1. Środki bezpieczeństwa 2. Podłączenie 3. Korzystanie z urządzenia

Transkrypt

1. Środki bezpieczeństwa 2. Podłączenie 3. Korzystanie z urządzenia
Trust SoundWave 300 PSX
1. Środki bezpieczeństwa
1.
Przed przystąpieniem do czyszczenia zestawu głośników należy odłączyć wtyki z
gniazda. Nie należy korzystać ze środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
Wytrzyj kurz z zestawu głośników przy pomocy wilgotnej ściereczki.
2.
Nie korzystaj z zestawu głośników w pobliżu wody.
3.
Uważaj, żeby nic nie stało na przewodzie zasilającym.
4.
Nigdy nie wkładaj jakichkolwiek przedmiotów do otworów w obudowie zestawu
głośników.
5.
Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy zestawu głośników.
2. Podłączenie
PL
Rysunek 1. Podłączenie Trust SoundWave 300 PSX
Podłącz przewody tak, jak przedstawiono na powyższym schemacie. Skorzystaj z białych i
czerwonych wtyków kabla PlayStation (a) przez przedłużacz (c). Wtyk żółty (b)
odpowiada za obraz i należy go podłączyć do telewizora.
3. Korzystanie z urządzenia
1.
Włącz głośniki. Lampka włączenia/wyłączenia zaświeci się.
2.
Uzyskaj dźwięk za pomocą PlayStation.
3.
Ustaw dźwięk według własnych upodobań przy pomocy następujących
regulatorów:
- Regulator natężenia dźwięku (moc dźwięku)
- Regulator tonu (ilość wysokich tonów)
- Regulator 3D (wzmacnia efekt stereo dźwięku) Uwagi Regulator 3D działa tylko
przy dźwięku stereo.
4.
W przedniej części znajduje się wejście dla słuchawek.
1

Podobne dokumenty