Zapytanie oświetlenie

Transkrypt

Zapytanie oświetlenie
Zapytanie i odpowiedź:
Dotyczy przetargu : Rozbudowa kablowego oświetlenia drogowego
Pytanie:
Jakie słupy są przewidziane do zabudowy oraz na jakiej długości wysięgnikach będą montowane
oprawy oświetleniowe?
Odpowiedź :
W celu oświetlenia ulicy Klonowej w miejscowości Wola Osowińska projektuje się oświetlenie
na słupach typu ZN10 , oprawy należy zamocować na wysięgnikach rurowych Wo6 o długości 1,5 m,
na wysokości 7 m i nachyleniu 15°, kąt zawieszenia oprawy należy skorygować o 5°, aby ostatecznie
oprawa zawieszona była pod kątem 10°.
W celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1218L w miejscowości Borki projektuje się
oświetlenie drogowe w skład którego wchodzą:
•
•
•
•
Słupy oświetleniowe typu S-95
Wysięgnik St –
- długość 2m,
- kąt mocowania oprawy 10°
- końcówka mocująca oprawę Ø60
Fundament typu F150/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,5
Tabliczka słupowa ZG5-95