Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną

Transkrypt

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę
Działania - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

Podobne dokumenty