Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie! â•fi pierwsze kroki

Transkrypt

Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie! â•fi pierwsze kroki
Artykuł pobrany ze strony
http://www.ekonsument.pl/news-show-66558.php
Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko dla siebie!
15.03.2012, Maria
Reserved wreszcie zareagowało na postulaty konsumentów i Clean Clothes Polska i podjęło pierwsze kroki w
kierunku zwiększenia odpowiedzialności w swoim łańcuchu dostaw. Oznacza to, że głos konsumentów został
przez firmę usłyszany!
W odpowiedzi na prowadzoną przez CCP oraz konsumentów akcję, która miała skłonić LPP (właściciela
marki Reserved, a także Cropp, House, Mohito i Promostars) do zwiększenia odpowiedzialności w swoim
łańcuchu dostaw oraz podjęcia dialogu z konsumentami, LPP podjęło konkretne zobowiązania i
zadeklarowało, że:
- Rozpoczyna właśnie pracę nad aktualizacją treści etycznego kodeksu postępowania firmy (tzw. Code of
Conduct, CoC).
- Planuje przeprowadzić szkolenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla
przedstawicieli działu kupieckiego firmy (odpowiedzialnego za relacje z partnerami handlowymi).
- w II kwartale 2012 r. planuje przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli w fabrykach w Azji przez
kontrolerów jakości z Polski i Chin.
- w III kwartale 2012 r. planuje, w oparciu o przeprowadzone kontrole, sklasyfikować fabryki pod
względem respektowania założeń CoC oraz opracować raport pokontrolny, który pozwoli na opracowane
planu naprawczego.
CCP cieszy się, że Reserved odpowiedziało na postulaty konsumentów, choć będzie bacznie obserwować, czy
powyższe deklaracje zostaną wcielone w życie i jakie przynoszą rezultaty, licząc na to, że wyniki prac nad
kodeksem oraz kontrolą w fabrykach nie będą informacją zarezerwowaną tylko dla Reserved i że firma będzie
o nich na bieżąco informować konsumentów.
Konsumenci powinni wciąż aktywnie działać i pisać do LPP, pokazując w ten sposób firmie, że zmierza w
dobrym kierunku. Najlepszym dowodem podjętego przez nią wysiłku będzie dostępny publicznie raport z
przeprowadzonych działań. CCP będzie naciskała na LPP, aby takowy powstał i został udostępniony.
W swoim komunikacie LPP deklaruje:
Przedstawione powyżej działania to w założeniu element szerszego, kompleksowego podejścia do
zagadnienia. Rozpoczynamy właśnie pracę nad opracowaniem założeń dla programu CSR, który zawierałby
się w naszym łańcuchu dostaw i promował wśród naszych interesariuszy zasady odpowiedzialnego biznesu.
Liczymy, że wdrożenie takiego projektu będzie możliwe już w przyszłym roku.
My również na to liczymy i trzymamy LPP za słowo!