Technologia Żywności cz.2 Technologie Kierunkowe tom 2

Transkrypt

Technologia Żywności cz.2 Technologie Kierunkowe tom 2
Podręczniki szkolne wydajemy od 1996 r., starając się, by nasza
oferta z roku na rok była nie tylko szersza, ale też coraz lepiej
dostosowana do polskiego systemu szkolnictwa, coraz doskonalsza merytorycznie i coraz bardziej atrakcyjna graficznie. Dokładamy
jednocześnie starań, by nasze książki były możliwie tanie.
Serdecznie prosimy o uwagi dotyczące naszych publikacji – będą
one dla nas cennymi wskazówkami, czego w przyszłości unikać
i jak się doskonalić.
Zapraszamy – zwłaszcza nauczycieli i pedagogów – do współpracy:
jako autorów, recenzentów i pomysłodawców nowych edycji.
STRONA WWW: www.format-ab.com.pl
)
TELEFON: 22 446 59 08
FAKS: 22 446 59 08
@
E-MAIL: [email protected]
Technologia żywności
cz.3
Technologie
kierunkowe TOM 2
Praca zbiorowa
Redakcja: Ewa Czarniecka-Skubina
TOM
2
Wydawnictwo FORMAT-AB
ul. Pileckiego 107/21
02-781 Warszawa
tel./faks 22 446 59 08
e-mail: [email protected]
Technologie kierunkowe
JAK ZAMÓWIĆ NASZE KSIĄŻKI?
Technologia żywności cz. 3
WYDAWNICTWO FORMAT-AB
Podręcznik szkolny