brak podstaw ekonomicznych do realizacji projektu i konieczność
wycofania się z niego, pomimo zaangażowanych już wysokich środków finansowych. Dodatkowo trzeba wziąć
pod uwagę, że ceny gazu LNG od momentu rozpoczęcia prac na projektem obniżyły się o ponad połowę (z 10
USD w 2014 r. do około 4,5 USD obecnie).
Powyższe stanowiłoby kolejne uderzenie finansowe dla Petronasu, którego zyski w 2015 r. zmniejszyły się o
połowę na skutek niskich cen ropy naftowej na świecie. W marcu br. ogłoszono kolejne cięcia zatrudnienia oraz
wydatków (o 12 mld USD w ciągu najbliższych 4 lat).
3