CZAS NA SPORT - Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Transkrypt

CZAS NA SPORT - Zajęcia dla dzieci i młodzieży
MOPS Dębica
CZAS NA SPORT - Zajęcia dla dzieci i młodzieży
W ramach programu pod nazwą „Razem ku lepszej przyszłości” realizowanego przez Parafię pw. Najświętszego serca
Pana Jezusa w Dębicy - Latoszynie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębicy (finansowanego
ze środków Wojewody Podkarpackiego - Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) 34 dzieci i młodzieży z
terenu powiatu dębickiego uczestniczy w zajęciach sportowych.
Zajęcia sportowe mają na celu zachęcić dzieci do aktywnego stylu życia, bez względu na ich umiejętności i
predyspozycje fizyczne. Poprzez udział w zajęciach mają możliwość poznania różnych form aktywności fizycznej
takich jak unihokej, piłka nożna czy karate.
Staramy się wpoić dzieciom zamiłowanie do ćwiczeń i ruchu, które są tak ważne dla zdrowia w dzisiejszej erze
komputerów i siedzącego trybu życia.
Zajęcia w ramach programu realizowane będą do końca grudnia b.r.
1

Podobne dokumenty