Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu “DAJ NAM HASŁO”
1. Organizatorem konkursu jest Petrus Polska Sp. z o.o. ul.Jana Pawła II 1b,89-604 Chojnice.
Nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Nikon Coolpix S330 w kolorze czarnym. Odbiór
nastąpi w salonie AVANS przy ul. Jana Pawła II w CHojnicach.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich słuchaczy Radia Weekend i użytkowników
portalu weekendfm.pl
4. Konkurs realizowany jest od 21.11.2012 do 26.11.2012.
5. Zgłoszenia konkursowe - należy wysyłać przez formularz w specjalnie przygotowanej zakładce
na portalu weekendfm.pl; uczestnik jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu (do wiadomości redakcji)
Sponsorem konkursu jest DOMEX Sp. z o.o., Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul.
Zakładowa 48, 39-400 Tarnobrzeg.
8.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
9.Uczestnicy konkursu oświadczają, że dysponują pełnią praw do przesyłanych haseł oraz wyrażają
zgodę na użycie ich przez Organizatora do celów konkursu, w tym publikację w dowolnej formie i
z użyciem dowolnego nośnika.
10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.11.2012.do godz 15.oo. Wyboru zwycięskiego hasła
dokona sponsor konkursu.
11.Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług i nagród oferowanych przez sponsora.
13.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych
ustaw.
14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o
danych osobowych do celów konkursu.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Podobne dokumenty