Kominikat nr 1 2016 ATA

Transkrypt

Kominikat nr 1 2016 ATA
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
ma zaszczyt zaprosić na IX konferencję naukową z cyklu
Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych:
Doświadczanie dorosłości współcześnie i w przeszłości
konteksty andragogiczne
Zakopane 19-20.05.2016
Komunikat 1
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w kolejnej IX konferencji Akademickiego Towarzystwa
Andragogicznego, której celem będzie teoretyczna refleksja, prezentacja wyników badań oraz
wymiana poglądów dotyczących różnych rodzajów doświadczania dorosłości, realizowanych
zarówno współcześnie, jak też w przeszłości.
Doświadczenie/doświadczanie jest kategorią współczesnej myśli humanistycznej,
która pozwala na konceptualizacje funkcjonowania człowieka w różnych obszarach życia
społecznego. Wielu autorów mówi o odzyskaniu doświadczenia przez człowieka w płynnej
nowoczesności, a nawet pojawiają się sformułowania o pojawieniu się w dyskursie
humanistycznym
„zwrocie
doświadczeniowym”.
Równocześnie
kategoria
doświadczenia/doświadczania jest jednym z bardziej kontrowersyjnych pojęć, różnie
interpretowanym w zależności z jakiej perspektywy naukowej jest ujmowane.
Celem naszej konferencji będzie refleksja nad doświadczeniem/doświadczaniem przez
ludzi własnej dorosłości, ale także dorosłości innych dorosłych, z perspektywy
andragogicznej. To ważny i potrzebny temat, tym bardziej, że w polskiej literaturze
andragogicznej nie znajduje on wiele miejsca. Rozległość i wielowymiarowość pola
semantycznego pojęcia doświadczenie/doświadczanie, także w odniesieniu do pojęcia
dorosłości, daje szansę na rozpoznanie i ukazanie subiektywnych przeżyć, sposobów
realizowania własnej dorosłości, uczestnictwa w wydarzeniach dorosłości, „bycia-w-świecie”,
ale przede wszystkim ich rozumienia, nadawania sensów, wartościowania. Doświadczenie
jest bowiem immanentną właściwością dorosłości.
Rozpoznanie tematu wydaje się tym bardziej potrzebne, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż
dorosłość bywa dziś pojęciem kontestowanym. Z jednej strony na ogół wszyscy potrafimy je
scharakteryzować, to jednak równocześnie pojawiają się kłopoty z określeniem rozumienia
pojęcia człowieka dorosłego. Kto to jest człowiek dorosły? Jakie desygnaty możemy wskazać
jako niezbywalne atrybuty dorosłości? Tradycyjnie ukształtowane rozumienie dorosłości jako
synonimu stabilności, odpowiedzialności, realizowania określonych ról społecznych
naznaczonych obyczajem, prawem, kulturą, czy dojrzałości fizycznej i prokreacyjnej obecnie
nie znajduje uznania i bywa podważane. Spotykamy się ze stwierdzeniami, iż dorosłym się
bywa.
Biograficzne uwarunkowania realizowania dorosłości, usytuowane w określonym
kontekście kulturowym i społecznym sprawiają, iż jej doświadczanie ma niezwykle
różnorodny i niejednokrotnie inny niż znany nam z literatury i wcześniejszych doświadczeń,
repertuar przeżyć, doznań i sposobów emanacji dorosłości. Doświadczanie dorosłości
przejawia się w wielu aspektach życia, tak osobistego, jak i społecznego. Doświadczanie:
macierzyństwa/ojcostwa, babciowania/dziadkowania, edukacji i uczenia się dorosłych, na
każdym etapie życia, tak młodych dorosłych, jak w wieku średnim oraz starości, a także i
inne, m.in.doświadczanie kryzysów, wyzwań cywilizacyjnych, zwłaszcza związanych z
nowymi mediami, realizowania codzienności, samotności, zagubienia, niepełnosprawności,
uzależnień, biedy, bezrobocia, ale i nadmiaru pracy, pracoholizmu, sukcesu i porażkiwiążą się
z wyzwaniami, które prowadzą do redefinicji rozumienia własnej dorosłości, nabywania
wiedzy i kompetencji biograficznych niezbędnych do istnienia we współczesnym świecie. Z
jednej strony niemożność sprostania stereotypowym wzorom realizowania własnej dorosłości,
z drugiej strony podważanie ich przydatności w ponowoczesnym świecie kreują nowe style,
modele, wzory dorosłości.Doświadczanie dorosłości współcześnie ma niewątpliwie charakter
polifoniczny w jego różnych odmianach. Celem naszym jest rozpoznanie i analiza tych
różnorodnych doświadczeń dorosłości, rozpoznania artykulacji i narracji dorosłości w
zglobalizowanym świecie, wartościowania owych doświadczeń i ich udziału w formowaniu
człowieka, jego tożsamości.Badania i analizy owych zjawisk mogą dostarczyć wiedzy do
ponownego w andragogice dyskursu dorosłości.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie zaproszenia i włączenia się do
dyskusji, wprowadzenia różnych aspektów postrzegania doświadczania dorosłości, także w
odniesieniu do uczenia się dorosłych oraz tych kategorii, które były przedmiotem naszych
poprzednich spotkań – uczenia się, czasu, przestrzeni. Kategorie te są przecież podstawowym
wymiarem doświadczeń, a dla dorosłego człowieka, znajdującego się na różnych etapach
życia stanowią równocześnie także przedmiot doświadczania.Ukazanie różnorodnych
kontekstów doświadczania dorosłości i w ujęciu różnych perspektyw badawczych będzie
możliwe jedynie z Państwa udziałem.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów,
zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz wszystkich zainteresowanych problematyką
dotyczącą dorosłości.
Oczekujemy różnorodnych form wypowiedzi i form uczestnictwa: referaty,
komunikaty z badań, postery (plakaty naukowe), warsztaty, etiudy multimedialne etc.
Termin
nadsyłania
zgłoszeń:
do
końca
lutego
2016
roku.
Na
adres:
[email protected]
Miejsce konferencji:Wojskowy Zespół Wypoczynkowy, Zakopane, ul. Stanisława-Nędzy
Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
Koszty udziału w konferencji:
opłata konferencyjna: 300 zł, (obejmuje: publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej
recenzji, wyżywienie, kawa, uroczystą kolację);
koszty noclegu: miejsce w pokoju 2-osobowym w cenie 110,-zł za jedną dobę pobytu; pokój
2-osobowy do pojedynczego zakwaterowania 140,-zł za jedną dobę pobytu; prosimy o
wniesienie opłaty za nocleg wraz z opłatą konferencyjną;
koszty dojazdu: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Termin wpłaty: do końca marca 2016 roku;
Opłatę konferencyjnąoraz za noclegiprosimy uiścić przelewem bankowym na konto:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne: EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce,
ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, Numer rachunku: 30234000090030246000000068 z
dopiskiem: Konferencja Zakopane 2016, imię i nazwisko osoby uczestniczącej.
Komitet Naukowy
Dr hab. Agnieszka
przewodnicząca
Stopińska-Pająk prof.
Wyższa
Szkoła
Biznesu
Dąbrowa
Górnicza-
Dr hab. Ewa Skibińska prof. Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń
Dr hab. Zofia Szarota prof. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr hab. Wojciech Horyń prof. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań
Dr Artur Fabiś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Kraków
Dr Tomasz Maliszewski Akademia Pomorska Słupsk
Dr Krzysztof Pierścieniak Uniwersytet Warszawski
Komitet Organizacyjny
Dr hab. prof. WSB Agnieszka Stopińska-Pająk, Dr hab. prof. WSB Wojciech Horyń, Dr Artur Fabiś
UP im. KEN Kraków, Dr Agnieszka Majewska-Kafarowska Uniwersytet Śląski, Dr Monika Sulik
Uniwersytet Śląski, Mgr Mariola Markowska doktorantka Uniwersytet Śląski
Serdecznie zapraszamy