ZASILANIE SCHEMAT

Transkrypt

ZASILANIE SCHEMAT
LOKALIZACJA WEWNATRZ BUDYNKU SZKOŁY
RZUT PARTERU
część ZE"ENEA"
6C8d
80A
FRX
125A
REZ
QW
C50
C40
Lokalizacja na elewacji budynku
YKY4x35mm
od strony ul.
N.M.P
N
PE
ZK
80A
10om
FeZn25x4
N
TP
PE
T1
mont aŜ przd za wore m
gł . do budy nk u
rurociag z.w.
kable
telekom.
kable informat.
konstr. stal.
PE
YAKY4x120
kabel ZE ENEA
MONTAZ W POMIESZCZENIU
PIWNICY - wezeł c.o
DEHN
zaciskiPE
T1,2,3,4,P
rurociagi c.o.
GSU
otok instal.odgrom.
T2
T3
T4
GTR
AC 3x0,4+N
Umowa
Z a m a w i a j ą c y :S z k o l a P o d s t a w o w a n r 2 I n o w r o c l a w
Wykonawca:
roj bis
Z.U.T. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Imię i nazwisko
Projektował
L
Sprawdził
Nr uprawnień Data
WLODZIMIERZ MATUSZAK
RGPI-V-7342-43\97
Tomasz śEGLICZ
KUP-O140\PWOE\07
EDWARD KOśLIŃSKI
AUB-KZ-7210\199\89
RURO CI AG Z . W.
FeZn25x4
1.05.09
Podpis
Tom
1
Zeszyt
Skala
1.05.09
Format
A 3
Zastęp.
O b i e k t : Szkoly Podstawowa nr 2 w INOWROCŁAWIU
BranŜa: elektryczna
Temat:
SCHEMAT ZASILANIA
NaleŜy do:
Nr. rys.:
TE-01