Polskie LNG S.A. partnerem XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Transkrypt

Polskie LNG S.A. partnerem XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy
30.08.2012
Polskie LNG S.A. partnerem XXII Forum
Ekonomicznego w Krynicy
Spółka Polskie LNG została partnerem XXII Forum
Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 4-6 września br. w
Krynicy–Zdroju. Podczas tegorocznej edycji Forum PLNG będzie
organizatorem panelu dyskusyjnego: „Co z tym gazem? Terminal
LNG w Świnoujściu – polskie drzwi do globalnego rynku gazu”.
Problematyka energetyczna od kilkunastu lat należy do najważniejszych i najczęściej podejmowanych
tematów na Forum Ekonomicznym. W Krynicy padają ważne deklaracje dotyczące strategii energetycznych
państw regionu, planów inwestycyjnych firm sektora, inicjatyw umacniających bezpieczeństwo
energetyczne czy integrujących systemy przesyłowe państw.
Forum Ekonomiczne jest zatem odpowiednim miejscem, do rozpoczęcia dyskusji na temat roli terminalu
LNG w docelowym modelu rynku gazu w naszej części Europy.
W organizowanym przez spółkę panelu, który odbędzie się 5 września 2012 r. o godz. 12:05. w Sali
Koncertowej w Domu Forum. wezmą udział: Mikołaj Budzanowski (Minister Skarbu Państwa), Rafał
Wardziński (Prezes Zarządu Polskie LNG S.A.), Grażyna Piotrowska – Oliwa (Prezes Zarządu PGNiG
S.A.), Stephan Lehrke (Partner i Dyrektor Zarządzający The Boston Consulting Group), Robert Zajdler
(Radca Prawny, Zajdler Energy Lawyers) oraz Roger Rodiek (Dyrektor Rozwoju, Parsons Brinckerhoff).
Punktem wyjścia do dyskusji będzie raport przygotowany przez dr. Robera Zajdlera „Perspektywy rozwoju
formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenia dla
stworzenia hubu gazowego dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce” oraz analiza Boston
Consulting Group na temat rozwoju europejskiego rynku gazu.
Zmiany na rynku gazu ziemnego, które nastąpiły w ostatnich latach spowodowały konieczność innego
spojrzenia na ten rynek. Coraz częściej w kontaktach długoterminowych na dostawy gazu odchodzi się od
indeksacji cen opartych na ropochodnych, w większym stopniu uwzględniając ceny gazu wyznaczane przez
huby. Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskiwania gazu ziemnego na świecie - dzięki wzrostowi
podaży LNG i rewolucji łupkowej w USA - oraz rosnące znaczenie terminali LNG i hubów gazowych na
globalnym rynku gazu, otwierają przed Polską i państwami Europy Środkowo–Wschodniej nowe mo
żliwości. Jak z nich skorzystać? – odpowiedzą zaproszeni goście.
<- Wstecz do: Aktualności