Wizyta ministrów na budowie terminalu LNG

Transkrypt

Wizyta ministrów na budowie terminalu LNG
17.05.2013
Wizyta ministrów na budowie terminalu LNG
Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak
odwiedzili 17 maja br. teren budowy terminalu LNG w
Świnoujściu, kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju
Była to pierwsza wizyta ministra Karpińskiego na terenie budowy
po objęciu przez niego stanowiska Ministra Skarbu Państwa.
Ministrowie wzięli udział w zakończeniu inwestycji budowy
falochronu osłonowego dla terminalu LNG w Świnoujściu oraz
ocenili aktualny postępem prac realizowanych przez mi
ędzynarodowe Konsorcjum budujące terminal.
Minister Włodzimierz Karpiński powiedział, że jest zadowolony z
faktu, iż w ostatnich miesiącach budowa terminalu na skroplony gaz
ziemny LNG w Świnoujściu wyraźnie przyspieszyła. Mówił o tym,
że Polska zmienia się dynamicznie, co czasami, jak w przypadku budowy falochronu osłonowego powoduje
nawet zwiększenie obszaru naszego kraju. Dodał także, że świnoujska inwestycja to wzrost znaczenia
polskiego know how, a także powiększenie zasobów infrastrukturalnych państwa o wart ponad 4 mld zł
terminal.
Budowa terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu w ostatnich miesiącach wyraźnie
przyspieszyła. W ostatnich trzech miesiącach br. zaawansowanie całego projektu wzrosło o 13,6 proc. i
wynosi obecnie niemal 60 proc. Wzrostowa tendencja dotyczy także liczby podwykonawców prowadzących
roboty budowlane na terenie terminalu. Aktualnie liczba osób pracujących na placu budowy wynosi od 800
do 1000 i jest dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Za najbardziej istotne wydarzenia w ostatnich miesiącach na placu budowy należy uznać prace związane z
betonowaniem kopuł obu zbiorników LNG. Zakończono betonowanie pierwszej warstwy, obecnie trwa
betonowanie drugiej, finalnej powłoki kopuły na drugim ze zbiorników. W tym samym czasie wewnątrz
obu zbiorników prowadzone są prace montażowe i spawalnicze, głównie izolacji gazoszczelnych i
termicznych. Równolegle trwają prace budowlane w pozostałych częściach terminalu – montaż konstrukcji
stalowych estakad, rurociągów przesyłowych czy prace fundamentowe budynków. W części morskiej
terminalu kontynuowany jest natomiast montaż stalowej konstrukcji pomostu wokół ramion rozładowczych.
termicznych. Równolegle trwają prace budowlane w pozostałych częściach terminalu – montaż konstrukcji
stalowych estakad, rurociągów przesyłowych czy prace fundamentowe budynków. W części morskiej
terminalu kontynuowany jest natomiast montaż stalowej konstrukcji pomostu wokół ramion rozładowczych.
Ramiona zostaną dostarczone na platformę rozładunkową w przyszłym tygodniu, ich montaż rozpocznie się
na początku czerwca.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu pozwoli na odbiór drogą morską gazu ziemnego praktycznie z
dowolnego kierunku na świecie. Pierwsza umowa na dostawy skroplonego gazu z Kataru, podpisana mi
ędzy PGNiG a spółką Qatargas, będzie obowiązywać od 2014 do 2034 roku - kontrakt zakłada dostarczanie
1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Początkowa moc regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 gazu ziemnego docelowo przewidywana jest rozbudowa mocy terminalu poprzez budowę trzeciego zbiornika
kriogenicznego do poziomu 7,5 mld m3, co stanowi około 50 proc. obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce.
Dzięki inwestycji Polska uzyska dostęp do globalnego rynku LNG, co wpłynie na poprawę pozycji w
procesie negocjacji dostaw gazu ziemnego oraz zwiększy liczbę źródeł, z których możliwy będzie import
surowca.
Ze względu na relatywnie dużą moc regazyfikacyjną terminalu LNG, będącego największym i najbardziej
zaawansowanym projektem w zakresie budowy mocy regazyfikacyjnych w basenie Morza Bałtyckiego,
oraz fakt, że inwestycja zbiega się w czasie z planami rozbudowy polskiego systemu gazowego, przewiduje
się, że instalacja w Świnoujściu będzie wpływała na rynek gazu w całym regionie.
Kontakt:
Maciej Mazur
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej
E-mail: [email protected]
Tel: 668 339 322
***
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas)
dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko
w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu
do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została
uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki.
W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W
kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie
zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m³ gazu rocznie).
Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z
urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do
regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.
Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.
<- Wstecz do: Aktualności