Start projektu JA JU WIEM

Transkrypt

Start projektu JA JU WIEM
13.09.2013
Start projektu JA JUŻ WIEM
Po bardzo pracowitych wakacjach startuje kolejna odsłona
„Błękitnej energii”, czyli wspólnego projektu Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i spółki Polskie LNG,
inwestora budowanego terminalu na skroplony gaz ziemny w
Świnoujściu. Ratownicy przenoszą się do przedszkoli i szkół, żeby
prowadzić tam spotkania w ramach programów „Ja już wiem!”
oraz „Pomóż sobie, pomagając innym".
W ramach akcji profilaktycznej „Ja już wiem!" ratownicy ze świnoujskiego Oddziału Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odwiedzą we wrześniu br. wszystkie zerówki w Świnoujściu, czyli
spotkają się z ponad 400 dziećmi. Podczas pierwszego spotkania opowiedzą rodzicom o założeniach akcji i
będą zachęcali ich do czynnego w niej udziału. Równolegle rozpoczną się zajęcia z maluchami, na których pod czujnym okiem instruktorów - ratownicy z Oddziału Grodzkiego WOPR w Świnoujściu omawiać będą
podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Oczywiście w łagodnej i zabawnej formie
dostosowanej do wieku adresatów. Podczas drugiego spotkania będzie mowa o tym, co oznacza aktywny
tryb życia i jakie płyną z niego korzyści. Zerówkowicze dowiedzą się również, gdzie w mieście można się
bezpiecznie kąpać. Współorganizatorzy akcji, czyli WOPR, spółka Polskie LNG oraz Urząd Miasta
Świnoujście, przygotowali dla dzieci pamiątkowe upominki: koszulki, słodycze i inne niespodzianki.
Ale to jeszcze nie wszystko. Już na przełomie września i października ekipa "Ja już wiem!" przeniesie się na
basen, by poprowadzić zajęcia podsumowujące program. A tam na dzieci i ich rodziców czekają kolejne
zabawy, wyzwania oraz atrakcje. Po zakończeniu zajęć adresowanych do maluchów, rozpocznie się część
akcji nazwana „Pomóż sobie, pomagając innym”. Tym razem ratownicy WOPR będą propagować zasady
bezpieczeństwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Najaktywniejsi uczestnicy tych zajęć mają
szansę zakwalifikować się na dofinansowywany kurs młodszego ratownika. Po jego ukończeniu staną się
instruktorami i będą się dzielić zdobytą wiedzą z młodszymi kolegami – uczniami szkół podstawowych i
gimnazjów.
- Akcja „Błękitna Energia” rozpisana jest na cały rok. Podczas wakacji na świnoujskich plażach odbywały
się weekendowe imprezy kierowane głównie do wczasowiczów, których celem było propagowanie
odpowiedzialnych postaw podczas wypoczynku nad wodą i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom
nieszczęśliwych zdarzeń. Obecnie rozpoczyna się cykl działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i m
łodzieży, rozplanowany na miesiące roku szkolnego. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu, jakiego
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego udziela spółka
Polskie LNG - mówi Apoloniusz Kurylczyk, Dyrektor WOPR Województwa Zachodniopomorskiego.
Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A., tak wyjaśnia powody
zaangażowania firmy w akcję „Błękitna Energia”: - Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za największą
prowadzoną obecnie inwestycję przemysłową Polski, ale po części także za sprawy lokalnej społeczności,
dla której stajemy się sąsiadem. Nie odmawiamy wsparcia wartościowym inicjatywom, ważnym dla
mieszkańców Świnoujścia. A do takich z pewnością należy „Błękitna Energia”. Wierzymy, że zdobyta
przez dzieci i młodzież wiedza przysłuży się podnoszeniu bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą.
Spółka jest stale obecna w życiu lokalnej społeczności – ufunduje m.in. specjalną strefę rekreacyjną, czyli
plac zabaw z muszlą koncertową i elementami siłowni na wolnym powietrzu, która powstanie przy
Spółka jest stale obecna w życiu lokalnej społeczności – ufunduje m.in. specjalną strefę rekreacyjną, czyli
plac zabaw z muszlą koncertową i elementami siłowni na wolnym powietrzu, która powstanie przy
warszowskim MDK, wspiera największe imprezy w regionie („Karuzela Cooltury”, „Sail Świnoujście”,
„Dni Latarń Morskich” czy „Dni Twierdzy na wyspach”), a także pomaga miastu - nie tylko na zasadzie
wsparcia imprez promocyjnych, ale też dofinansowywania placówek, które mają najpilniejsze potrzeby.
Wsparcie ze strony Polskiego LNG otrzymał m.in. Szpital Miejski im. Jana Garduły oraz Państwowa Straż
Pożarna w Świnoujściu. Ważnym elementem współistnienia Polskiego LNG w Świnoujściu jest też wspó
łpraca z placówkami oświatowymi.
Galerie zdjęć z „Błękitnej Szkoły Pierwszej Pomocy” dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/wopr.wz
Kontakt
Maciej Mazur
Apoloniusz Kurylczyk
Dyrektor WOPR
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej
Województwa Zachodniopomorskiego
Polskie LNG S.A.
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Tel: 91 425 27 78
Tel: 668 339 322
***
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas)
dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko
w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu
do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została
uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki.
W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W
kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie
zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m³ gazu rocznie).
Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z
urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do
regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.
Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.
<- Wstecz do: Aktualności